30.4.1975 - 30.4.2010

Wednesday, October 22, 2008

Đại Tá Nguyễn Thành ChuẩnBằng Nhảy Dù QLVNCH đeo trên túi áo bên phải / Đại Tá Nguyễn Thành Chuẩn người đã sáng tác một kỹ vật cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:
Cựu Đại Tá NGUYỄN THÀNH CHUẨN
Cựu SVSQ khóa 6 /Trường VBQGVN
Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 101 Biệt Động Quân
Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Biệt Động Quân
Đã mệnh chung ngày 21 tháng 10 năm 2008 tại Paris.

Xin chân thành phân ưu cùng gia đình và Tang Quyến.
Và cũng để thông báo tới Quý Niên Trưởng, Chiến Hữu và Đồng Môn

Nguyện cầu Hương Linh Niên Trưởng sớm thanh thản phiêu du
cõi Miền Tiên cảnh.

Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Viên Hội Aí Hũu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang,
THSQ-QLVNCH
TIỂU-SỬ NIÊN-TRƯỞNG BIỆT-ĐỘNG-QUÂN NGUYỄN-THÀNH-CHUẨN:


Sơ-Lược Tiểu-Sử Cựu Đại-Tá Nguyễn-Thành-Chuẩn Tư-Lệnh
Sư-Đoàn 101 Biệt-Động-Quân, Tổng-Hội-Trưởng
Biệt-Động-Quân:

Niên-Trưởng Nguyễn-Thành-Chuẩn sanh ngày 12-9-1930 tại Tĩnh
Vĩnh-Long. Đậu Tú-Tài toàn-phần chương-trình Pháp. Tốt-nghiệp
Khóa 6 Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam/Đà-Lạt. Tháng 10-1952 ra
trường được bổ-nhiệm về Binh-Chủng Nhảy Dù. Năm 1959 theo
Thiếu-Tá Phan-Trọng-Chinh Chỉ-Huy-Trưởng Biệt-Động-Quân về
thành-lập Bộ Chỉ-Huy Biệt-Động-Quân và Huy-Hiệu Con Cọp mang
bên vai trái của Binh-Chủng Biệt-Động-Quân là do Niên-Trưởng
Nguyễn-Thành-Chuẩn vẽ.

Năm 1963 Niên-Trưởng Nguyễn-Thành-Chuẩn thuyên-chuyển về
Lực-Lượng Đặc-Biệt Vùng IV điều-hành các Trại Biên-Phòng,
sau đó về làm Chỉ-Huy-Trưởng C3 của Lực-Lượng Đặc-Biệt.
Khi Lực-Lượng Đặc-Biệt sáp-nhập vào Biệt-Động-Quân Ông
được bổ-nhiệm làm Chỉ-Huy-Trưởng Biệt-Động-Quân Vùng III.

Ngày 1-4-1974 Niên-Trưởng Nguyễn-Thành-Chuẩn được chính-thức
bổ-nhiệm giử chức-vụ Tư-Lệnh Sư-Đoàn 101 Biệt-Động-Quân.

Sau khi bị tù VC 13 năm, Niên-Trưởng Nguyễn-thành-Chuẩn
định-cư tại thành-phố San Francisco Hoa-Kỳ theo diện HO năm 1991,
làm Tỗng-Hội-Trưởng Biệt-Động-Quân nhiệm-kỳ 1993-1995 &
2005-2007 & 2007-2009.

Niên-Trưởng Nguyễn-Thành-Chuẩn từ-trần ngày 21-10-2008 tại
Champigny-sur-Marne ngoại-ô Paris , France .

No comments:

Post a Comment