30.4.1975 - 30.4.2010

Tuesday, September 22, 2009

Cựu Đại Tá ĐẶNG VĂN SƠN

Được tin
Cựu Đại Tá ĐẶNG VĂN SƠN

Pháp Danh TÂM TRÍ

Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh /QLVNCH.
Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh / QLVNCH.
Cựu Chỉ Huy Trưởng TRƯỜNG HSQ NHA TRANG QLVNCH
Cựu Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện BĐQ Dục Mỹ /QLVNCH

ĐỆ TAM ĐẲNG BẢO QUỐC HUÂN CHƯƠNG

Đã từ trần lúc 8:30 sáng Thứ Hai Ngày 21 Tháng 9 Năm 2009
tại San José, California. Hoa Kỳ

HƯỞNG THỌ 93 TUỔI


LỄ PHỦ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA
lúc 11.00 Sáng Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2009


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh TÂM TRÍ

Sớm về cỏi Niết Bàn.

Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Viên Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang ( Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)
Cựu Tư Lệnh SÐ 2 và 5 BB / QLVNCH: Cựu Ðại Tá Ðặng Văn Sơn qua đời, thọ 93 tuổi
Tuesday, September 22, 2009 Bookmark and Sharemedium_dang Van Son.jpg

Di ảnh cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn. (Hình: Hội Ái Hữu Ðồng Ðế Nha Trang cung cấp)

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER - Nguồn tin vừa nhận được từ các cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) từng phục vụ trong các đơn vị Sư Ðoàn 2 Bộ Binh và Sư Ðoàn 5 Bộ Binh / QLVNCH, cũng như tại Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Ðộng Quân Nha Trang, cựu Ðại Tá Ðặng Văn Sơn vừa tạ thế lúc 8:30 sáng ngày 21 Tháng Chín tại San Jose, Bắc California, hưởng thọ 93 tuổi.

Cựu Ðại Tá Ðặng Văn Sơn sinh năm 1916 tại Thừa Thiên Huế, gia nhập quân đội Quốc Gia Việt Nam vào năm 1946.

Ông là một trong những sĩ quan của QLVNCH được thăng cấp đặc cách tại mặt trận và từng chỉ huy từ trung đội, đại đội đến tiểu đoàn trước khi được giao cho những chức vụ chỉ huy trưởng các đơn vị lớn như Tư Lệnh Sư Ðoàn 2BB, SÐ 5BB và các quân trường lớn như trường Hạ Sĩ Quan của QLVNCH, Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Ðộng Quân... Tuy là sĩ quan cùng thế hệ với tướng Ðỗ Cao Trí, Tôn Thất Ðính, Cao Hảo Hớn, Lê Văn Nghiêm... ông lên tới cấp đại tá thì giải ngũ vào năm 1964.

Thời gian ông giữ chức chỉ huy trưởng trường Hạ Sĩ Quan Ðồng Ðế/Nha Trang vào năm 1961 ông đã cho tu bổ, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cũng như kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện viên cho trường. Với hàng ngũ huấn luyện viên này, trường Ðồng Ðế được nhận thêm nhiệm vụ đào tạo các khóa Sĩ Quan Hiện Dịch Ðặc Biệt, các đơn vị Biệt Ðộng Quân tinh nhuệ, các đơn vị của Lực Lượng Ðặc Biệt (Liên Ðoàn 77).

Trong suốt thời gian phục vụ trong quân đội, cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn đã cống hiến lòng nhiệt thành, tinh thần phục vụ cùng khả năng của mình góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt.

Cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn nhận được rất nhiều Huy Chương Tưởng Lục của QLVNCH và được chính phủ VNCH ban tặng Ðệ Tam Ðẳng Bảo Quốc Huân Chương.

Theo Dụ số 10A của Chính Phủ Quốc Gia và các sắc lệnh của các Chính Phủ Ðệ I và Ðệ II Cộng Hòa, những ai được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương thì khi từ trần sẽ được phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa để vinh danh công trạng người quá cố đối với đất nước và dân tộc.

Vì thế, trong lễ an táng cho người vừa nằm xuống, các cựu chiến binh trong Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang sẽ tổ chức một buổi lễ Phủ Kỳ trang trọng cho cố Ðại Tá Ðặng Văn Sơn. (N.H.)No comments:

Post a Comment