30.4.1975 - 30.4.2010

Tuesday, October 27, 2009

Đại Hội Thường Niên Cựu SVSQ/TB Thủ Đức / 2009

Ban Hợp Ca KBC4100 Hội Phó Lưu Anh Dũng, Chị Mộng Thu Phi Đoàn 215, Phạm HòaTrung Úy Ngân và BCH Hội Aí Hữu QTĐD/NT
Đại Úy Vĩnh Hiếu PĐ215 và Phạm Hòa
Quân Khóa 10B72
Lưu Niệm với Chánh Án Nguyễn Trọng Nho

Anh Vĩnh Hiếu và Chị Thu PĐ215 Thần TượngChị Lệ Hằng
Lưu Niệm với anh chị Trung Úy Ngân ĐĐ763 Phạm Hòa và Đại Úy Vĩnh Hiếu Vĩnh Hiếu, Đào Anh Tuấn, Phạm Hòa
Những người bạn
Paracel

Tuesday, September 22, 2009

Cựu Đại Tá ĐẶNG VĂN SƠN

Được tin
Cựu Đại Tá ĐẶNG VĂN SƠN

Pháp Danh TÂM TRÍ

Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh /QLVNCH.
Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh / QLVNCH.
Cựu Chỉ Huy Trưởng TRƯỜNG HSQ NHA TRANG QLVNCH
Cựu Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện BĐQ Dục Mỹ /QLVNCH

ĐỆ TAM ĐẲNG BẢO QUỐC HUÂN CHƯƠNG

Đã từ trần lúc 8:30 sáng Thứ Hai Ngày 21 Tháng 9 Năm 2009
tại San José, California. Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 93 TUỔI


LỄ PHỦ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA
lúc 11.00 Sáng Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2009


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh TÂM TRÍ

Sớm về cỏi Niết Bàn.

Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Viên Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang ( Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)
Cựu Tư Lệnh SÐ 2 và 5 BB / QLVNCH: Cựu Ðại Tá Ðặng Văn Sơn qua đời, thọ 93 tuổi
Tuesday, September 22, 2009 Bookmark and Sharemedium_dang Van Son.jpg

Di ảnh cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn. (Hình: Hội Ái Hữu Ðồng Ðế Nha Trang cung cấp)

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER - Nguồn tin vừa nhận được từ các cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) từng phục vụ trong các đơn vị Sư Ðoàn 2 Bộ Binh và Sư Ðoàn 5 Bộ Binh / QLVNCH, cũng như tại Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Ðộng Quân Nha Trang, cựu Ðại Tá Ðặng Văn Sơn vừa tạ thế lúc 8:30 sáng ngày 21 Tháng Chín tại San Jose, Bắc California, hưởng thọ 93 tuổi.

Cựu Ðại Tá Ðặng Văn Sơn sinh năm 1916 tại Thừa Thiên Huế, gia nhập quân đội Quốc Gia Việt Nam vào năm 1946.

Ông là một trong những sĩ quan của QLVNCH được thăng cấp đặc cách tại mặt trận và từng chỉ huy từ trung đội, đại đội đến tiểu đoàn trước khi được giao cho những chức vụ chỉ huy trưởng các đơn vị lớn như Tư Lệnh Sư Ðoàn 2BB, SÐ 5BB và các quân trường lớn như trường Hạ Sĩ Quan của QLVNCH, Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Ðộng Quân... Tuy là sĩ quan cùng thế hệ với tướng Ðỗ Cao Trí, Tôn Thất Ðính, Cao Hảo Hớn, Lê Văn Nghiêm... ông lên tới cấp đại tá thì giải ngũ vào năm 1964.

Thời gian ông giữ chức chỉ huy trưởng trường Hạ Sĩ Quan Ðồng Ðế/Nha Trang vào năm 1961 ông đã cho tu bổ, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cũng như kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện viên cho trường. Với hàng ngũ huấn luyện viên này, trường Ðồng Ðế được nhận thêm nhiệm vụ đào tạo các khóa Sĩ Quan Hiện Dịch Ðặc Biệt, các đơn vị Biệt Ðộng Quân tinh nhuệ, các đơn vị của Lực Lượng Ðặc Biệt (Liên Ðoàn 77).

Trong suốt thời gian phục vụ trong quân đội, cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn đã cống hiến lòng nhiệt thành, tinh thần phục vụ cùng khả năng của mình góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt.

Cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn nhận được rất nhiều Huy Chương Tưởng Lục của QLVNCH và được chính phủ VNCH ban tặng Ðệ Tam Ðẳng Bảo Quốc Huân Chương.

Theo Dụ số 10A của Chính Phủ Quốc Gia và các sắc lệnh của các Chính Phủ Ðệ I và Ðệ II Cộng Hòa, những ai được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương thì khi từ trần sẽ được phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa để vinh danh công trạng người quá cố đối với đất nước và dân tộc.

Vì thế, trong lễ an táng cho người vừa nằm xuống, các cựu chiến binh trong Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang sẽ tổ chức một buổi lễ Phủ Kỳ trang trọng cho cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn. (N.H.)Monday, September 21, 2009

Đại Tá Đặng Văn Sơn

Sư Đoàn 5 Bộ Binh
Đại Tá Vòng A Sáng 01/03/1955
Đại Tá Phạm Văn Đổng 25/10/1956
Trung Tá Nguyễn Quang Thông 18/03/1958
Đại Tá Tôn Thất Xứng 16/09/1958
Trung Tá Đặng Văn Sơn 19/11/1958
Đại Tá Nguyễn Văn Chuân 03/08/1959
Chuẩn Tướng Trần Ngọc Tám 20/05/1961
Đại Tá Nguyễn Đức Thắng 16/10/1961
Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu 20/12/1962
Chuẩn Tướng Đặng Thanh Liêm 02/12/1964
Chuẩn Tướng Cao Hảo Hớn 05/06/1964
Chuẩn Tướng Trần Thanh Phong 21/10/1964
Thiếu Tướng Phạm Quốc Thuần 19/06/1965
Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu 15/08/1969
Đại Tá Lê Văn Hưng 14/06/1971
Chuẩn Tướng Trần Quốc Lịch 04/09/1972
Đại Tá Lê Nguyên Vỹ 07/11/1973


Sư Đoàn 2 BB

ĐTáTôn ThấtĐính01/01/5502/11/56
Tr TáĐặng VănSơn02/11/5614/06/57
TrTáLê QuangLưỡng14/06/5723/08/58


Đất nước Việt Nam địa linh, anh hùng hào kiệt đời nào cũng có, đã viết nên những trang sử chiến đấu chống xâm lược chói lọi nhất trong lịch sử nhân loại. Lịch sử chiến đấu của quân dân Việt Nam Cộng Hòa và muôn đời sau sẽ ghi công Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng những vị anh hùng dân tộc đã hiến dâng xương máu cho nền tự do của tổ quốc và cho hạnh phúc trường tồn của dân tộc. Xin được vinh danh các anh hùng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn. Và tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân.

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai sinh năm 1926, nguyên quán Cần Thơ, tuổi Bính Dần. Khi đến tuổi nhập ngũ, ông đã tình nguyện đăng vào học Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, khóa 7. Tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu Úy, vị sĩ quan trẻ 26 tuổi trong năm 1952 đã lần nữa tình nguyện ra chiến đấu ngoài chiến trường miền Bắc. Thiếu Úy Trần Văn Hai được điều động ra phục vụ trong Tiểu Đoàn 4 Việt Nam, lúc đó do Thiếu Tá Đặng Văn Sơn làm Tiểu Đoàn Trưởng. Khi được vinh thăng, Đại Tá Đặng Văn Sơn được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh, rồi sau đó Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân. Thiếu Úy Trần Văn Hai chỉ chiến đấu vỏn vẹn ngoài Bắc có hai năm, năm 1954 Hiệp Định Đình Chiến Geneva được ký kết, đất nước chia đôi, các lực lượng thuộc Quân Đội Quốc Gia Việt Nam rút về phía Nam vĩ tuyến 17 và làm nỗ lực chính chống đỡ cho nước Việt Nam Cộng Hòa non trẻ, dưới quyền lãnh đạo của Quốc Trưởng Bảo Đại và Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Trong thời gian phôi thai này, Trung Úy tân thăng Trần Văn Hai được điều lên Quân Khu 4 Cao Nguyên.

Sunday, September 13, 2009

Đại Tá Hoàng Đạo Thế KiệtBà Quả Phụ Trung Tướng Nguyễn Văn Thịnh

Trung Tướng Nguyễn Bão Trị và Bà Quả Phụ Trung Tướng Lê Nguyên Khang TQLC


Đặc San Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đầu tiên tại Hoa Kỳ


Ông Bà Chánh Án Nguyễn Trọng Nho


Gia Đình Cố Đại Tá Hoàng Đạo Thế KiệtToán Phủ Quốc Kỳ VNCH

ĐƯA TIỄN BÁC HOÀNG ĐẠO THẾ KIỆT

Thù nước còn đây! Nỡ vội vàng!
Vô Cùng Thương Tiếc Bậc Trung Cang!
Thủ đô tị nạn lưu gương sáng,
Cõi tạm đồng hương vọng tiếng vang!
Súng gẫy, chưa quên vòng trách nhiệm!
Gươm mài, vẫn nhớ bọc hành trang!
Lập trường kiên định không chao đảo,
Quốc Cộng lằn ranh vạch rõ ràng!


9.9. 2009
HỒ CÔNG TÂM

Đôi lời vĩnh biệt chiến hữu
THIỀN NĂNG HOÀNG ĐẠO THẾ-KIỆT


Ơ hỡi!
chiến hữu Thiền Năng Hoàng Đạo Thế-Kiệt,
Ta đã bên nhau trải những ngày,
Huy hoàng, cay đắng tay trong tay.
Sớm hôm lặn lội vì dân tộc,
Năm tháng quên mình với chí trai.
Mộng lớn chưa thành sao giã biệt?
Đoạn trường dang dở vội ly khai!
Bạn về cõi Phật mừng xong nợ,
Ta ở trần gian tiếc nhớ hoài.

Ơ hỡi!
chiến hữu Thiền Năng Hoàng Đạo Thế-Kiệt,
Bôn ba tranh đấu quyết vì đời,
Nợ nước đền xong nghỉ thảnh thơi.
Dân tộc ghi công gương dũng sĩ,
Gia đình đau xót cảnh đơn côi.
Nhang trầm tưởng niệm hoà mây gió,
Kinh vọng cầu siêu thấu đất trời.
Chiến hữu tình ta lưu vạn kiếp,
Hận thù Cộng sản kiếp nào nguôi.

Kính chào vĩnh biệt chiến hữu Thiền Năng Hoàng Đạo Thế-Kiệt

Little Saigon, Nam California, ngày 10-9-2009.
KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG
Đại Tá Phụ tá Tổng cục trưởng Chiến tranh Chính trị
Kiêm Chủ nhiệm Nhật báo Tiền Tuyến.


Tiễn Đưa Cựu Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt
Tôn Nữ Hoàng Hoa

Ngày đầu tháng 9 tôi được điện thoại cuả ông Trần Thế Cung nói rằng: Bà ơi! Ông Kiệt không xong rồi.
Tôi lặng người một lúc rồi hỏi ông Cung: Không xong là sao. Ông Kiệt vừa nói chuyện với tôi hôm thứ hai vưà rồi mà. Ông Cung ngắn gọn: Bây giờ ông ấy đang ở vào tình trạng hôn mê nhưng ông Cung dặn tôi đừng gọi bà Kiệt vì gia đình chưa muốn thông báo. Hai ngày sau Nha sĩ Đàm Bảo Kiếm lại gọi tôi cho biết. Tôi rất buồn. Những gịot nước mắt bỗng ưá ra.

Tôi gặp cựu Đại Tá Hòang Đạo Thế Kiệt trong sinh hoạt ở Paltalk vào khoảng 2006. Mỗi lần Đại Tá vào Paltalk đều cẩn thận gọi tôi vào. Rồi cứ thế mỗi năm tôi gặp Đại Tá một lần vào tháng 4 là tháng mà CĐVN tại Hoa Kỳ phối hợp với Chương Trình Phát Thanh Bạch Đằng Giang tổ chức lễ Ghi ơn và Vinh Danh Người Lính VNCH.

Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt là người tiêu biểu cho đạo đức và hào khí của một quân nhân của Quân Lực VNCH. Từ phẩm cách ôn hoà nhưng cương quyết, nhỏ nhẹ nhưng minh bạch trên lập trường Quốc/Cộng phân minh. Do đó công việc của Đại Tá có đường lối rõ ràng dễ tạo được niềm tin cho người cộng tác.

Bất cứ một công việc khó khăn nào của tôi cũng đều được Cựu Đại Tá chia xẻ và hổ trợ.
Lần nói chuyện sau cùng cũng không xa chỉ cách nay khoảng hai tuần. Cựu Đại Tá đã năng nổ khuyến khích tôi: Bà cố gắng lên nhé! Đừng chán nản nhé. Đại Tá lại nói thêm: Phàm những người muốn chiếm đoạt mọi việc cho mình để thỏa mãn lòng sung sướng. Nhưng sự sung sướng đó rất mong manh và ngắn ngủi. Trong sự chiếm đoạt không phải người khác mà chính ngay bản thân mình bị tàn phá. Tôi thấu hiểu ý nghĩa khuyên răn đó.

Đại Tá thường nói chuyện với tôi vào buổi sáng sau khi đi bộ về. Tôi chả bao giờ nghe Đại Tá than mệt mỏi hay bịnh hoạn gì? Cho nên khi nghe ông Cung thông báo tôi thật bàng hoàng. Tôi không dám nghĩ đến những âm thanh ngậm ngùi xót xa trong những tiếng kèn đồng tiễn đưa vào mộ địa. Tôi vẫn hy vọng cựu Đại Tá sẽ ra khỏi cơn hôn mê bất động. Nhưng...tin từ ông Cung mỗi ngày cho tôi một thất vọng...thất vọng như những ngậm ngùi dấy lên từ tiềm thức nhấp nhô sóng cuộn về những sự hy sinh của người lính VNCH ngoài chiến trận
Đêm đã quá khuya, nhìn trên vách bóng mình xiêu đổ mà những dòng chữ như một đoản khúc tiễn đưa Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt vẫn còn dở dang. Đời quả thật vô thường. Hôm qua đây còn hàn huyên chuyện đấu tranh, chuyện thời sự ... Chỉ trong khoảng thời gian không quá 7 ngày nay Đại Tá đã trở thành sương khói. Còn Khối Lập Trường Chung. Còn Lằn Ranh Quốc Cộng. Cuộc đấu tranh chống Việt Gian Cộng Sản vẫn tiếp nối nhưng chặng đường còn lại đã có quá nhiều người bỏ ra đi.. Như sự ra đi của Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt hôm nay... Như sự ra đi cuả hàng hàng lớp lớp thanh niên VNCH đã hoà tan xương máu vào núi sông. Họ đã chết cho chúng ta sống thì hãy sống xứng đáng hơn trên sự hy sinh hào hùng đó

Tháng ba sóng vỗ ngậm ngùi trên những giòng sông góc biển của đất nước Miền Nam. Đêm là âm vang của những linh hồn chưa siêu thoát. Ngày là nỗi hoang mang sợ hãi tìm đường lánh nạn CS gần kề.

Hình ảnh những người lính VNCH dìu dân qua làn bom lửa đạn do bọn VC ném xuống trên đoạn đường di tản sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm tưởng của người dân miền Nam. Cho dù đã gần 35 năm đi qua . Cho dù khoảng thời gian đang cận kề con đường đi vào nửa thế kỷ. Nhưng thời gian không thể là mồ chôn hủy diệt được những tấm lòng yêu thương đất nước mà trong đó có tấm lòng của Cựu Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt, Nguyên Cục Trưởng Cục Chính Huấn Quân Lực VNCH có Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương

Hôm nay trên những giòng tiễn đưa Đại Tá về cõi bình an. Từ tiếng kèn đồng đưa tiễn trong một âm thanh não nuột réo rắc ngày tháng cũ của thời gian Quân Lực VNCH, trong phút chốc hoài niệm nghe chừng như tiếng trống nhạc quân hành. Nhịp trống như văng vẳng, bập bùng trong ký ức . Từng tiếng kèn đồng chập chùng là chuỗi nhạc buồn rơi cho những âm thanh rào rào để cửa ký ức bật mở cho hình ảnh cuả Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt vẫn còn sống mãi trong lòng người đang miệt mài đấu tranh chống Việt Gian Cộng Sản qua Lằn ranh Quốc Cộng rõ ràng.

Từ hình ảnh tưởng vọng đó góp lại từ những hình ảnh chung lưng đấu tranh trên đoạn đường lưu vong lãng đãng ước vọng ngày về, chông chênh với tình người lính chiến VNCH ngày nào, đã kết thành hoa. Những cánh hoa đời sẽ không bao giờ tàn phai hương sắc trôi trên sóng nước thời gian và trong lòng người lưu lạc.

Con đường đấu tranh vẫn còn đó. Nhưng nửa chừng Đại Tá lại bỏ ra đi. Bỏ gia đình bạn bè đồng đội và những người thân quen.
Thị giác hoài niệm hình ảnh hài hoà Đại Tá hiện tại và những hình ảnh mờ xa trong khói lửa chiến chinh nay chỉ còn là nhưng bóng dáng lờ mờ đìu hiu bên những buổi chiều bóng xế. Và trước sự ra đi của Đại tá hôm naỵ sẽ là những nỗi buồn u uất lê thê của người thân, quen theo sau cỗ quan tài. Họ sẽ muốn níu kéo lại, muốn tìm lại cho rõ bóng dáng lờ mờ của những ngày hội họp, đấu tranh, thảo luận để ngậm ngùi tiễn đưa cố Đại Tá đến miền Vĩnh cửu.

Riêng với cá nhân chúng tôi xin thắp cố Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt một nén hương tưởng niệm. Trước khói nhang lung linh vọng tưởng, chúng tôi xin thay mặt cho Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ , kính cẩn tiễn đưa Đại Tá đến nơi an nghỉ cuối cùng và xin cầu nguyện cho hương linh cố Đại Tá được vãng sanh Miền Phật Quốc


Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa Động, Đầu non, Đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi..
(Tản Đà)

Tôn Nữ Hoàng Hoa
Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ


Thiếu Tá Hồ Đắc Huân K2HD/THSQ-QLVNCH

Tuesday, September 1, 2009

Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang - Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng HòaHội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH) được thành lập vào năm 1998. Tôn chỉ của Hội dựa trên tinh thần Huynh Đệ Chi Binh và Lý Tưởng Tự Do làm phương châm cho mọi hoạt động.

Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang kết hợp tất cả mọi chiến hữu đã từng có thời gian phục vụ hay thụ huấn tại Quân Trường Đồng Đế Nha Trang, không phân biệt cấp bậc hay chức vụ.


Từ 1955-1975, Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH đã đào tạo trên 100 ngàn Hạ Sĩ Quan ưu tú, 1800 Sĩ Quan Hiện Dịch Đặc Biệt, 12 ngàn Sĩ Quan Trừ Bị và đặc biệt trong suốt 20 năm đào tạo và huấn luyện, đã có 17 sĩ quan lỗi lạc mang Cấp hiệu cấp tướng và tá, xuất thân từ Quân Trường Đồng Đế Nha Trang.

Hiện nay Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang có khoang gần 1000 hội viên tham dự bao gồm các khóa hiện dịch từ năm 1959 đến 1963, các khóa trừ bị từ năm 1968 đến năm 1972 và các khóa Hạ sĩ quan.

Trong quá trình 11 năm hoạt động , Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang đã trải qua 4 nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành, tổ chức được 11 kỳ đại hội thường niên, 2 kỳ hợp mặt và phát hành tất cả 7 Đặc San cho Hội.

Ngoài ra Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang cũng tham gia sinh hoạt cộng đồng và các hội đoàn bạn, luôn luôn sát cánh với các đoàn thể, các phong trào và các hội đoàn để đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phồn thịnh.

Trường Hạ Sĩ Quan có quá trình 20 năm lịch sử hoạt động không ngừng nghỉ gắn liền với chiều dài chiến tranh Việt Nam , đã tạo được những thành tích không nhỏ trong nhiệm vụ thực hiện công tác quân huấn, đã chu toàn tốt đẹp các khóa huấn luyện được giao phó. Là một quân trường huấn luyện Biệt động quân đầu tiên, và nhất là đã đào tạo được trên 100,000 Hạ Sĩ Quan ưu tú, 1,800 Sĩ Quan hiện dịch, 12,000 Sĩ Quan trừ bị, góp phần không nhỏ vào việc phát triển và nâng cao hiệu năng tác chiến của QLVNCH.
Khởi đầu từ một trường biệt động đội nhỏ bé, sau trở thành một quân trường lớn, một quân Quân trường trường kiểu mẫu, một lò luyện thép của QLVNCH, đa năng, đa nhiệm, có khả năng mở nhiều khóa huấn luyện khác nhau, đảm nhiệm những trách vụ khác nhau, từ huấn luyện biệt động đội, thể dục, võ thuật, cận chiến, bổ túc và đào tạo Hạ Sĩ Quan, huấn luyện căn bản quân sự cho SVSQ Hải và Không Quân, đến đào tạo Sĩ Quan hiện dịch và trừ bị, và đã hoàn thành được nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Ðó là nhờ công lao, lòng nhiệt thành cùng tinh thần phục vụ cao của các vị chỉ huy của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lược miền Nam, đã có nhiều chiến binh các cấp từ quân trường Ðồng Ðế khi ra trận địa đã giữ tròn lời thề trung thành với tổ quốc, đã chiến đấu rất kiên cường dũng cảm, đã hy sinh cho lý tưởng tự do, đã nằm xuống vĩnh viễn trong lòng đất mẹ Việt Nam những chiến sỉ xuất thân từ trường Ðồng Ðế đả nêu cao gương chiến đấu dũng cảm trước họng súng quân thù, đả hy sinh cho lý tưởng tự do, máu của họ đã đổ xuống trong nhiều trận địa, xương thịt đã vùi sâu trong lòng đất mẹ Việt nam .., nhiều chiến sĩ đả trở thành thương binh, để lại một phần thân thể trong cuộc chiến …và nhiều chiến sĩ đang định cư tại các quốc gia tự do trên thế giới sau những năm bị đoạ đày, lầm than cơ cực trong ngục tù cải tạo của Cộng Sản.

Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang khởi điểm là do một số cựu SVSQ khóa 1 cùng tìm đến nhau tại quận Cam, Nam California Hoa Kỳ rồi hình thành ban đại diện khóa vào đầu năm 1997 để lo việc sinh hoạt và tương trợ nhau đồng thời cùng hợp tác với nhau trong việc tìm kiếm, liên lạc nối kết các chiến hữu đồng môn cựu SVSQ các khóa 1, 2, 3, 4 Sĩ Quan hiện dịch, các khóa Sĩ Quan trừ bị cùng các niên trưởng đang định cư tại các tiều bang Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới nhằm mục đích liên kết lại với nhau thành một tập thể có tổ chức để làm sống lại tình Huynh Ðệ Chi Binh và tương thân tương ái trong cuộc sống tị nạn CS tại hải ngoại.

Kết quả đến đầu năm 1998 đã nối kết được gần 200 anh em cựu SVSQ các khóa rồi bầu được ban đại diện khóa, ban đại diện toàn trường để lo chuẩn bị cho ngày họp mặt cựu SVSQ Ðồng Ðế vào giữa năm 1998 để sau đó tiến hành lập Hội Thân Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Ðồng Ðế Nha Trang.

Ngày họp mặt đầu tiên mang chủ đề “Họp Mặt Tình Nghĩa” được tổ chức vào ngày 26 Tháng 7 năm 1998 tại thành phố Santa Ana quy tụ được 200 anh em cựu SVSQ và gia đình cùng một số niên trưởng và thân hữu nhằm mục đích:

-Nối lại sợi dây thân ái, tình chiến hữu huynh đệ, tình đồng khóa, đồng trường .
-Thảo luận việc thành lập Hội thân Hữu cựu SVSQ Ðồng Ðế Nha Trang .
-Bầu Ban Tổ Chức Ðại hội và soạn thảo bản Nội quy Hội Thân Hữu .

Sau 5 tháng tiến hành, bản dự thảo nội quy của Hội thân hữu cựu SVSQ Ðồng Ðế hoàn thành vào năm 1999 và tiếp theo đó là Ðại hội Tình Nghỉa cựu SVSQ Ðồng Ðế Nha Trang khai diễn ngày chủ nhật 5-9-1999 cũng tại thành phố Santa Ana, miền Nam California với sự tham dự của hơn 300 cựu SVSQ và gia đình, cùng hơn 40 Niên Trưởng, Quan Khách và thân hửu đến dự từ một số tiểu bang ở Hoa kỳ, Canada, Úc Đại Lợi …, trong số nầy có cựu cố vấn trưởng của trường Ðồng Ðế là Ðại Tá Lewis Millett cùng một số phái đoàn cựu Chiến Sĩ Đại diện các Hội Ái Hửu Quân Binh Chủng tại địa phương dưới sự chủ tọa danh dự của Cựu Ðại Tá Phạm Văn Sơn, cựu Chỉ Huy Trưởng Ðồng Ðế trong những năm đầu của thập niên 60.

Mục đích của đại hội là gắn kết, phát huy tình chiến hữu huynh đệ và tương thân tương ái giữa các các cựu chiến sĩ đã một thời thụ huấn tại trường Ðồng Ðế Nha Trang, thông qua nội quy của hội, thực hiện Ðặc san làm tiếng nói của hội và bầu các phần hành điều hành hội trong nhiệm kỳ 3 (1999-2002).

Nội quy của cựu SVSQ Ðồng Ðế gồm 8 Chương và 22 điều khoản với tôn chỉ là :
“Làm mục đích kết hợp tất cả các chiến hữu không phân biệt cấp bực, đả từng thụ huấn tại Quân trường Ðồng Ðế Nha Trang thành một tập thể nhằm duy trì, phát huy tình chiến hửu, tình đồng khóa đồng trường để tương thân tương ái, chung vui sẻ buồn trong cuộc sống tha hương nơi hải ngoại”.
Ban chấp hành và Ban Giám sát do đại hội bầu ra gồm các cựu SVSQ các khóa 1,2 ,3 hiện dịch và các khóa trừ bị .
Sau 3 năm tích cực hoạt động, Ban chấp hành, Ban Giám sát nhiệm kỳ 1 mãn nhiệm. Ðại hội Tình Nghỉa cựu SVSQ kỳ V được tổ chức ngày 25-8-2005 tại thành phố Westminster, miền Nam California với mục đích thảo luận và biểu quyết việc mở rộng Hội Thân Hữu cựu SVSQ thành Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang cho phù hợp với tình hình thực tế và mời gọi tất cả các chiến hữu không phân biệt cấp bực, đã từng một thời phục vụ hoặc thụ huấn tại Trưòng Ðồng Ðế tham gia vào hội, bầu Ban chấp hành, Ban Giám sát cho nhiệm kỳ 2002-2005 . Ðặc biệt các thành viên trong ban chấp hành của hội bầu ra đều là những đồng môn trẻ hay trung niên thuộc các khoá Sĩ Quan trừ bị, thay thế cho lớp đàn anh các khóa hiện dịch hiện nay đều đả cao niên .

Vào cuối tháng 8-2005, Ban chấp hành và Ban Giám sát nhiệm kỳ 2 chấm dứt nhiệm vụ . Ðể mọi sinh hoạt của hội không gián đoạn, Ðại Hội Tình nghỉa Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang kỳ thứ VIII được tổ chứ ngày 4-9-2005 tại thành phố Santa Ana, quận Cam để bầu Ban chấp hành và Giám sát mới cho nhiệm kỳ 3 - 2005-2008 ,tu chỉnh Nội Quy và ấn định thể thức bầu ban cố vấn của hội .Kết quả tất cả 6 thành viên trong ban chấp hành nhiệm kỳ mới đều là các cựu SVSQ trừ bị. Riêng ban Cố Vấn , đại hội đồng thuận để ban chấp hành mời một số quý Niên Trưởng và Huynh Trưởng . Ðại Hội củng tán thành tu chính một số điều khoản trong Bản Nội Quy của hội, đặc biệt chú trọng đến điều khoản tương trợ hội viên bị bệnh hoạn, gặp hoàn cảnh khó khăn, tích cực giúp đở các chiến hửu, các thương binh, gia đình cô nhi quả phụ thuộc Trường Ðồng Ðế xưa mà ngày nay đang sống cơ cực lầm than nơi quê nhà.

Ban chấp hành Nhiệm kỳ 4 (2008-2011) được bầu ra trong Đại Hội vào 1 tháng 9 năm 2008 tại thành phố Stanton tiểu bang California nhiệm kỳ 3 năm. Chủ trương mở rộng với sự tham dự của các Khóa Hạ Sỉ Quan Trừ Bị , Không Quân, Hải Quân và Các Khóa Đặc Biệt cho tất cả học viên đã từng thụ huấn tại Quân Trường này. Hội viên từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ và các Quốc Gia trên thế giới chánh thức tham gia các hoạt động của Hội trong đó có Âu và Úc Châu.

Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế NhaTrang từ ngày thành lập cho đến nay và trong quá trình 11 năm hoạt động đã tổ chức được ngày họp mặt toàn trường, 11 đại hội thưòng niên, tất cả đều mang chung chủ đề là:” Ðại hội Tình Nghỉa” và mỗi năm lại tổ chức họp mặt tất niên hoặc tân niên một lần . Ðường hướng sinh hoạt chung của hội đều theo đúng tôn chỉ, mục đích đả đề ra ngay từ ngày hội mới thành lập, đó là:

“Lấy tình nghĩa huynh đệ chi binh và lý tưởng tự do làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Nối kết tất cả các chiến hữu không phân biệt cấp bực đã một thời phục vụ hay thụ huấn tại Trường Ðồng Ðế Nha Trang thành một tập thể có tổ chức, nhằm duy trì phát huy tình huynh đệ đồng môn đồng trường để tương thân tương ái, chung vui sẻ buồn với nhau trong cuộc sống tha hương nơi hải ngoại” cũng như liên lạc và giúp đỏ Thương Phế Binh và các Chiến Hữu Đồng môn gặp hoàn cảnh khó khăn nơi quê nhà.

Ngày nay anh em cựu chiến binh Hội Ái Hửu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào củng đều ý thức được rằng:
Cuộc chiến đả tàn, nhưng tình chiến hữu vẫn thiết tha gắn bó ..
Và luôn luôn hướng về quê hương đất nước, nhớ về nơi quân trường củ, chiến trường xưa.

Nhiệm kỳ:
1/1988-2005 NT Chu Trọng Ngư
2/ 2005-2008 CH Vũ Hưng
3/2005-2008 CH Vũ Duy Thêm
4/2008-2011 CH Phạm Hòa

Monday, August 31, 2009

Khóa 8/72 Quân Trường Thủ Ðức gọi nhau về

Khóa 8/72 Quân Trường Thủ Ðức gọi nhau về
Friday, August 28, 2009medium_NVHN-082809-BatKhuat.jpg

Diễn đàn của các cựu sinh viên sĩ quan khóa Bất Khuất 8/72 trường Võ Bị Thủ Ðức.


Nguyên Huy/Người Việt

STANTON, California (NV) - Trong tất cả các khóa sinh viên sĩ quan Thủ Ðức, khóa 8/72 là một khóa khá đặc biệt. Năm 1973 là năm ký Hiệp Ðịnh Paris, và nhu cầu phản ứng với việc ký hiệp định đó đã khiến khóa 8/72 có chương trình huấn luyện khác các năm khác.

Tới nay, sau gần 40 năm, các cựu sinh viên sĩ quan khóa 8/72, mang tên Bất Khuất, vẫn gặp mặt hàng năm. Cuộc họp mặt năm nay sẽ diễn ra ngày 6 Tháng Chín.

Cựu SVSQ Trịnh Văn Việt, một thành viên trong tổ chức Ái Hữu Khóa 8/72 Thủ Ðức cho báo Người Việt biết:

“Ngày tan hàng đa số anh em đều mới chỉ lên tới cấp thiếu úy nhưng cũng đã khá dầy dạn chiến trường. Sau 30 Tháng Tư cũng phần lớn anh em phải vào tù Cộng Sản. Tinh thần bất khuất của khóa đã được anh em giữ trọn trong các trại tập trung khắc nghiệt. Không một ai đầu hàng cường quyền dù đã ở trong tù. Khi ra khỏi tù, anh em vẫn lén lút họp khóa với nhau.”

Ông Việt kể về trường hợp một cựu sinh viên sĩ quan khi lâm chung ở trong nước đã trăn trối muốn được phủ cờ vàng. “Ðó là cựu SVSQ Lê Viết thuộc ÐÐ 31/TÐ 3/ Khóa 8/72. Ðiều thật nan giải vì trong chế độ Cộng Sản tìm đâu được lá Cờ Vàng và công an khu vực liệu có để yên cho nhà đám khi phủ cờ cho anh không. Cuối cùng thì anh em cũng tìm ra được giải pháp là tô một lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ trên vuông giấy rộng phủ kín lên mặt anh khi làm lễ tẩm liệm và cả chục anh em cùng khóa, cổ quấn chiếc khăn xanh lá cây của khóa đã đứng hai hàng làm lễ truy điệu anh.”

Khóa 8/72 của quân trường Thủ Ðức được khai giảng vào Tháng Mười học giai đoạn I ba tháng tại trung tâm huấn luyện Quang Trung trước khi về quân trường Thủ Ðức học tiếp các giai đoạn II và III để ra trường là những sĩ quan cấp chuẩn úy trung đội trưởng trong các đơn vị chiến đấu của QLVNCH.

Ðiều đặc biệt cho các sinh viên sĩ quan của khóa này là vào giữa thời gian theo học thì Hiệp Ðịnh “hòa bình” Paris 1972 được ký kết tại Paris nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh đã quá kéo dài trên đất nước thân yêu. Do đó chương trình học đã thay đổi, toàn khóa sinh đã được giao ngay cho một công tác mới, công tác Chiến Tranh Chính Trị trong 8 tuần lễ nhằm tranh thủ nhân tâm trước kế hoạch lấn đất giành dân của phía Cộng Sản. Công tác được mang tên là “Chiến Dịch Sinh Viên Sĩ Quan về làng”. Nhiệm vụ của các sinh viên toàn khóa là giải thích hiệp định ngưng bắn Paris vừa được ký kết là một hiệp định ngưng bắn để hai bên Quốc-Cộng chấm dứt cuộc chiến tranh đã quá tổn hại nhân dân Việt Nam về mọi mặt. Hai bên Quốc-Cộng sẽ tìm giải pháp hòa bình để giải quyết sự tranh chấp khi quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi cuộc chiến Việt Nam.

Trong niềm hưng phấn trước viễn ảnh hòa bình vừa được tái lập, người SVSQ Thủ Ðức nửa mừng nửa lo. Mừng vì hòa bình đã ló dạng. Nhưng lo vì Cộng Sản đã để lộ rõ âm mưu gian xảo khi tung quân đi đánh chiếm thêm các vùng đất mà họ chưa lấn chiếm được và Hoa Kỳ còn chịu lép vế để cho quân CSBV ở lại miền Nam cả trên một trăm ngàn quân chính quy. Anh em trong toàn khóa khi đi giải thích về Hiệp Ðịnh Paris ai nấy đều không tin được rằng cuộc chiến sẽ chấm dứt.

Hội Ái Hữu Khóa 8/72 Thủ Ðức hàng năm có những cuộc gặp mặt, những cuộc quyên góp cho anh em còn lại ở bên nhà đau ốm hay thương phế binh. Ông Việt cho biết, “Chúng tôi đã yểm trợ được hai đợt, lần đầu cho 17 anh em và lần sau cho 4 anh em, tất cả số tiền gửi về trực tiếp cho anh em là 1,820 Mỹ kim. Số tiền tuy nhỏ nhưng gói trọn ân tình của anh em đồng khóa”.

Ngày 6 Tháng Chín tới đây, cựu sinh viên sĩ quan khóa 8/72 Thủ Ðức sẽ lại có cuộc họp mặt tại nhà hàng Seafood Palace Chinese, 11752 Beach, Stanton, CA 90680.

Quí độc giả có thể tìm hiểu thêm về khóa 8/72 Thủ Ðức trên mạng batkhuat.net hay email batkhuatgroup@yahoo.com hoặc điện thoại (714) 721-4322, (714) 467-8262, (714) 391-1107.