30.4.1975 - 30.4.2010

Saturday, July 11, 2009

Gần xa – không chia phôi(Kính tặng toàn thể đồng môn Đồng Đế)
Tôi có nhiều chiến hữu
Cùng chung một chiếc nôi
Thao trường Đồng Đế cũ
Tình đồng môn trong tôi

Đồng Đế ơi! Đồng Đế
“Thao trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt đổ máu” (*)
Là chiếc nôi trong tôi

“Thanh kiếm với mặt trời
Lung linh màu thép bạc
Giữa đại dương bao la
Quyền uy trao mãi mãi” (**)

Vũ đình trường lộng gió
Lá bàng vàng bay quanh
“Anh ngàn năm thao diễn
Em xõa tóc chờ anh” (***

Ra trường mang áo trận
Màu xanh, màu cỏ hoa
Rằn ri loang vết đỏ
Súng trên tay giương cò

Trên bốn vùng chiến thuật
Bạn bè tôi vẫy vùng
Từ điểm cao, vùng trũng
Người vươn lên không trung

Pháo tầm xa yễm trợ
Bộ binh theo chiến xa
Phóng pháo cơ thét lửa
Tổng trừ bị hào hùng

Mũ nồi nâu, đen, đỏ
Nón sắt màu hoa rừng
Cùng điều binh, chia lửa
Chiếm lĩnh chiến trường xưa

Những người bạn biệt kích
Len lỏi rừng âm thầm
Nhặt tin từ lòng địch

Tử thần như bạn thân

Có bao chàng thủy thủ
Trùng dương sương vây mù
Biên cương là biển cả
Sóng vỗ hoài - thiên thu

Bao năm rồi ngẫm lại
Tình đồng môn không phai
Đời chiến binh lữ thứ
Tóc xanh đã bạc màu

Chiến trường xưa thuở nào
Binh đao thành quá khứ
Cựu chiến binh tồn tại
Thắp đuốc soi tương lai

Dâng vòng hoa tưởng niệm
Chiến binh đã hi sinh
Bội tinh trao miên viễn
Đến đồng môn thương binh

Hương trầm thơm lan tỏa
Tổ quốc hoài ghi công
Đời đời ta nguyện niệm
Tử sĩ thoát linh hồn

Đồng đội người ra đi
Nhiều người còn ở lại
Chí tang bồng hồ thỉ
Tình như hoa sớm mai

Đồng Đế, vòng tay Mẹ
Ôm trọn bạn bè tôi
Bao sắc màu áo lính
Gần xa – không chia phôi


Trần Ngọc Tấn - Khóa 8/72 Đồng đế
(*) Lời nhạc quân hành
(**) Phù hiệu của trường HSQ Đồng Đế
(***) Phỏng câu thơ “ Anh đứng ngàn năm thao diễn nghĩ/Em nằm xõa tóc đợi chờ anh”Thư-Mời

Ðại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang
Trường Hạ Sĩ Quan - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)
Post Office Box 7973
Torrance, CA 90504
http://AiHuuDongDe.blogspot.com

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang trân trọng kính mời:
Quý Niên trưỡng, Chiến hữu đồng môn, quý Thân hữu cùng gia đình bớt chút thời giờ đến tham dự Ðại Hội Thường Niên được tổ chức tại:

Diamond Seafood Palace (Chapman & Beach)
8058 Lampson Ave .
Garden Grove, CA 92841
Tel: 714.891.5347
http://diamondseafoodpalace.com

Thời Gian:
Chủ Nhật, Ngày 06 Tháng 09 Năm 2009
Từ 06:00 pm - 10:00 pm
Ẩm thực: $25.00 Chi phiếu xin gữi về: Dung Lưu

Sự hiện diện đông đủ của quý vị cùng gia đình sẽ là một vinh dự lớn lao cho ban tổ chức.

Ðể việc đón tiếp được chu đáo, xin quý vị vui lòng thông
báo số người tham dự trước ngày 06 Tháng 08 Năm 2009
qua các số điện thoại sau đây:

Phạm Hòa 310-245-2284 email: hoavanpham@yahoo.com
Lưu Anh Dũng 310-951-7324 email: dungluu101@yahoo.com
Trần Anh Tuấn 714-468-9226 email: anthonytran53@yahoo.com

Quận Cam, Ngày 4 Tháng 7 Năm 2009,

Ban Tồ Chức Trân Trọng Kính Mời

Phạm Hòa
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang

Sunday, July 5, 2009

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang 2009


Thư-Mời

Tham Dự Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
(Trường Hạ Sĩ Quan – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)


Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Đồng Đế Nha Trang trân trọng kính mời:
Quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, quý Thân hữu, Đồng môn cùng gia đình bớt chút thời giờ đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức tại:


Diamond Seafood Palace ( Lampson & Beach)
8058 Lampson Ave .
Garden Grove, CA 92841
Tel: 714.891.5347
http://diamondseafoodpalace.com/

Thời Gian:
Chủ Nhật, Ngày 06 Tháng 09 Năm 2009
Từ 06:00 pm - 10:00 pm

Sự hiện diện đông đủ của quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý thân hữu, cùng gia đình sẽ là một vinh dự lớn lao cho ban tổ chức.

Để việc đón tiếp được chu đáo, xin quý vị vui lòng thông
báo số người tham dự trước Ngày 06 Tháng 08 Năm 2009
qua các số điện thoại sau đây:

Phạm Hòa 310-245-2284 hoavanpham@yahoo.com or http://AiHuuDongDe.blogspot.com
Lưu Anh Dũng 310-951-7324
Trần Anh Tuấn 714-468-9226

Quận Cam, Ngày 4 Tháng 7 Năm 2009,

Ban Tồ Chức Trân Trọng Kính Mời