30.4.1975 - 30.4.2010

Friday, January 9, 2009

Trung-tuớng Vĩnh Lộc, nguyên Tổng-Tham-Muu-Truởng Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa


Trung Tướng Vĩnh Lộc
Sinh Năm 1926 tại Huế.
29/04/1975 Trung Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH.
1969 - Trung Tướng Trưởng Phái Bộ Quân Sự VNCH.
03/1968 - 1969 Trung Tướng CHT Trường Cao Đẳng Quốc Pḥng.
10/1966 Thăng Trung Tướng.
06/1965 Thăng Thiếu Tướng.
08/1964 Thăng Chuẩn Tướng.
06/1965 - 03/1968 Thiếu Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn II.
1964/1965 Đại Tá/Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 9.
01/11/1963 Thăng Đại Tá.
11/1963 - 02/1964 Đại Tá Tham Mưu Phó Hành Quân TTM.
1960/1963 Trung Tá Chỉ Huy Trưởng TTHL Vạn Kiếp.
1956/1960 Thiếu Tá Giảng Viên Đại Học Quân Sự.
1955/1956 Thiếu Tá Thụ Huấn Khóa Chỉ Huy & Tham Mưu Cao Cấp Hoa Kỳ.
1954/1955 Thiếu Tá Trung Đoàn Trưởng TRĐ1 Thiết Giáp.
1952/1954 Đại Úy Chỉ Huy Trưởng Liên Đội Thiết Giáp
Lực Lượng Nhị Thức thuộc Sư Đoàn Lộ Quân Số 2.
1950-1952 Trung Uư Sĩ Quan Cận Vệ Quốc Trưởng Bảo Đại.
1949/1950 Tốt Nghiệp Sĩ Quan Tại Phú Bài (Huế)
Tốt Nghiệp Trường Thiết Giáp Saint Saumur (Pháp Quốc)


CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc
Anh, Em, Chồng, Cha, Chú, Cậu, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi là:
Cụ Ông NGUYỄN PHƯỚC VĨNH LỘC
Pháp danh: Minh Tâm
Nguyên Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Trường Cao Ðẳng Quốc Phòng
Nguyên Tư Lệnh Quân Ðoàn II, Quân Khu 2
Vừa mệnh chung lúc 4 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 01 năm 2009,
(Nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Mậu Tý)

Hưởng thọ 86 tuổi.

Linh cửu hiện được quàn tại Forest Park Funeral Home - 12800 Westheimer Rd., Houston, TX .
Chương trình Tang Lễ:
Thứ Sáu 9-1-2009 - 3:00 PM Lễ Phát Tang
Thứ Bảy 10-1-2009 - 2:00 PM đến 6:00 PM
- Lễ Phủ kỳ VNCH - Lễ Cầu Siêu và Thăm viếng
Chủ Nhật 11-1-2009 - 2:00 PM đến 4:00 PM
- Thăm Viếng - Lễ Cầu Siêu và Lễ Di Quan

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Anh trai: Cựu Ðại Sứ Vĩnh Thọ và gia đình (Virginia)
Em gái: Bà Quả phụ Trần Văn Trí, nhũ danh Công Tằng Tôn Nữ Thanh Nhã và gia đình (VN)
Em gái: Bà Quả phụ Nguyễn Khoa Cung, nhũ danh Công Tằng Tôn Nữ Nhu Nhã và gia đình
Em trai: Vĩnh Tường và gia đình (Pháp quốc)
Em trai: Vĩnh Am và gia đình (Ðức quốc)
Em trai: Vĩnh Ký và gia đình (Pháp quốc)
Em gái: Bà Quả phụ Trần Ðình Anh, nhũ danh Công Tằng Tôn Nữ Trang Nhã và gia đình
Em trai: Vĩnh Ðằng và gia đình (Úc châu)
Vợ: Bà Quả phụ Vĩnh Lộc, nhũ danh Nguyễn Thị Minh Hiếu


Trưởng nam: Bảo Cẩn, vợ và các con (California)
Thứ nam: Bảo Trí (Pháp quốc)
Trưởng nữ: Công Huyền Tôn Nữ Yên Thảo, chồng và các con
Thứ nữ: Công Huyền Tôn Nữ Hương Cần, chồng và các con
Thứ nam: Bảo Lân, vợ và các con
Thứ nữ: Công Huyền Tôn Nữ Quế Thảo, chồng và các con (Thụy Sĩ)
Thứ nữ: Công Huyền Tôn Nữ Ngân Thảo (California)
Cháu: Lê Thị Ngọc Hà và gia đìnhTrân trọng thông báo:
1,- Trung-tuớng Vĩnh Lộc, nguyên Tổng-Tham-Muu-Truởng cuối cùng của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa, vừa qua đời vào sáng sớm ngày 08 tháng Giêng, năm 2009, tại Houston, Texas. Huởng thọ 86 tuổi.
2.- Lễ an-táng sẽ đuợc tổ-chức tại nhà quàn Forest Park Westheimer Funeral Home.
12800 Westheimer Rd., Houston, TX 77077 Tel: 281-497-2330 Fax: 281-497-6166
Diển tiến như sau:
- Thứ Sáu, ngày 9-1-2009
Từ 03:00 PM đến 05:00 PM: Lễ Phát Tang
- Thứ Bảy, ngày 10-1-2009
Từ 02:00 PM đến 06:00 PM:
- Thăm-viếng
- Lễ Phủ Quốc-Kỳ Việt Nam Cộng H òa
- Cầu-Siêu
- Chủ Nhật, ngày 11-1-2009
Từ 02:00 PM đến 04:00 PM
- Cầu-Siêu
- Thăm viếng
- Điếu văn
- Đại-diện Tang-gia cảm-tạ
- Lễ Di Quan
Cước chú:
- Lễ nghi quân-cách, Nghi Thức Phủ và Thu Quốc-Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, do Liên-hội Cựu Quân-nhân QLVNCH đảm-trách.
TM. Ban Tổ-chức
Hà-Mai-Việt
Tel.281-433-8550

1 comment: