30.4.1975 - 30.4.2010

Monday, August 31, 2009

Khóa 8/72 Quân Trường Thủ Ðức gọi nhau về

Khóa 8/72 Quân Trường Thủ Ðức gọi nhau về
Friday, August 28, 2009medium_NVHN-082809-BatKhuat.jpg

Diễn đàn của các cựu sinh viên sĩ quan khóa Bất Khuất 8/72 trường Võ Bị Thủ Ðức.


Nguyên Huy/Người Việt

STANTON, California (NV) - Trong tất cả các khóa sinh viên sĩ quan Thủ Ðức, khóa 8/72 là một khóa khá đặc biệt. Năm 1973 là năm ký Hiệp Ðịnh Paris, và nhu cầu phản ứng với việc ký hiệp định đó đã khiến khóa 8/72 có chương trình huấn luyện khác các năm khác.

Tới nay, sau gần 40 năm, các cựu sinh viên sĩ quan khóa 8/72, mang tên Bất Khuất, vẫn gặp mặt hàng năm. Cuộc họp mặt năm nay sẽ diễn ra ngày 6 Tháng Chín.

Cựu SVSQ Trịnh Văn Việt, một thành viên trong tổ chức Ái Hữu Khóa 8/72 Thủ Ðức cho báo Người Việt biết:

“Ngày tan hàng đa số anh em đều mới chỉ lên tới cấp thiếu úy nhưng cũng đã khá dầy dạn chiến trường. Sau 30 Tháng Tư cũng phần lớn anh em phải vào tù Cộng Sản. Tinh thần bất khuất của khóa đã được anh em giữ trọn trong các trại tập trung khắc nghiệt. Không một ai đầu hàng cường quyền dù đã ở trong tù. Khi ra khỏi tù, anh em vẫn lén lút họp khóa với nhau.”

Ông Việt kể về trường hợp một cựu sinh viên sĩ quan khi lâm chung ở trong nước đã trăn trối muốn được phủ cờ vàng. “Ðó là cựu SVSQ Lê Viết thuộc ÐÐ 31/TÐ 3/ Khóa 8/72. Ðiều thật nan giải vì trong chế độ Cộng Sản tìm đâu được lá Cờ Vàng và công an khu vực liệu có để yên cho nhà đám khi phủ cờ cho anh không. Cuối cùng thì anh em cũng tìm ra được giải pháp là tô một lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ trên vuông giấy rộng phủ kín lên mặt anh khi làm lễ tẩm liệm và cả chục anh em cùng khóa, cổ quấn chiếc khăn xanh lá cây của khóa đã đứng hai hàng làm lễ truy điệu anh.”

Khóa 8/72 của quân trường Thủ Ðức được khai giảng vào Tháng Mười học giai đoạn I ba tháng tại trung tâm huấn luyện Quang Trung trước khi về quân trường Thủ Ðức học tiếp các giai đoạn II và III để ra trường là những sĩ quan cấp chuẩn úy trung đội trưởng trong các đơn vị chiến đấu của QLVNCH.

Ðiều đặc biệt cho các sinh viên sĩ quan của khóa này là vào giữa thời gian theo học thì Hiệp Ðịnh “hòa bình” Paris 1972 được ký kết tại Paris nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh đã quá kéo dài trên đất nước thân yêu. Do đó chương trình học đã thay đổi, toàn khóa sinh đã được giao ngay cho một công tác mới, công tác Chiến Tranh Chính Trị trong 8 tuần lễ nhằm tranh thủ nhân tâm trước kế hoạch lấn đất giành dân của phía Cộng Sản. Công tác được mang tên là “Chiến Dịch Sinh Viên Sĩ Quan về làng”. Nhiệm vụ của các sinh viên toàn khóa là giải thích hiệp định ngưng bắn Paris vừa được ký kết là một hiệp định ngưng bắn để hai bên Quốc-Cộng chấm dứt cuộc chiến tranh đã quá tổn hại nhân dân Việt Nam về mọi mặt. Hai bên Quốc-Cộng sẽ tìm giải pháp hòa bình để giải quyết sự tranh chấp khi quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi cuộc chiến Việt Nam.

Trong niềm hưng phấn trước viễn ảnh hòa bình vừa được tái lập, người SVSQ Thủ Ðức nửa mừng nửa lo. Mừng vì hòa bình đã ló dạng. Nhưng lo vì Cộng Sản đã để lộ rõ âm mưu gian xảo khi tung quân đi đánh chiếm thêm các vùng đất mà họ chưa lấn chiếm được và Hoa Kỳ còn chịu lép vế để cho quân CSBV ở lại miền Nam cả trên một trăm ngàn quân chính quy. Anh em trong toàn khóa khi đi giải thích về Hiệp Ðịnh Paris ai nấy đều không tin được rằng cuộc chiến sẽ chấm dứt.

Hội Ái Hữu Khóa 8/72 Thủ Ðức hàng năm có những cuộc gặp mặt, những cuộc quyên góp cho anh em còn lại ở bên nhà đau ốm hay thương phế binh. Ông Việt cho biết, “Chúng tôi đã yểm trợ được hai đợt, lần đầu cho 17 anh em và lần sau cho 4 anh em, tất cả số tiền gửi về trực tiếp cho anh em là 1,820 Mỹ kim. Số tiền tuy nhỏ nhưng gói trọn ân tình của anh em đồng khóa”.

Ngày 6 Tháng Chín tới đây, cựu sinh viên sĩ quan khóa 8/72 Thủ Ðức sẽ lại có cuộc họp mặt tại nhà hàng Seafood Palace Chinese, 11752 Beach, Stanton, CA 90680.

Quí độc giả có thể tìm hiểu thêm về khóa 8/72 Thủ Ðức trên mạng batkhuat.net hay email batkhuatgroup@yahoo.com hoặc điện thoại (714) 721-4322, (714) 467-8262, (714) 391-1107.