30.4.1975 - 30.4.2010

Sunday, June 7, 2009

Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh QLVNCH
Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm Tữ Nạn tại Sa Huỳnh, Quảng Ngãi ngày 29 tháng 3 năm 1975 cùng tất cả ban tham mưu Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh trên chiếc trực thăng UH1H khoảng hơn 10 ngưòi / chỉ 1 người duy nhất còn sống trong tai nạn này là Trưởng Phi Cơ cũng là Phi Đoàn Trưởng Trung Tá Lê Ngọc Bình Phi Đoàn 257 Trực Thăng Không Đoàn 51 Sư Đoàn 1 Không Quân, chuyến bay cất cánh từ phi trường Non Nước Đà Nẵng trên đường di tản về Tuy Hòa bị bắn chao đão và cánh quạt đụng nước tại gần bờ biển giữa Sa Huỳnh và Bồng Sơn. Gia Đình cũng như không một ai biết tin, hơn 32 năm sau Ký Giả Huy Phương SBTV.TV đã đến Lafayyette, Louisiana phỏng vấn toàn bộ câu chuyện về cái chết của Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm người Anh Hùng của QLVNCH.
Hình trên do em trai Chuẩn Tướng Điềm cung cấp và DVD tòan bộ cuộc phỏng vấn trên SBTN nhân cuộc gặp gở tại Denver, Colorado nhân ngày quân lực 19 tháng 6 năm 2009.Các tư lệnh sư đoàn
Danh sách các tư lệnh[4] từ đến
Đại tá Lê Văn Nghiêm 15.01.1955 15.12.1955
Đại tá Nguyễn Khánh 15.12.1955 14.08.1957
Đại tá Tôn Thất Đính 14.08.1957 09.08.1958
Đại tá Nguyễn Văn Chuân 09.08.1958 30.07.1959
Đại tá Tôn Thất Xứng 30.07.1959 02.12.1960
Đại tá Nguyễn Đức Thắng 02.12.1960 01.10.1961
Đại tá Nguyễn Văn Thiệu 01.10.1961 08.12.1962
Đại tá Đỗ Cao Trí 08.12.1962 22.11.1963
Đại tá Nguyễn Văn Hiếu 22.11.1963 12.12.1963
Đại tá Trần Thanh Phong 12.12.1963 19.02.1964
Đại tá Nguyễn Chánh Thi 19.02.1964 21.10.1964
Đại tá Nguyễn Văn Chuân 21.10.1964 14.03.1966
Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận 14.03.1966 18.16.1966
Thiếu tướng Ngô Quang Trưởng 18.16.1966 23.08.1970
Thiếu tướng Phạm Văn Phú 23.08.1970 12.11.1972
Chuẩn tướng Lê Văn Thân 12.11.1972 31.10.1973
Đại tá Nguyễn Văn Điềm 31.10.1973 30.04.1975


Năm 1959, Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) tái tổ chức các sư đoàn dã chiến 1, 2, 3, 4 và 6 sư đoàn khinh chiến 11, 12, 13, 14, 15, 16 thuộc quân đội Quốc gia Việt Nam thành 7 sư đoàn bộ binh, gồm Sư đoàn 1, Sư đoàn 2, Sư đoàn 5, Sư đoàn 7, Sư đoàn 21, Sư đoàn 22 và Sư đoàn 23 Bộ binh. Mỗi sư đoàn với quân số 10.500 quân nhân.

Sư đoàn 1 Bộ binh đặt bộ tư lệnh tại Huế, thuộc Quân đoàn I, Quân khu I, và gồm có các đơn vị trực thuộc: Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, ba trung đoàn bộ binh tác chiến (Trung đoàn 1, 3, 51 và 54), Đại đội Hắc Báo Trinh sát/Viễn thám Sư đoàn 1 Bộ binh, Thiết đoàn 7/Lữ đoàn 1 Kỵ binh, ba tiểu đoàn pháo binh 105 mm, một tiểu đoàn pháo binh 155 mm và một số đơn vị yểm trợ: Đại đội 101 Quân cảnh, Tiểu đoàn Quân Y Sư đoàn 1 Bộ binh, Tiểu đoàn 1 Công binh, và các đơn vị truyền tin, vận tải, quân cụ, quân nhu.


Năm 1975

Tháng 3 năm 1975, Sư đoàn 1 Bộ binh cùng Liên đoàn 15 Biệt động quân, chịu trách nhiệm bảo vệ hướng Tây và Nam tỉnh Thừa Thiên. Trong lúc hành quân, sư đoàn được lệnh rút về cửa Tư Hiền để thực hiện lệnh tái phối trí Quân đoàn I. Theo kế hoạch rút quân, Sư đoàn 1 Bộ binh cùng các đơn vị phụ thuộc sẽ tập hợp tại cửa Tư Hiền, vượt đầm Cầu Hai, qua đèo Hải Vân rồi theo Quốc lộ 1 về Đà Nẵng. Kế hoạch này không tiến hành như dự kiến, vì ngày 21 tháng 3 năm 1975, Sư đoàn 324B và Sư đoàn 325 của Cong San Bac Viet cùng Trung đoàn Trị Thiên biệt lập, đồng loạt tấn công dọc theo tuyến phòng thủ sông Bồ kéo dài đến Phú Lộc. Tại các trận tuyến Mõ Tàu, núi Bông và các cao điểm nơi có mặt Trung đoàn 1, 51, 54 thuộc Sư đoàn 1 Bộ binh, giao tranh xảy ra quyết liệt và gây thiệt hại nặng cho các đơn vị tấn công. Khi các đơn vị Sư đoàn 1 Bộ binh về đến cửa Tư Hiền, Duyên đoàn 13 Hải quân chịu trách nhiệm đưa quân qua sông bị khó khăn và không làm tròn trọng trách đó nên Sư đoàn 1 Bộ binh tan rã tại đây, và chỉ có khoảng 4.000 quân nhân về được đến Đà Nẵng.
HISTORY FIRST DIVISION
BCH đóng tại Huế, chịu trách nhiệm Tiểu khu Quảng Trị-Thừa Thiên. Là một trong những đại đơn vị đầu tiên của QLVNCH, thành lập ngày 1 tháng 1/1955 bởi 3 Liên đoàn Chiến thuật Lưu động, Sư đoàn 1 BB với danh hiệu đầu tiên là Sư đoàn 1 Dã chiến rồi đổi thành Sư đoàn 1 Bộ binh từ 1959, trong hơn 20 năm từ ngày thành lập cho đến ngày được lệnh rút quân khỏi chiến trường Trị Thiên (3-1975), SD 1 BB là Sư đoàn Bộ binh đầu tiên mà tất cả quân nhân thuộc Sư đoàn được mang giây biểu chương Bảo Quốc Huân Chương màu tam hợp. Suốt 20 năm trấn giữ tuyến đầu của Việt Nam Cộng Hòa, Sư đoàn 1 Bộ Binh là hình ảnh của sự bảo bọc, gìn giữ Huế trong suốt những năm dài lửa đạn.

Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn 1 Bộ binh (ban đầu mang danh hiệu là Sư đoàn Dã chiến 21 rồi đến Sư đoàn Dã chiến số 1) được giao phó trọng trách bảo vệ giới tuyến và hai tỉnh Quảng Trị-Thừa Thiên. Trong giai đoạn từ 1955-1956, lực lượng chính của Sư đoàn được phối trí như sau: một trung đoàn trách nhiệm từ phía bắc sông Thạch Hãn đến phía nam sông Bến Hải, Bộ Chỉ huy đặt tại Đông Hà; một trung đoàn bảo vệ các quận phía Nam sông Thạch Hãn đến địa giới hai tỉnh Trị Thiên, Bộ Chỉ huy Trung đoàn đặt tại La Vang; trung đoàn thứ ba trách nhiệm tỉnh Thừa Thiên, Bộ Chỉ huy đặt tại cây số 17 ở phía Bắc Huế. Bộ Tư lệnh Sư đoàn đặt tại trại Mang Cá (đến cuối năm 1971).

Vào đầu năm 1957, theo sự phân nhiệm của bộ Tổng Tham mưu, Sư đoàn 16 Khinh chiến sau thời gian hoạt động tại Bình Định-Phú Yên được điều động ra tỉnh Quảng Trị, trách nhiệm phòng thủ từ Bến Hải cho đến phía nam tỉnh lỵ Quảng Trị, còn Sư đoàn Dã chiến số 1 trách nhiệm các cụm tuyến trọng điểm ở vùng núi Tây Nam Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên. Đầu năm 1959, Sư đoàn 16 Khinh chiến được giải tán cùng với 3 Sư đoàn Khinh chiến khác, 1/3 quân số của Sư đoàn này sát nhập vào Sư đoàn Dã chiến số 1 được cải danh thành Sư đoàn 1 Bộ binh.
Từ 1959 đến tháng 10/1971, Sư đoàn 1 BB trở lại khu trách nhiệm ban dầu và lực lượng được phối trí như giai đoạn 1955-1956. Từ 1965 trở đi, các trung đoàn được phân nhiệm vùng hoạt động gần như cố định: TRD 2 BB trách nhiệm khu vực giới tuyến bao gồm Đông Hà, Cam Lộ, Gio Linh; TRD 1 BB trách nhiệm các quận phía Nam tỉnh Quảng Trị, TRD 3 BB trách nhiệm khu vực tỉnh Thừa Thiên. Đến tháng 6/1968, TRD 54 BB được thành lập, trách nhiệm phòng thủ phía Nam Thừa Thiên, bộ Chỉ huy hậu cứ đồn trú tại Long Thọ, bộ Chỉ huy Hành quân đặt tại Phú Thứ.

Tháng 10/1971, Sư đoàn 3 Bộ binh được thành lập với thành phần nòng cốt là 5 Tiểu đoàn của TRD 2 BB chuyển sang, trách nhiệm phòng thủ từ phía Nam Bến Hải đến địa giới Quảng Trị-Thừa Thiên. Lúc bấy giờ Sư đoàn 1 Bộ binh chỉ còn lại 3 trung đoàn Bộ binh được phối nhiệm như sau: TRD 1 BB trách nhiệm khu vực Bắc Thừa Thiên, bộ Chỉ huy Trung đoàn đặt tại căn cứ Hòa Mỹ; TRD 3 BB trách nhiệm khu vực chánh Tây Thừa Thiên, bộ chỉ huy hành quân đặt tại căn cứ An Đô; TRD 54 BB trách nhiệm phía Nam Thừa Thiên, bộ Chỉ huy Hành quân đặt tại căn cứ La Sơn.

Từ đầu năm 1972, bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 BB và các đơn vị yểm trợ, cùng hậu cứ TRD 54 BB tiếp nhận đại căn cứ Giạ Lê do Quân đội Hoa Kỳ chuyển giao. Đến mùa hè 1972, do tình hình chiến trường, TRD 1 BB được điều động hợp lực cùng với TRD 54 BB án ngữ tuyến Tây Nam Huế, bộ Chỉ huy Hành quân Trung đoàn đặt tại căn cứ Hữu Cát, hậu cứ Trung đoàn này dời về đóng chung với Sư đoàn tại Giạ Lê.

Đầu năm 1973, Sư đoàn 1 Bộ binh có thêm Trung đoàn thứ 4: đó là TRD 51 BB biệt lập được lệnh sát nhập để trở thành một trung đoàn cơ hữu của Sư đoàn.
Từ mùa hè 1972 đến tháng 3/1975, Sư đoàn 1 Bộ binh dưới quyền 3 vị Tư lệnh kế tiếp nhau: Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Văn Thân, Chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm, đã giữ vững phòng tuyến tây nam Huế, vô hiệu hóa hoạt động của SD 324B CSBV và 3 Trung đoàn của B5 tăng cường.

Tháng 3/1975, trong khi SD 1 BB cùng LD 15 BDQ đang hành quân trong vùng trách nhiệm Tây Nam tỉnh Thừa Thiên, thì được lệnh rút về cửa Tư Hiền để tái phối trí. Theo kế hoạch rút quân, các đơn vị phụ thuộc SD 1 BB sẽ tập hợp tại cửa Tư Hiền, vượt đầm Cầu Hai, qua đèo Hải Vân rồi theo QL 1 về Đà Nẵng. Dọc theo tuyến phòng thủ sông Bồ kéo dài đến Phú Lộc, tại các trận tuyến Mõ Tàu, núi Bông, TRD 1, 51 và 54 BB đã giao tranh quyết liệt với SD 324B, 325 CSBV cùng TRD Trị Thiên biệt lập. Khi các đơn vị SD 1 BB về đến cửa Tư Hiền, do Duyên đoàn 13 Hải quân chịu trách nhiệm đưa quân qua sông gặp khó khăn, Sư đoàn tan hàng tại đây, chỉ có khoảng 4.000 quân nhân về được đến Đà Nẵng.

Đơn vị trực thuộc
DD 1 TS
TD 10 PB
TD 11 PB
TD 12 PB
TD 14 PB
TRD 1 BB
TRD 3 BB
TRD 51 BB
TRD 54 BB
Chỉ huy


2 comments:

 1. "Andrew Nguyen" Nguyen Phuoc Toan
  View contact details
  To:
  Pham Hoa
  Toi xin bo tuc them.Sau khi Dai-Ta Nguyen van Diem roi chuc vu trung-doan truong trung doan 1 cua su doan 1,ve giu chuc vu Tu lenh pho Su-Soan 1,duoi quyen cua Chuan-Tuong Le van Than vao khoang thang 3....5 cua nam 1974 roi sau do vao khoang thang 10...11 Chuan-Tuong Le van Than vao lam Tu lenh pho Quan doan 2,thi Dai-Ta Nguyen van Diem duoc Tong Thong Nguyen van Thieu gan Chuan-Tuong giu chuc vu tu lenh Su doan 1 bo binh.Vao nhung ngay cuoi cung Hue bo ngo toan bo Su-Doan 1di chuyen vao Da-Nang,Chuan-Tuong Diem di bang truc thang thi bi viec cong ban ha o deo Hai-van ,roi cuoi cung vien khong quan co gang lai lech vao toi Da-Nang thi toan bo tren may bay roi xuong chet tat ca.

  ReplyDelete
 2. Cựu Chiến Binh Sư Đoàn 1 BB Họp Mặt Tại Philadelphia Việt Báo Thứ Hai, 9/11/2006, 1:02:00 AM
  Buổi họp mặt gia đình SĐ1BB.
  Sau ba mươi mốt năm xa cách, lần đầu tiên một buổi họp mặt của gia đình Sư Đoàn 1 Bộ Binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã được tổ chức vào lúc ba giờ chiều ngày chủ nhựt mùng ba tháng chín năm hai ngàn lẻ sáu tại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania.
  Ngoài sự hiện diện của các gia đình quân nhân các cấp thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh (SĐ1BB) đã đến từ khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada và Úc Đại Lợi còn có đại diện các đoàn thể cộng đồng tại Philadelphia và các đơn vị bạn như Không Quân, Hải Quân, Biệt Động Quân, Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến.
  Buổi họp mặt gia đình SĐ1BB được bắt đầu bằng lễ chào quốc kỳ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Kế đến là lễ chào quốc kỳ và đồng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, niên trưởng Phan Bá Hòa, cựu tham mưu trưởng SĐ1BB cùng với niên trưởng Võ Thảo và niên trưởng Nguyễn Trù niệm hương trước linh vị các chiến sĩ Quân-Dân-Cán-Chính VNCH các cấp đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản.
  Sau phần tưởng niệm các chiến sĩ vị quốc vong thân, chiến hữu Huỳnh Văn Phú, cựu đại đội trưởng trinh sát SĐ1BB tuyên bố lý do tổ chức buổi họp mặt đồng thời chào mừng đại diện các đoàn thể, các đơn vị bạn và gia đình quân nhân các cấp thuộc SĐ1BB đã không kể xa xôi về tham dự buổi họp mặt. Tiếp theo đó, chiến hữu Trần Văn Cả tuyên đọc lịch sử thành lập và những chiến công oanh liệt của Sư Đoàn 1 Bộ Binh qua tất cả các đời tư lệnh. Sau cùng niên trưởng Phan Bá Hòa nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến vì lòng thương mến SĐ1BB, đại đơn vị đầu lòng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
  Buổi họp mặt được tiếp tục bởi phần văn nghệ với ban nhạc giúp vui và bữa ăn thân mật đoàn kết, với lòng thương nhớ háo hức hội ngộ sau 31 năm xa cách, để cùng nhau ôn lại những tháng năm kỷ niệm cũ, những trận đánh gian khổ mà hào hùng; cùng nhau bùi ngùi tưởng nhớ những đồng đội đã nằm xuống vì lý tưởng tự do trên chiến trường và trong các trại lao tù của Cộng Sản.
  Không quên những chiến hữu không may mắn còn kẹt lại dưới chế độ độc tài Cộng Sản, các quan khách và các gia đình quân nhân đã nhiệt tình hỗ trợ gây quỹ thương phế binh, ngỏ hầu xoa dịu phần nào nỗi nhọc nhằn và xót xa mà các chiến hữu đang còn phải lây lất ở quê nhà.
  Buổi họp mặt chấm dứt vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. Mọi người chia tay mà lòng còn lưu luyến với lời hẹn ngày tái ngộ.

  ReplyDelete