30.4.1975 - 30.4.2010

Tuesday, October 21, 2008

Khỏe Vì Nước


Khỏe Vì Nước
Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia
Ðoàn thanh niên ta góp tài ba
Hợp đoàn dân sinh mới
Hùng mạnh trong nam giới
Hợp lực xây hưng thịnh chung nước Nam.

Khỏe vì nước ý chí cương kiên
Giống Lạc Hồng anh hùng vô biên
Trong khó nguy coi thường
Sinh tử ta không sờn
Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm.

Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ
Công dân ơi sử xanh nhắc ghi từng giờ
Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
Trai nước Việt phải soi đèn sáng thế giới ngắm chung.

Dân sinh dũng cường đưa ta tới đài vinh quốc
Dân sinh yếu nhược đưa ta tới đường vong quốc
Mau gây lấy phong trào khỏe khắp nơi xa gần
Cho dân khí phương cường và hưng phấn
Nghìn đời không mờ ánh duy tân.

No comments:

Post a Comment