30.4.1975 - 30.4.2010

Friday, January 9, 2009

Đơn Vị 101 QLVNCH / Sống để bụng Chết mang theo
1 comment:

  1. Em cũng học Đồng Đế - Nha Trang
    Nhưng năm 1986 cơ ạ

    ReplyDelete