30.4.1975 - 30.4.2010

Friday, January 2, 2009

Danh Sach Khoa Tieu Doan Va Dai Doi

Khoa Tieu Doan Dai Doi Dai D0i Nhap Khoa Man Khoa Man Khoa Ten Khoa NOTES CHT
2/68 1 335-336-337-338
1/71 638 Vi Dan
3-72 1 719-720-721-722-723 Jul-72 4/1/1973
4-72 2 724-725-726 724-725-726 8/25/1972 6/20/1973 5/28/1973
4B72 3 727-728-729 727-728-729-730
5B-72 4 730-731-732-733-734 734 8/25/1972 6/26/1973
6-72 5 735-736-737-738-739-740 7/1/1973
7/72 5 738
7B 5 742
7-72 6 743-744-745-746-747
7B 6 741-742-743-744-745-746 9/1/1973
8/72 6 743-744-745-746-747
8-72 7 742-743-744-745-746 9/1/1973
11/72 8 753-754-755 7/28/1973 Lien Doan A
11/72 9 756-757-758 7/28/1973 Lien Doan B
9B-72 10 759-760-761-762-763-764 753-754-755
10A/72 7 748-749-750-751-752 750
10B72 11 763-764-765 11/1/1973 10/26/1973 Cao Thang 1086 nguoi C/T Vo Van Canh
10B72 12 766-767-768 10/26/1973 Cao Thang 1086 nguoi C/T Vo Van Canh
12B72 13 769-770-771 11/24/1973 550 nguoi Tr/T Du Quoc Dong
5A-73 772-773-774 6/23/1973 1/6/1974
5B-73 775-776-777 1/19/1974 Mat Hoang Sa
6-73 16 778-779-780 Khoa Cuoi Cung******** RED COLOR ARE CONFIRMED
Toi xin kinh goi nhung loi cau chuc tot dep nhat den voi cac anh trong ban chap hanh
trong nam moi 2009.
Toi ten la Nguyen van Tin dd 758 td 9. Email tinnguyen758@yahoo.com
Toi xin duoc bo tuc them ve td 9. Theo toi biet td 8 va td 9 cung mot khoa 11/72.
Khoa 11/72 co khoang 1080 svsq. Tren 1000 den tu vung 1 , phan con lai khoang 50 svsq
la vung 2. Td 9 gom co 3 dd 756,757 va 758. Toi xin bo tuc them cho mot nguoi ban
thuoc td 4 . Toi khong nho dd nhung chi biet la phong ngu sat voi Vu Dinh Truong. Ban toi ten la Tran van Hau da hi sinh tai chien truong Quang Ngai nam 1974. (BDQ vung 1)
Nhung nguoi ban khac cua toi thuoc td 7 hien dang dinh cu tai nam cali gom co: Le trung Tam Nguyen Quang, Thai Dung (752) va Le nhu Thien(752)
Neu ai can l/l voi cac ban cu vua ke xin goi cho Tin (951)275-3326. Cam on


Tieu-Doan 1 Khoa 3/72 Dai-Doi = 719,720,721,722,723
Nhap trai = 7/72 Man khoa = 4/73
Ghi-chu: Khoa nay khong hoc giai doan1 vi da co may chung chi quan su hoc duong o Dai-hoc chi hoc gia doan 2 roi di chien dich ve lai quan truong lam le man khoa.

Tieu-Doan 2 & 3 Khoa 4/72
Tieu-Doan 2 : D-D 724-725-726
Khoa 4B/72 Tieu-Doan 3 : D-D 727-728-729
Ghi-chu :Khong biet ly do gi ma T-D 3 nhap sau T-D 2 vai tuan Khoa nay chi hoc giai doan 2 thoi vi co hoc quan su hoc duong o dai-hoc
Nhap-trai 25/8/72 Man-khoa 20/6/73
Tieu-Doan 4 Khoa 5b/72 Dai-Doi:730 - 731 - 732 - 733 - 734
Tieu-Doan 5 Khoa 6/72 Dai-Doi:735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740
Man - Khoa 7/73
Tieu-Doan 6 Khoa 7b/72 Dai-Doi:741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746
Man-Khoa : 9/73
Tieu-DOan 7 Khoa 8/72 Dai-Doi:7442 - 743 - 744 - 745 - 746
Man-Khoa 9/73
Tieu-Doan 8 & 9 Khoa 11/72
Tieu-Doan 8: D-D 753 - 754 - 755
Tieu-Doan 9: D-D 756 - 757 - 758
Man - Khoa: 28/7/73
Tieu-Doan 10 Khoa: 9b/72
Dai-Doi: 759 - 760 - 761 - 762 -763 -764
Man-Khoa: 11/73
Tieu-Doan 11 Khoa :10b/72 Dai-Doi: 765 - 766 - 767 - 768 -769 -770
Man-Khoa: 11/73
Tieu-Doan 12 Khoa :12b/72 Dai-Doi: 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776
Tieu-Doan 13 Khoa :1/73 Dai-Doi : 777 - 778 - 779 - 780 -781 - 782
Tieu-Doan 14 Khoa :2/73 Dai-Doi :783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788
Tieu-Doan 15 Khoa :3/73 Dai-Doi :789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794
Tieu-Doan 16 Khoa :4/73 Dai -Doi :795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 100
Tieu-Doan 17 Khoa :5b/73 Dai-Doi :101 - 102 - 103 - 104 - 105 -106
Tieu-Doan 18 Khoa: 6/73 Dai-Doi : 107 -108 - 109 - 110 - 111 - 112
Tieu-Doan: 18 con bi ket lai quan-truong chua man khoa chien dau rat anh dung khi viet cong tan cong vao quan truong ngay 25&26/4/1975
Chao cac ban da hy sinh cho To-Quoc khi tren vai chuu mang duoc lon chuan-uy.


Anh Hòa .
Tôi vừa đọc danh sách các khóa học năm 1972 tại Đ.Đế của anh , theo tôi và các bạn bè của khóa 8 và 10/72 qua nhiều lần liên lạc ,tôi xin gởi anh danh sách nầy , khi họp mặt với các bạn đồng môn của các khóa anh kiểm soát lại cho chính xác hơn .Cám ơn nhiều .
Cựu SVSQ Lê Chiến khóa 8/72.

TĐ 1 SVSQ khóa 1/72
ĐĐ 718,719,720,721,722
TĐ 2 SVSQ khóa 2/72
ĐĐ 723,724,725,726,727
TĐ 3 SVSQ khóa 4b/72
ĐĐ 728,729,730,731,732
TĐ 4 SVSQ khóa 5b/72
ĐĐ 733,734,735,736,737
TĐ 5 SVSQ khóa 7b/72
ĐĐ 738,739,740,741,742
TĐ 6 SVSQ khóa 8/72
ĐĐ 743,744,745,746,747
TĐ 7 SVSQ khóa 10/72
ĐĐ 748,749,750,751,752
TĐ 8 và 9 SVSQ khóa 11/72
ĐĐ 753,754,755,756,757,758
TĐ 10 SVSQ khóa 9b/72
TĐ 11 SVSQ khóa 10b/72
TĐ 12 khóa 12b/72

Từ TĐ 1 cho đến TĐ 7 SVSQ , mổi TĐ có 5 Đại Đội ,tôi dùng TĐ 6 và 7 tính ngược lên . vì tôi biết chắc chắn Đ Đ của 2 khóa nầy ra trường cùng một ngày cuối tháng 9/73 , tuy nhiên khóa 8/72 nhập khóa ngày 23/10/72 trước khóa 10/72 một tuần , tôi không nhớ rỏ từ TĐ 10,11và 12 có bao nhiêu ĐĐ , anh ở TĐ 11 và có liên lạc với nhiều người có thể rành rẻ hơn tôi . Cám ơn nhiều
Lê Chiến khóa 8/72

25 comments:

 1. tôi là SVSQ Lương Văn Hùng_ danh số 030, Khóa 12B/72 Đồng Đế Nha Trang THSQ-QLVNCH thuộc DD770 Trung độ 1 Đại Đội trưởng là Thiếu Úy Cao Thùy

  tôi xin góp ý khóa 12B/72 là tiểu đoàn 13 gồm 3 DD 769 - 770 - 771, nhập khóa vào ngày 31/12/1972 tại trung tâm Huấn luyện Quang Trung, mãn khóa 24/11/1973 Đồng Đế (vào THSQ Đồng Đế là Chuẩn tướng Võ Văn Cảnh là Chỉ huy trưởng - mãn khóa là Trung tướng Dư Quốc Đống là Chỉ huy trưởng)

  xin chân thành góp ý

  Lương Văn Hùng
  email: hungluongvan.dongde@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Toi la Nguyen Van Ba, SVSQ tot nghiep tai Quan truong Dong De Nha Trang nam 73.Thời Chuẩn tướng Cảnh, ra truong la Trung tuong Đống. Nhung toi khong nho Khoa mây. Đai đoi truong cua toi lua1c bấy giờ la Trung Úy Cung ( người Bắc ). Toi la một thanh vien trong toan Thủ quốc Quan Kỳ. Anh Hùng có nhó Khóa may không ?

   Delete
 2. Chào Hội ái hữu quân Trường Đồng Đế Nha Trang,
  Tôi tên là: Lương Thị Mỹ Ngân. Tôi có người anh tên là Lương Hùng, nguyên là sỹ quan Đồng Đế. Má tôi không nhớ chính xác là anh tôi học sỹ quan Đồng Đế năm nào. Má tôi nói có lẽ năm 1973. Anh tôi tham gia chiến dịch Đăk pet, anh tôi mất tích năm 1974. Tôi biết tâm nguyện của má tôi cũng như của anh chị em tôi là tìm được xác anh tôi. Tôi rất vui mừng khi tìm được website này. Tôi hy vọng nhờ website này, gia đình tôi có thể tìm được tông tích của anh tôi. Đây là những thông tin về anh tôi:
  Lương Hùng, sinh năm Giáp ngọ (1954) tiểu đoàn 88 biệt động, Danh số 462 quân,đại đội 751, Trung đội 7, KBC 4311.
  Cô bác và các anh chị có những thông tin liên quan xin liên lạc với địa chỉ e-mail: lmyngan@yahoo.com.
  Xin chân thành cảm ơn.
  Chúc Hội luôn dồi dào sức khỏe.
  Lương Thị Mỹ Ngân

  ReplyDelete
 3. Xin bo tuc :
  Tieu Doan 1 - Khoa 3B/72 Trinh dien QVTT SG 06-09 thang 7/72 TT3TMNN(DD 718, 719, 720, 721, 722)

  Tieu Doan 2 - TT2TMNN (DD 723, 724, 725, 726, 727)

  Tieu Doan 3 - Khoa 4B/72 Trinh dien QVTT SG 17-19 thang 7/72 TT3TMNN(DD 728, 729, 730, 731, 732)

  Tieu Doan 4 - TT2TMNN (DD 733, 734, 735, 736, 737)

  Tieu Doan 5 - Khoa 7B/72 Trinh dien QVTT SG thang 8/72 TT3TMNN(DD 738, 739, 740, 741, 742)

  ReplyDelete
 4. 727 thuộc TĐ3 Thiếu Tá tiểu đoàn trưởng tên Ánh.
  Xin lỗi không nhớ họ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Khoa 4 / 72 B la TD3 SVSQ .Luc moi nhap khoa Dai Uy TDT la Nguyen Kim Anh , sau vinh thang Thieu Ta .DD727 co 1 Dai ca ten la Luong Tan Hong sau ve TS11 Nhay Du

   Delete
 5. Tieu doan 5 SVSQ nhap khoa thang 8/72 man khoa 07/08/73 tieu doan truong dai uy Thoai tieu doan pho dai uy Ba khoa 7/72 ten khoa la khoa Cong dong co 5 dai doi 738 739 740 741 va 742

  ReplyDelete
 6. Xin các anh đính chính :
  Tiểu đoàn 4 ; khóa 5/72B gồm 5 đại đội : 731 , 732 , 733 , 734 , 735
  chúng tôi hiện còn cuốn lên đường của khóa

  ReplyDelete
  Replies
  1. RẤT CHÍNH XÁC , TÔI Ở ĐẠI ĐỘI 735 , ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG KHÓA SINH LÀ ĐẠI ÚY : TRẦN ĐÌNH HÔNG VIỆT

   Delete
 7. Tôi xin góp lời về khóa 3/72: Tài nguyên khóa này gồm các sinh viên đã qua 2 hoặc 3 lần đi thụ huấn Quân Sự Học Đường (tốt nghiệp cử nhân hay xong năm thứ ba các trường Đại Học)được đưa thẳng ra THSQĐĐ. Các sinh viên không đủ diều kiện về QSHĐ thì ở lại TTHL Quang Trung rồi lên Thủ Đức...Sau một thời gian không có khóa SVSQ Trừ Bị ở Đồng Đế, khóa 3/72 là khóa SVSQ đầu tiên mở lại , gồm 4 đại đội 719, 720, 721 và 722, thuộc Tiểu Đoàn 1 SVSQ.

  ReplyDelete
 8. HEHHE MAY ONG LA SIQUAN HOC KE' TRUONG DONGDE LA CUA HSQ NHUNG HSQ KG DUOC NHAC DEN CO PHAI LA KY THI KG

  ReplyDelete
  Replies

  1. Gui May Ong SI QUAN THSQ DONG DE Nam 72 !

   - Cuoc Thi "Hung Bien " To chuc tai QUAN TRUONG vao Nam 72 .Khoa Sinh HSQ NGUYEN MINH TUNG Doat Giai NHAT ( Sau ve tung su tai TD 18 Truyen Tin)

   - Chung nhan cuoc "Lui Quan" Vung II CHIEN THUAT Nam 75 cung la Mot Khoa Sinh HSQ Nam 72.Do la Th/si NGUYEN VAN THANH TD 23 Truyen Tin,"Truong dai 122".( Biet phai Hanh Quan theo Tuong TAT )

   Delete
 9. Làm một trang webblog cũng chẳng ra hồn, phải nói là quá kém. Chỉ tài đóng tiền ăn nhậu nói phét. Ô hô!!!

  ReplyDelete
 10. cac ban SVSQ / Dong De .. co ban nao quen biet va nho anh Huynh van be Sau hoc khoa SVSQ nam 1972 .. ra truong ve phuc vu tai Trung Tam Huan Luyen Van Kiep xin cho toi duoc biet tin

  ReplyDelete

 11. Nho Quan Che DONG - Quan che TAY
  Nho VU DINH TRUONG nho Bai TIEN
  Nho lan dau hoc Bai THAO DIEN
  Nho San Ban NAM( 5 )dan dao GAM

  Nho nui MOT Bien troi xanh tham
  Nho dem DI HANH doan QUAN di
  Nho doi trai mot thoi von di
  Mot thuo QUAN TRUONG Thep nao nuong

  Nho DOI TRAI toi luyen gio suong
  Nho CHI CA tung hoanh nhip buoc
  Nho ngay ra TRUONG ,Quan xuoi nguoc
  Bon vung CHIEN THUAT giu QUE HUONG  Khoa 6/72 HSQTB (Tieu Doan TRAN HUNG DAO)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xin lỗi bạn học K 6/72 HSBTB TĐ Trần Hưng Đạo? mình ở ĐĐ 714 đây Th/Uy Dom Đại đội trưởng. Danh số 203 đây. nếu nhận ra thì ll email: hoanggiap54@gmail.com.
   Thân chào.

   Delete
 12. SVSQ K3/72 trinh dien 3 ngay 3-4-5 thang 7 nam 1972 tai QVTT va dua vao TT3TMNN duoc chia ra di thu huan tai 2 quan truong Thu Duc va Dong De. Tieu doan 1 khoa sinh Dong De gom 4 dai doi 719-720-721-722. So SVSQ con lai nhap voi SVSQ trinh dien 15-16-17 thang 7 nam 72 la Khoa 4/72 ra Dong De thanh lap Tieu Doan 2 gom 5 Dai doi 723-724-725-726-727, va khoa 4B/72 thanh lap Tieu Doan 3 gom 5 Dai doi 728-729-730-731-732. Sau do la cac Khoa 5B/72 thanh lap Tieu Doan 4 gom 5 DD 733-734-735-736-737. Khoa 7B/72 thanh lap Tieu doan 5 gom 5 DD 738-739-740-741-742. Khoa 8/72 thanh lap Tieu doan 6 gom DD 743-744-745-746-747 ...

  ReplyDelete
 13. Đúng vậy, Tiểu đoàn 5 SVSQ gồm có 5 đại đội : 738, 739, 740, 741, 742. Doanh trại nằm sát hàng rào sân bắn và quán chè Tây. Đại Úy Lê Quang Thoại (Thoại đen) là tiểu đoàn trưởng. Đại Úy Bá tiểu đoàn phó, tôi có gặp lại Đâị Úy Bá vào đầu năm 1975 tại Biên Hòa. Trung Tá Cao Nguyên Kiểu Liên Đoàn Trưởng LĐ B Khóa Sinh. Khóa này còn có 13 SVSQKQ khóa 72A KPH được BTLKQ gửi sang thụ huấn.

  ReplyDelete
 14. Xin chào các bạn -mình Ds 395 trung đội 2 dđ 755 TD 8svsq khóa 11/72 -khóa nầy có 2 TD tđ 8 có 753 754 755 tđ 9 756 757 758 TD trưởng tđ 8 là đại úy Trừ -dđ trưởng 755 là trung úy Triều sau nầy là thiếu úy Quý Nhập khóa ngày 31-12-1972 -sau khi học hết giai đoạn I gắn Alpha xong khóa 11 đi chiến dịch tại tỉnh Bình Định 2 tháng -trở về Q T Đ Đ hoàn tất trong vòng 1 tháng -mãn khóa ngày 31/06/1973 Mình lấy quyết định lên Thiếu úy ngày 31/12/1974 -mình đưa lên để các bạn tham khảo Chào thân ái

  ReplyDelete
 15. Lam mot trang blog nhu nay la gioi roi, toan 60 Bo tro Len....toi khoa svsq 5b/72 vao thu duc vai ngay, dong qua, sau dua ra DD nha trang.

  ReplyDelete
 16. Các chiến hữu K6/72 Tiểu đoàn Trần Hưng Đạo (bảng Nâu) các đại đội713 - 714 -715 Đồng Đế Tập họp đê.

  ReplyDelete
 17. @ Ban Hoang Giap ! Minh ben DD 713 . DDT Tr/Uy Ha Dai Duc . Qua may muoi nam khoi lua con chut tin tuc ve be ban cung khoa minh rat vui...Chuc ban va gia dinh vui khoe

  ReplyDelete

 18. Minh co bai tho " Con coc " than tang ban Hoang Giap va cac ban cung khoa ...Khoa 6 / 72 ( Bang Nau ) Tieu Doan Tran Hung Dao ( Tieu Doan Truong D / Uy Quy ) . Va cung tang cho cac ban thuoc Tieu Doan Quang Trung ( Bang Do )

  Hom ay ra truong mua vuot mat
  Dan chim tung canh ke tu day
  Thap thoang xa xa vung CHIEN THUAT
  Chi tang bong NAM BAC DONG TAY

  Dua ve vung MOT mien HOA TUYEN
  Dua tran CAO NGUYEN bat nui doi
  Dua xuoi DUYEN HAI binh yen BIEN
  Dua nhan MIEN TAY giu CUOI TROI

  Ngay ay con tho hay mo mong
  Nhiet huyet dong day gui NUI SONG
  Giay saut ao tran hinh voi bong
  Thep sung ben tay ngo bong hong

  Bay chu nhin lai hai mau toc
  Ai con ? Ai mat ? Hoi troi cao
  La roi tan tac sau con loc
  Ly ruou vao XUAN uong nghen ngao

  Thoi cu chuc nhau tinh ban huu
  Du am con giu am tinh nhau
  Rot them ly nua xin tong tuu
  Cho ban be ta ru CHIEN BAO

  ReplyDelete
 19. Nho mua Xuan nam nao
  tay con om "thep sung"
  Linh tran thoi chien chinh
  nao biet mua xuan sang
  Tien don dem ve sang
  tieng sung vong xa xa
  troi mo suong bien gioi
  mang ba lo di hanh
  Rung hoang con tham lanh
  suong mai dong duoi chan
  co cay con ngo ngan
  doan quan da xa roi
  Rung thieng day bong toi
  them anh mat giai nhan
  soi duong ra chien tran
  doan quan buoc am tham
  Them dieu thuoc Ru By
  thap len tung soi khoi
  de nghe trong hoi tho
  ngot moi em nong nan
  Lung troi may lang thang
  xa xa dan en luon
  tien don xa heo hut
  chot hay Xuan da ve
  Doi trai la nhu the
  di giua mua chien chinh
  tay om cham thep sung
  giac tan don Xuan ve .....

  ReplyDelete
 20. Chiec non Quan Truong oi nho qua
  Nhung lan di phep ra Nha Trang
  Che nghieng chom toc vua hui cua
  Lo lo mau da nang quan truong

  Xanh xanh mau bien yeu biet may
  Chang lan vao dau giua " ban minh "
  Hai Luc Khong Quan da nang chay
  Mau da Dong De van xinh xinh

  Con gai Nha Trang chieu chu nhat
  Yeu anh Dong De non xanh lo
  Duy Tan bo cat nghe bien hat
  Chu nhat rong choi chang hen ho .

  ReplyDelete