30.4.1975 - 30.4.2010

Sunday, January 18, 2009

Tham Dự Tân Niên Hội AHQTĐĐNT 1/31/2009

Tân Niên Đồng Đế: ( Danh sách sẽ được cập nhật hóa thường xuyên)

1 Bàn Confirmed Sheriff Jerry Berry- Hội Bảo Tồn Quân Xa Hoa Kỳ Military Vehicle Preservation Association- The Vietnam War Living History Group ( Tham Dự Đại Nhạc Hội Tạ Ơn Anh ngươì Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa)- Monte Hom Producer Military documentary History Channel - 20 Quân Xa xữ dụng trong Chiến Tranh Việt Nam , gồm M35A2, M37, M38, M151A1, M151A2, Hummer, Mules, MB , M146, M100 ....................- Display Quân Trang, Quân Dụng xử dụng trong Chiến Tranh Việt Nam)

1 Bàn 14 Người confirmed Marines Corps Major Bill Mimiaga - Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam Vietnam Veteran Of America Chapter 785 - Đòan Motor Harley Davidson của các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam từng tham dự RUN FOR THE WALL "from California to Washington D.C."

1 Bàn. - Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California
- Hội Bảo Tồn Truyền Thống Quân Lục VNCH ( Tham dự ASIA production)
- Hội SVSQ Thủ Đức Dong De / San Jose 1 Bàn Confirmed Huynh Truơng Lac San Diego
- Hội SVSQ Thủ Đức / Đồng Đế San Diego
- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego
- Trung Úy Bác Sĩ Vũ Thanh Vân BDQ 1 Bàn Confirm với Trần Anh Tuấn
- Gia Đình Bà Quả Phụ Cố Trung Úy Trương Tuấn Khanh

2 Bàn ( 21 Người) Confirmed với Lưu Anh DũngKhoa 3,4 - 1972
Nguyên Thanh Hà ( V.A ) (725) : 3
- Lâm Quang Phục (724) : 1
- Nguyễn Hông Chương ( 725) : 1
- Tạ Công Quyền (724): 2
- Lê Đại Khoa (724): 2
- Lê Văn Giao (725): 1
- Lê Thiêu Lăng (725): 1
- Tạ Quan NHứt (725): 1
- Da`o Thế Ma.ch (724): 2
- Dinh Tuan Hu`ng( 724): 1
- Lương Mạnh Qua^n (726): 1
- Nghiem Xuân De^`(724): 1
- Lưu Anh Dũng ( 2)
- Từ Đặng An (725): 2- Dinh Thiet Cuong (724): 1

2 Bàn NT Trần Đình Diem confirmes (20 Người)
- Nien Truong Khoa 1,2 va 3 HD
- Tran Dinh Diem
- Chu Trong Ngu
- Ho Dac Huan
- Nguyen The Nhiem
- Le Huu Chieu
- Nguyen Huu Lo
- Do Tien Duc

1 bàn
Khoa 10B72 SVSQ va Gia Dinh

1 Bàn Confirmed anh Toàn và anh QúyKhoa 11-72 ( 5 Nguoi)
- Nguyen Toan và Thân Hưu các Khóa Thủ Đức
Khoa 68
- Vo Van Quý
- Nguyen Ngoc Bích
- Pham Van Lượng

1 Bàn Nghệ Sĩ confirmed Lưu Anh Dũng
- Ca sĩ Lệ Hằng
- Ca Sĩ Vi Vân
- Ca sĩ Minh Hạnh
- Ca sĩ Tuyểt Dung
- Ca sĩ Tuyết Hạnh, Xuân Thu
- Ca Sĩ Xuân Thy & Xuân Hà
- Ca Sĩ Thế Dũng
- Ca Sĩ Thái Bình-
- Ca Sĩ Xuân Sơn
- 4 Ca Sĩ thân hữu Tuyết Hạnh
- Ban Hợp Ca Quân Trường Đồng Đế,
- Ban Nhạc KBC 4311

1-Bàn Called on dien thoai va e-mails
- Các Khóa SQTB mùa hè đỏ lữa

No comments:

Post a Comment