30.4.1975 - 30.4.2010

Tuesday, January 20, 2009

Quân Trường Đồng Đế Nha Trang Tân Niên Hội Ngộ 2009


Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
(Trường Hạ Sĩ Quan -Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)
Trân trọng kính mời Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Đồng Môn, Thân hữu và Gia đình
đến tham dự buổi Tân Niên Hội Ngộ được tổ chức vào ngày:

31 tháng 1 năm 2009
tức mồng 6 Tết Nguyên Đán (Kỹ Sửu)

Địa Điểm:
Nhà Hàng Emerald Bay
5015 W. Edinger Ave
Santa Ana, CA 92704
Thời Gian: 11:30 – 3:30 PM.
714-775-5161

Sự hiện diện của qúy Niên Trưỡng, Chiến hữu, Đồng môn, Thân hữu và Gia đình là niềm vinh dự cho Ban Tổ Chức.

Để việc tiếp đón chu đáo xin qúy vị thông báo số người tham dự với Ban Tổ Chức qua những số điện thoại sau đây:


Phạm Hòa 310-245-2284
Lưu Anh Dũng 310-951-7324
Trần Anh Tuấn 714-468-9226

Tham dự mỗi người $25.00

e-mail: DongDeNhaTrang@gmail.com


THSQ-QLVNCH nơi đào tạo hơn 100,000 Hạ Sĩ Quan ưu tú , 2,000 Sĩ Quan Hiện Dịch và hơn 12,000 Sĩ Quan Trừ Bị của QLVNCH.

No comments:

Post a Comment