30.4.1975 - 30.4.2010

Friday, January 2, 2009

Danh Sach Khoa Tieu Doan Va Dai Doi

Khoa Tieu Doan Dai Doi Dai D0i Nhap Khoa Man Khoa Man Khoa Ten Khoa NOTES CHT
2/68 1 335-336-337-338
1/71 638 Vi Dan
3-72 1 719-720-721-722-723 Jul-72 4/1/1973
4-72 2 724-725-726 724-725-726 8/25/1972 6/20/1973 5/28/1973
4B72 3 727-728-729 727-728-729-730
5B-72 4 730-731-732-733-734 734 8/25/1972 6/26/1973
6-72 5 735-736-737-738-739-740 7/1/1973
7/72 5 738
7B 5 742
7-72 6 743-744-745-746-747
7B 6 741-742-743-744-745-746 9/1/1973
8/72 6 743-744-745-746-747
8-72 7 742-743-744-745-746 9/1/1973
11/72 8 753-754-755 7/28/1973 Lien Doan A
11/72 9 756-757-758 7/28/1973 Lien Doan B
9B-72 10 759-760-761-762-763-764 753-754-755
10A/72 7 748-749-750-751-752 750
10B72 11 763-764-765 11/1/1973 10/26/1973 Cao Thang 1086 nguoi C/T Vo Van Canh
10B72 12 766-767-768 10/26/1973 Cao Thang 1086 nguoi C/T Vo Van Canh
12B72 13 769-770-771 11/24/1973 550 nguoi Tr/T Du Quoc Dong
5A-73 772-773-774 6/23/1973 1/6/1974
5B-73 775-776-777 1/19/1974 Mat Hoang Sa
6-73 16 778-779-780 Khoa Cuoi Cung******** RED COLOR ARE CONFIRMED
Toi xin kinh goi nhung loi cau chuc tot dep nhat den voi cac anh trong ban chap hanh
trong nam moi 2009.
Toi ten la Nguyen van Tin dd 758 td 9. Email tinnguyen758@yahoo.com
Toi xin duoc bo tuc them ve td 9. Theo toi biet td 8 va td 9 cung mot khoa 11/72.
Khoa 11/72 co khoang 1080 svsq. Tren 1000 den tu vung 1 , phan con lai khoang 50 svsq
la vung 2. Td 9 gom co 3 dd 756,757 va 758. Toi xin bo tuc them cho mot nguoi ban
thuoc td 4 . Toi khong nho dd nhung chi biet la phong ngu sat voi Vu Dinh Truong. Ban toi ten la Tran van Hau da hi sinh tai chien truong Quang Ngai nam 1974. (BDQ vung 1)
Nhung nguoi ban khac cua toi thuoc td 7 hien dang dinh cu tai nam cali gom co: Le trung Tam Nguyen Quang, Thai Dung (752) va Le nhu Thien(752)
Neu ai can l/l voi cac ban cu vua ke xin goi cho Tin (951)275-3326. Cam on


Tieu-Doan 1 Khoa 3/72 Dai-Doi = 719,720,721,722,723
Nhap trai = 7/72 Man khoa = 4/73
Ghi-chu: Khoa nay khong hoc giai doan1 vi da co may chung chi quan su hoc duong o Dai-hoc chi hoc gia doan 2 roi di chien dich ve lai quan truong lam le man khoa.

Tieu-Doan 2 & 3 Khoa 4/72
Tieu-Doan 2 : D-D 724-725-726
Khoa 4B/72 Tieu-Doan 3 : D-D 727-728-729
Ghi-chu :Khong biet ly do gi ma T-D 3 nhap sau T-D 2 vai tuan Khoa nay chi hoc giai doan 2 thoi vi co hoc quan su hoc duong o dai-hoc
Nhap-trai 25/8/72 Man-khoa 20/6/73
Tieu-Doan 4 Khoa 5b/72 Dai-Doi:730 - 731 - 732 - 733 - 734
Tieu-Doan 5 Khoa 6/72 Dai-Doi:735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740
Man - Khoa 7/73
Tieu-Doan 6 Khoa 7b/72 Dai-Doi:741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746
Man-Khoa : 9/73
Tieu-DOan 7 Khoa 8/72 Dai-Doi:7442 - 743 - 744 - 745 - 746
Man-Khoa 9/73
Tieu-Doan 8 & 9 Khoa 11/72
Tieu-Doan 8: D-D 753 - 754 - 755
Tieu-Doan 9: D-D 756 - 757 - 758
Man - Khoa: 28/7/73
Tieu-Doan 10 Khoa: 9b/72
Dai-Doi: 759 - 760 - 761 - 762 -763 -764
Man-Khoa: 11/73
Tieu-Doan 11 Khoa :10b/72 Dai-Doi: 765 - 766 - 767 - 768 -769 -770
Man-Khoa: 11/73
Tieu-Doan 12 Khoa :12b/72 Dai-Doi: 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776
Tieu-Doan 13 Khoa :1/73 Dai-Doi : 777 - 778 - 779 - 780 -781 - 782
Tieu-Doan 14 Khoa :2/73 Dai-Doi :783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788
Tieu-Doan 15 Khoa :3/73 Dai-Doi :789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794
Tieu-Doan 16 Khoa :4/73 Dai -Doi :795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 100
Tieu-Doan 17 Khoa :5b/73 Dai-Doi :101 - 102 - 103 - 104 - 105 -106
Tieu-Doan 18 Khoa: 6/73 Dai-Doi : 107 -108 - 109 - 110 - 111 - 112
Tieu-Doan: 18 con bi ket lai quan-truong chua man khoa chien dau rat anh dung khi viet cong tan cong vao quan truong ngay 25&26/4/1975
Chao cac ban da hy sinh cho To-Quoc khi tren vai chuu mang duoc lon chuan-uy.


Anh Hòa .
Tôi vừa đọc danh sách các khóa học năm 1972 tại Đ.Đế của anh , theo tôi và các bạn bè của khóa 8 và 10/72 qua nhiều lần liên lạc ,tôi xin gởi anh danh sách nầy , khi họp mặt với các bạn đồng môn của các khóa anh kiểm soát lại cho chính xác hơn .Cám ơn nhiều .
Cựu SVSQ Lê Chiến khóa 8/72.

TĐ 1 SVSQ khóa 1/72
ĐĐ 718,719,720,721,722
TĐ 2 SVSQ khóa 2/72
ĐĐ 723,724,725,726,727
TĐ 3 SVSQ khóa 4b/72
ĐĐ 728,729,730,731,732
TĐ 4 SVSQ khóa 5b/72
ĐĐ 733,734,735,736,737
TĐ 5 SVSQ khóa 7b/72
ĐĐ 738,739,740,741,742
TĐ 6 SVSQ khóa 8/72
ĐĐ 743,744,745,746,747
TĐ 7 SVSQ khóa 10/72
ĐĐ 748,749,750,751,752
TĐ 8 và 9 SVSQ khóa 11/72
ĐĐ 753,754,755,756,757,758
TĐ 10 SVSQ khóa 9b/72
TĐ 11 SVSQ khóa 10b/72
TĐ 12 khóa 12b/72

Từ TĐ 1 cho đến TĐ 7 SVSQ , mổi TĐ có 5 Đại Đội ,tôi dùng TĐ 6 và 7 tính ngược lên . vì tôi biết chắc chắn Đ Đ của 2 khóa nầy ra trường cùng một ngày cuối tháng 9/73 , tuy nhiên khóa 8/72 nhập khóa ngày 23/10/72 trước khóa 10/72 một tuần , tôi không nhớ rỏ từ TĐ 10,11và 12 có bao nhiêu ĐĐ , anh ở TĐ 11 và có liên lạc với nhiều người có thể rành rẻ hơn tôi . Cám ơn nhiều
Lê Chiến khóa 8/72

161 comments:

 1. tôi là SVSQ Lương Văn Hùng_ danh số 030, Khóa 12B/72 Đồng Đế Nha Trang THSQ-QLVNCH thuộc DD770 Trung độ 1 Đại Đội trưởng là Thiếu Úy Cao Thùy

  tôi xin góp ý khóa 12B/72 là tiểu đoàn 13 gồm 3 DD 769 - 770 - 771, nhập khóa vào ngày 31/12/1972 tại trung tâm Huấn luyện Quang Trung, mãn khóa 24/11/1973 Đồng Đế (vào THSQ Đồng Đế là Chuẩn tướng Võ Văn Cảnh là Chỉ huy trưởng - mãn khóa là Trung tướng Dư Quốc Đống là Chỉ huy trưởng)

  xin chân thành góp ý

  Lương Văn Hùng
  email: hungluongvan.dongde@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Toi la Nguyen Van Ba, SVSQ tot nghiep tai Quan truong Dong De Nha Trang nam 73.Thời Chuẩn tướng Cảnh, ra truong la Trung tuong Đống. Nhung toi khong nho Khoa mây. Đai đoi truong cua toi lua1c bấy giờ la Trung Úy Cung ( người Bắc ). Toi la một thanh vien trong toan Thủ quốc Quan Kỳ. Anh Hùng có nhó Khóa may không ?

   Delete
  2. Chi tiết các khoá SQTB năm 1972 tại Thủ Đức và Đồng Đế , vào đường nối kết:
   http://haisulongxuyen.blogspot.com.au/2013/12/svsq-tru-bi-mua-he-o-lua-1972.html

   Delete
  3. Toi doan anh Ba thuoc tieu doan 15 ben hong dai doi trong do co cac anh nhu Truong thu ky, Dai doi anh gan Cau Lac Bo Dong. Toi doan anh Ba thuoc khoa 5B/73, va khi hoc o Quang Trung, anh thuoc tieu doan Thoai Ngoc Hau voi tieu doan truong la Thieu Ta Linh va Tieu Doan Pho la Dai Uy Duoc.

   Delete
 2. Chào Hội ái hữu quân Trường Đồng Đế Nha Trang,
  Tôi tên là: Lương Thị Mỹ Ngân. Tôi có người anh tên là Lương Hùng, nguyên là sỹ quan Đồng Đế. Má tôi không nhớ chính xác là anh tôi học sỹ quan Đồng Đế năm nào. Má tôi nói có lẽ năm 1973. Anh tôi tham gia chiến dịch Đăk pet, anh tôi mất tích năm 1974. Tôi biết tâm nguyện của má tôi cũng như của anh chị em tôi là tìm được xác anh tôi. Tôi rất vui mừng khi tìm được website này. Tôi hy vọng nhờ website này, gia đình tôi có thể tìm được tông tích của anh tôi. Đây là những thông tin về anh tôi:
  Lương Hùng, sinh năm Giáp ngọ (1954) tiểu đoàn 88 biệt động, Danh số 462 quân,đại đội 751, Trung đội 7, KBC 4311.
  Cô bác và các anh chị có những thông tin liên quan xin liên lạc với địa chỉ e-mail: lmyngan@yahoo.com.
  Xin chân thành cảm ơn.
  Chúc Hội luôn dồi dào sức khỏe.
  Lương Thị Mỹ Ngân

  ReplyDelete
 3. Xin bo tuc :
  Tieu Doan 1 - Khoa 3B/72 Trinh dien QVTT SG 06-09 thang 7/72 TT3TMNN(DD 718, 719, 720, 721, 722)

  Tieu Doan 2 - TT2TMNN (DD 723, 724, 725, 726, 727)

  Tieu Doan 3 - Khoa 4B/72 Trinh dien QVTT SG 17-19 thang 7/72 TT3TMNN(DD 728, 729, 730, 731, 732)

  Tieu Doan 4 - TT2TMNN (DD 733, 734, 735, 736, 737)

  Tieu Doan 5 - Khoa 7B/72 Trinh dien QVTT SG thang 8/72 TT3TMNN(DD 738, 739, 740, 741, 742)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tôi là Đinh vũ Kỳ ĐĐ 719 TĐ 1 SVSQ xin đính chính: TĐ 1 SVSQ gồm các ĐĐ 719, 720, 721, 722 và 723

   Delete
 4. 727 thuộc TĐ3 Thiếu Tá tiểu đoàn trưởng tên Ánh.
  Xin lỗi không nhớ họ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Khoa 4 / 72 B la TD3 SVSQ .Luc moi nhap khoa Dai Uy TDT la Nguyen Kim Anh , sau vinh thang Thieu Ta .DD727 co 1 Dai ca ten la Luong Tan Hong sau ve TS11 Nhay Du

   Delete
  2. Có bạn nào biết tin về "ngựa trời" Lương Tấn Hồng TĐ11ND vừa đề cập trong tin nhắn phía trên xin cho biết tin. Các bạn cùng khóa 4/72B, TD3SVSQ rất mong tin. Cám ơn.

   Delete
 5. Tieu doan 5 SVSQ nhap khoa thang 8/72 man khoa 07/08/73 tieu doan truong dai uy Thoai tieu doan pho dai uy Ba khoa 7/72 ten khoa la khoa Cong dong co 5 dai doi 738 739 740 741 va 742

  ReplyDelete
  Replies
  1. chính xác, tôi là Ha, dd741, tđ5, khoá 7B/72 Đ Đế đây

   Delete
  2. Toi la Được đd 738 td 5.khoa 7B/72 danh so 038 day .than chao cac ban

   Delete
 6. Xin các anh đính chính :
  Tiểu đoàn 4 ; khóa 5/72B gồm 5 đại đội : 731 , 732 , 733 , 734 , 735
  chúng tôi hiện còn cuốn lên đường của khóa

  ReplyDelete
  Replies
  1. RẤT CHÍNH XÁC , TÔI Ở ĐẠI ĐỘI 735 , ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG KHÓA SINH LÀ ĐẠI ÚY : TRẦN ĐÌNH HÔNG VIỆT

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Bạn 735 đang ở đâu vậy tđ 4 gặp lại nhau khá đông rồi đó , tui 731 , liên lạc nhé

   Delete
 7. Tôi xin góp lời về khóa 3/72: Tài nguyên khóa này gồm các sinh viên đã qua 2 hoặc 3 lần đi thụ huấn Quân Sự Học Đường (tốt nghiệp cử nhân hay xong năm thứ ba các trường Đại Học)được đưa thẳng ra THSQĐĐ. Các sinh viên không đủ diều kiện về QSHĐ thì ở lại TTHL Quang Trung rồi lên Thủ Đức...Sau một thời gian không có khóa SVSQ Trừ Bị ở Đồng Đế, khóa 3/72 là khóa SVSQ đầu tiên mở lại , gồm 4 đại đội 719, 720, 721 và 722, thuộc Tiểu Đoàn 1 SVSQ.

  ReplyDelete
 8. HEHHE MAY ONG LA SIQUAN HOC KE' TRUONG DONGDE LA CUA HSQ NHUNG HSQ KG DUOC NHAC DEN CO PHAI LA KY THI KG

  ReplyDelete
  Replies

  1. Gui May Ong SI QUAN THSQ DONG DE Nam 72 !

   - Cuoc Thi "Hung Bien " To chuc tai QUAN TRUONG vao Nam 72 .Khoa Sinh HSQ NGUYEN MINH TUNG Doat Giai NHAT ( Sau ve tung su tai TD 18 Truyen Tin)

   - Chung nhan cuoc "Lui Quan" Vung II CHIEN THUAT Nam 75 cung la Mot Khoa Sinh HSQ Nam 72.Do la Th/si NGUYEN VAN THANH TD 23 Truyen Tin,"Truong dai 122".( Biet phai Hanh Quan theo Tuong TAT )

   Delete
 9. Làm một trang webblog cũng chẳng ra hồn, phải nói là quá kém. Chỉ tài đóng tiền ăn nhậu nói phét. Ô hô!!!

  ReplyDelete
 10. cac ban SVSQ / Dong De .. co ban nao quen biet va nho anh Huynh van be Sau hoc khoa SVSQ nam 1972 .. ra truong ve phuc vu tai Trung Tam Huan Luyen Van Kiep xin cho toi duoc biet tin

  ReplyDelete

 11. Nho Quan Che DONG - Quan che TAY
  Nho VU DINH TRUONG nho Bai TIEN
  Nho lan dau hoc Bai THAO DIEN
  Nho San Ban NAM( 5 )dan dao GAM

  Nho nui MOT Bien troi xanh tham
  Nho dem DI HANH doan QUAN di
  Nho doi trai mot thoi von di
  Mot thuo QUAN TRUONG Thep nao nuong

  Nho DOI TRAI toi luyen gio suong
  Nho CHI CA tung hoanh nhip buoc
  Nho ngay ra TRUONG ,Quan xuoi nguoc
  Bon vung CHIEN THUAT giu QUE HUONG  Khoa 6/72 HSQTB (Tieu Doan TRAN HUNG DAO)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xin lỗi bạn học K 6/72 HSBTB TĐ Trần Hưng Đạo? mình ở ĐĐ 714 đây Th/Uy Dom Đại đội trưởng. Danh số 203 đây. nếu nhận ra thì ll email: hoanggiap54@gmail.com.
   Thân chào.

   Delete
 12. SVSQ K3/72 trinh dien 3 ngay 3-4-5 thang 7 nam 1972 tai QVTT va dua vao TT3TMNN duoc chia ra di thu huan tai 2 quan truong Thu Duc va Dong De. Tieu doan 1 khoa sinh Dong De gom 4 dai doi 719-720-721-722. So SVSQ con lai nhap voi SVSQ trinh dien 15-16-17 thang 7 nam 72 la Khoa 4/72 ra Dong De thanh lap Tieu Doan 2 gom 5 Dai doi 723-724-725-726-727, va khoa 4B/72 thanh lap Tieu Doan 3 gom 5 Dai doi 728-729-730-731-732. Sau do la cac Khoa 5B/72 thanh lap Tieu Doan 4 gom 5 DD 733-734-735-736-737. Khoa 7B/72 thanh lap Tieu doan 5 gom 5 DD 738-739-740-741-742. Khoa 8/72 thanh lap Tieu doan 6 gom DD 743-744-745-746-747 ...

  ReplyDelete
 13. Đúng vậy, Tiểu đoàn 5 SVSQ gồm có 5 đại đội : 738, 739, 740, 741, 742. Doanh trại nằm sát hàng rào sân bắn và quán chè Tây. Đại Úy Lê Quang Thoại (Thoại đen) là tiểu đoàn trưởng. Đại Úy Bá tiểu đoàn phó, tôi có gặp lại Đâị Úy Bá vào đầu năm 1975 tại Biên Hòa. Trung Tá Cao Nguyên Kiểu Liên Đoàn Trưởng LĐ B Khóa Sinh. Khóa này còn có 13 SVSQKQ khóa 72A KPH được BTLKQ gửi sang thụ huấn.

  ReplyDelete
  Replies
  1. chính xác, tôi là Ha, ds469, dd741 của tđ5 khoá 7B/72 Đ Đế đây

   Delete
 14. Xin chào các bạn -mình Ds 395 trung đội 2 dđ 755 TD 8svsq khóa 11/72 -khóa nầy có 2 TD tđ 8 có 753 754 755 tđ 9 756 757 758 TD trưởng tđ 8 là đại úy Trừ -dđ trưởng 755 là trung úy Triều sau nầy là thiếu úy Quý Nhập khóa ngày 31-12-1972 -sau khi học hết giai đoạn I gắn Alpha xong khóa 11 đi chiến dịch tại tỉnh Bình Định 2 tháng -trở về Q T Đ Đ hoàn tất trong vòng 1 tháng -mãn khóa ngày 31/06/1973 Mình lấy quyết định lên Thiếu úy ngày 31/12/1974 -mình đưa lên để các bạn tham khảo Chào thân ái

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mình V.Đ.Ba danh số 332,trung đội 1,dd 755 xin chào.

   Delete
 15. Lam mot trang blog nhu nay la gioi roi, toan 60 Bo tro Len....toi khoa svsq 5b/72 vao thu duc vai ngay, dong qua, sau dua ra DD nha trang.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tui cũng 5b72 nè bạn đang ở đâu vậy???

   Delete
  2. Mình là Lê Duy Thống, , khóa 5b/72-SQTB,Tiểu đoàn 4-735 Đồng Đế, Nha Trang. Các bạn mình bây giờ đang ở đâu mong sớm hội ngộ để ôn lại kỷ niệm.
   Thân chào đoàn kết!
   TELL:084-0908.477.672/ Mail:Duythong1953@gmail.com

   Delete
  3. Ae gặp lại nhau khá đông cả 5 dđ được khoảng 150 ae ,bạn đang ở đâu liên lạc với tui 138/731 mail : nhamnguyenhuu@gmail.com

   Delete
  4. DD 730 thuoc TD3 khoa 4/72B , TD3 co 4DD 727-728-729-730 hien nay saigon van con hop TD3 dia chi la https://www.youtube.com/watch?v=57Jwvt46gdg&t=3s

   Delete
 16. Các chiến hữu K6/72 Tiểu đoàn Trần Hưng Đạo (bảng Nâu) các đại đội713 - 714 -715 Đồng Đế Tập họp đê.

  ReplyDelete
 17. @ Ban Hoang Giap ! Minh ben DD 713 . DDT Tr/Uy Ha Dai Duc . Qua may muoi nam khoi lua con chut tin tuc ve be ban cung khoa minh rat vui...Chuc ban va gia dinh vui khoe

  ReplyDelete

 18. Minh co bai tho " Con coc " than tang ban Hoang Giap va cac ban cung khoa ...Khoa 6 / 72 ( Bang Nau ) Tieu Doan Tran Hung Dao ( Tieu Doan Truong D / Uy Quy ) . Va cung tang cho cac ban thuoc Tieu Doan Quang Trung ( Bang Do )

  Hom ay ra truong mua vuot mat
  Dan chim tung canh ke tu day
  Thap thoang xa xa vung CHIEN THUAT
  Chi tang bong NAM BAC DONG TAY

  Dua ve vung MOT mien HOA TUYEN
  Dua tran CAO NGUYEN bat nui doi
  Dua xuoi DUYEN HAI binh yen BIEN
  Dua nhan MIEN TAY giu CUOI TROI

  Ngay ay con tho hay mo mong
  Nhiet huyet dong day gui NUI SONG
  Giay saut ao tran hinh voi bong
  Thep sung ben tay ngo bong hong

  Bay chu nhin lai hai mau toc
  Ai con ? Ai mat ? Hoi troi cao
  La roi tan tac sau con loc
  Ly ruou vao XUAN uong nghen ngao

  Thoi cu chuc nhau tinh ban huu
  Du am con giu am tinh nhau
  Rot them ly nua xin tong tuu
  Cho ban be ta ru CHIEN BAO

  ReplyDelete
 19. Nho mua Xuan nam nao
  tay con om "thep sung"
  Linh tran thoi chien chinh
  nao biet mua xuan sang
  Tien don dem ve sang
  tieng sung vong xa xa
  troi mo suong bien gioi
  mang ba lo di hanh
  Rung hoang con tham lanh
  suong mai dong duoi chan
  co cay con ngo ngan
  doan quan da xa roi
  Rung thieng day bong toi
  them anh mat giai nhan
  soi duong ra chien tran
  doan quan buoc am tham
  Them dieu thuoc Ru By
  thap len tung soi khoi
  de nghe trong hoi tho
  ngot moi em nong nan
  Lung troi may lang thang
  xa xa dan en luon
  tien don xa heo hut
  chot hay Xuan da ve
  Doi trai la nhu the
  di giua mua chien chinh
  tay om cham thep sung
  giac tan don Xuan ve .....

  ReplyDelete
 20. Chiec non Quan Truong oi nho qua
  Nhung lan di phep ra Nha Trang
  Che nghieng chom toc vua hui cua
  Lo lo mau da nang quan truong

  Xanh xanh mau bien yeu biet may
  Chang lan vao dau giua " ban minh "
  Hai Luc Khong Quan da nang chay
  Mau da Dong De van xinh xinh

  Con gai Nha Trang chieu chu nhat
  Yeu anh Dong De non xanh lo
  Duy Tan bo cat nghe bien hat
  Chu nhat rong choi chang hen ho .

  ReplyDelete
 21. Mấy ông học ké trường tôi (Trường HSQ) mấy ông lấn sân. Mấy ông viết hoài làm chật sân làm cho tui khó tìm bạn tui. Mỗi lần vào toàn thấy mấy ông không. Tui "chỉ thị " các anh trở về dơn vị gốc là Trường Sĩ Quan của các anh.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ban Ngoc Vo thong cam gium.Chuan Uy moi ra truong van con la HSQ buoc len hang Th/ Uy moi la SQ thuc thu.
   Ban o TD Quang Trung ,Ban co biet Nguyen Van Tam thuong goi la Tam Trau & Nguyen Chi Tam truoc hoc truong Chuong Binh Le va Thoai Ngoc Hau Long Xuyen sau ve TD 18 TTin SD 18 BB khong.?
   Neu co ban noi giup gium co ban cung hoc Teakondo Long Binh biet tin. Cam on ban nhieu nhe !
   Khoa 6/72 TD Tran Hung Dao

   Delete
  2. @ Ngoc Vo !
   Tran Tam chu khong phai Nguyen van Tam

   Delete
 22. Tôi Võ văn Trọng khoá 7/1974 ds 538 .dd 36. Td Quang Trung (khăng dỏ). Muốn tìm bạn Hoai cùng khoá .trước 1975 nhà ở Chương Thiện .sdt của tôi 01692960776.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tôi khóa 7/74 Tiểu Đoàn Quang Trung ( Thiếu Tá Tám ) ĐĐ 835 ( Trung úy Vĩnh Hòe )

   Delete
 23. Dù sao cũng cám ơn anh dã lập trang web này. Thôi dừng di anh nhé, ở lại cho vui. Trường hạ sĩ quan nung chí người trai, mà hehe

  ReplyDelete
 24. Rớt tú tài anh di trung sĩ /Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con / Thanh bình trở lại Nước non / A về anh thấy Mỹ con dầy nhà / Tới chừng anh thấy (nực gà ) / Anh dè anh dánh thấy bà Mỹ con./. hehe.
  Ta lỡ vận nên dời không tươi sáng
  Ôm hận tình ta cất bước ra di
  lon Trung sĩ nghẹn ngào deo bên trái
  Danh vọng này xin hẹn kiếp lai sinh
  Hihi trong cái rủi có cái may.
  Di Trung sĩ nào dâu cải tạo
  Học vài ngày thì dược ra ngay
  Tù mút chỉ thân tàn ma dại
  Chỉ dành cho các vị Sĩ quan. Huhu hithit
  Nhưng nói di cũng phải nói lại. Sĩ quan thì dược gắng mát Việt Kiều. Còn Hạ sĩ Quan tui dây thì gắng mát Nội Kiều. Haha

  ReplyDelete
  Replies
  1. Làm Quan Hạ nhiều khi buồn năm phút
   Tiểu đội trừ : Một vợ -Tám thằng con
   Tiểu đội chia hai...hàng xếp ngay bon
   Lệnh tập họp đưa ra không khiếu nại
   Tiểu đội Trưởng 4 thằng con gái
   Còn lệnh Bà lảnh 4 đứa con trai
   Tiến ra vườn vác cuốc đào khoai
   Làm một rổ nấu ăn cho đỡ đói
   Khổ một nỗi cứ chiều buông sập tối
   Tiểu đội trừ...Quân số muốn tăng thêm
   Cho đoàn quân đủ số để gát đêm
   Dẫu có đói cũng ấm lòng chiến hữu
   Kêu đứa lớn chạy u ra quán rượu
   Một xị đầy là dư sức "cắc bum" hahaa !!!!

   Delete
 25. Dây khúc ca vang nơi quân trường dầy hào hùng. . .sát
  Vai sánh vai ta thi tài trong tình quân ngũ...sát
  Dường còn dài nhưng chân cứng dá mềm dá mềm 1.2.3.4 1.2.3.4
  Anh em ơi anh em ơi ....... hỏng thấy ai trả lời

  ReplyDelete
 26. Anonymous@ xin lỗi. Tui hỏng biết những nguoi anh hỏi. Tui ở Vùng 3 ( An lộc anh dũng) hơn nửa cung dã 40 rồi,,khó nhớ

  ReplyDelete
  Replies
  1. An Lộc địa sử ghi chiền tích
   Biệt Kích Dù vị quóc vong thân
   --------------------------------------------
   Bạn là dân An Lộc ,Mùa hè đỏ lửa 72 có ở Trai tạm cư Phú Văn không?
   Cô bạn thời học trò cùa tội trước từng học tại Trường Trung Học BINH LONG,,,Xem như người quen nhá

   Delete
  2. Với hai câu thơ bất hủ trên làm tôi nhớ câu chuyện về Cô Giáo Pha, thường gọi Cô Pha,
   Đúng ! Xưa, năm mùa hè đỏ lửa, trong tiếng đạn pháo vỡ trời của Bắc quân, cô Pha đã tận mắt chứng kiến sự hy sinh cao cả của những người lính Biệt-Kích mà xuất thần cảm đề được 2 câu thơ tuyệt cú đó.

   Delete
 27. Thành P1@ Bạn ở TD Quang Trung (bang do) khoá 7/1974 thể bạn ở dd mấy?

  ReplyDelete
  Replies
  1. mình ở đại đôi của ông Hà đại Đức nè bạn ơi

   Delete
  2. tôi cung ở đại đôi ông Hà đại đức nè bạn_ tôi là HIỂN thư ký đại đội đây..

   Delete
 28. Tui khoa 7/1974 ra trường còn khoản 1 tháng thì tết. Phép 1 tuần "chơi" luôn 14 ngày, 15 ngày báo cáo dào ngũ sao ngu gi. Về Dịa phao câu,vùng 4 chiến thuật, Tinh Chương Thiện ( nhất Chương tam Kiến ) Quận Kiến Thiện, Tiểu Doàn? quên rồi dại dội 2, dóng dồn, chốt Tàsul.Trung Úy dd trưởng tên Hay là Thiếu sinh Quân.Ngày buôn súng, ông Hay di phép. Thiếu úy Dũng dd phó, gần tới ngày buông súng, ông Dũng có quyết dịnh thăng chức nên chuyển di nơi khác, Thiếu úy dd phó mới chuyển về khong bao lâu thì buông súng nên không nhớ tên. Dại Dội tui quân số rất "khủng" 12 mạng. 2 sĩ quan "thượng " 1 dd trưởng, 1 dd phó. 2 sĩ quan "hạ" 1 Thượng sĩ thường vụ.1 tôi. Còn lại 12 mạng toàn là quân dịch và phần tử dào lính này dăng lính khác dể kiếm tiền dầu quân. Ông ddt tiền nhiệm chắc nhứt dầu, cả dại dội có 16 người, hết 4 Quan còn 12 tay súng., chỉ bằng 1 tiểu dội lính chủ lực hoặc sư doàn. - 2 ông trưởng phó = 14 luôn cả Thượng sĩ thường vụ và binh cà gật nấu cơm cho 2 ông truong, phó và thường vụ. Chia 2 trung dội trung dội 1 thượng sĩ thuong vu làm trung doi trưởng. Tôi trung doi truong trung dội 2. Ngày nào cũng thay phiên di mở dường trên 10km từ dồn ra dến chợ Quận.mang tiếng trung dội 7 người nhưng cũng khuyết 1 người. Trung dội 1 thượng sĩ thường vụ phải ở lại dồn. Trung dội 2 của tôi thì binh cà gật phải ở dồn lo cơm nước cho mấy Quan. Tuy quân số ít nhưng không bị mất dồn mất chốt. Cũng nhờ Trung úy Hay dd trưởng thường ôn bài chống dặc thủy và bộ vv vào những ngày chủ nhật.có lần dặc công bò vào ném lựu dạn vào ầm chỉ huy nhưng dó là hầm giả.thế là ai có nhiệm vụ bắn ra ngoài, ai có nhiệm vụ bắn vào trong thì cứ bắn ( dã ôn, thực tập thường xuyên nên nhuần nhuyễn nên bình tỉnh không bị mất tinh thần. Sáng ra có 2 người vc quần tà lỏn mình trần bôi den nằm phơi xác

  ReplyDelete
 29. Chiến tích Bình Long vang bốn bể
  Dịa dầu An Lộc dội năm Châu
  Anony..@ 1972 khi vc bắn pháo vào An Lộc ào ạt như mưa dân chúng chết nhiều, kéo nhau bỏ chạy, gia dình tôi chạy theo, về tạm cư Trại 2 Phú Văn. Cô bạn của anh tên gì học lớp mấy niên khóa năm nào. Tôi 1972 ở Binh Long học lớp 8 chay về Phu Văn hoc lớp 9

  ReplyDelete
  Replies
  1. @ Bạn Ngọc Võ
   Vậy thì năm đó bạn hoc Trường Trịnh Hoài Đức BD phải không ?
   Cô bạn tôi học trước bạn, sau nầy về hoc THĐ Lúc còn ở BL thì nhà ở gần bến xe BL
   Sao không thấy bạn vào Blog của anh Đoàn văn Tiết ( nhotrunghocbinhlong) Nơi hội tụ dân Trung Học BÌNH LONG đó .Thân

   Delete
 30. Trinh Hoai Dức, hoc duoc khoản 1 tháng thi dân chúng chạy xuống trại tiếp cư Binh Dương rất dông nên Chính Phủ tổ chức dạy và học ở trai tiếp cư luôn. Nhà tôi cũng ở gần bến xe Binh Long. Vào Nhotrunghocbinhlong .Doanvantiet. tào lao thì nhiều, nói lỡ lời Công an mời làm việc thì mệt lắm. Dã có người bị mời rồi. Cho e xin hai chữ Bình an

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bạn điều chỉnh tọa độ tác xạ cối 60 từ tâm bến xe BL trong tầm bán kính 200 m xem bao nhiêu điểm có xuất hiện "Bông Hồng Tân Lập Phú"...Tôi nghĩ cô bạn ngày xưa của tôi đối với bạn cũng không xa lạ gì....hi hiiiii

   Delete
 31. Chủ yếu tôi vào Trường HSQ Dồng Dế Nha Trang dể tìm người bạn thân tên Hoai. Học chung TD Quang Trung (bảng dỏ) và cùng dại dội. Ra trường cùng về Tiểu khu Chương Thiện. Hoai ở Tk còn tôi về CK. Vào Trường HSQ tìm bạn hoài mà không thấy, thấy toàn là SQ nên tôi viết vài lời cho vui. Có lẽ da số HSQ còn ở trong Nước nên sợ cái gì dó mà không dám vào trang Trường HSQ Dồng Dế.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tìm gặp người thận quen sau bao nhiêu năm vật đổi sao dời là điều không dễ.Nhất là người về từ An Lộc về qua lộ máu kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa 1972,rồi đền biến cố 30/4
   .Cũng may rồi tôi củng gặp lại người xưa một bóng hình kỷ niệm.Nhớ hôm đó cũng vui giống trò chơi tìm bạn Bốn Phương ngày nào giữa người Trai Lính Chiến và Em Gái Hậu Phương ( Hôm đó tôi phải báo trước qua đt cho biết màu áo tôi đang mặc...vậy mà khi đối diện hãy còn bỡ ngở)Sau 1/3 thế kỷ gặp lại nhau ắt hẳn còn đó "Duyên Xưa"nhưng lại thừa thêm "Chữ Nợ" ( Ôi chao!!!!! cô bé Bình Long vẫn còn đẹp như ngày nào ....)
   Tôi cũng mong bạn sớm tìm được anh bạn thân thời Quân Ngũ

   Delete
  2. Chắc các bạn ở TĐ Trần hưng Đạo còn nhớ đêm văn nghệ mãn khóa tại nhà ăn bên đối diện Vũ đình Trường. Đêm đó một thằng bên ĐĐ 713 giả gái lên vũ Sexy 50%, haha ông Đại Úy Quý tưởng ngon ăn liền móc tờ 500 Trần hưng Đạo nhét vào quần xịp nó. haha nó vội vàng chụp lấy và quay ngay đi chổ khác.
   Các bạn còn nhớ không?

   Delete
 32. Ồ ! Đó là Nguyễn Minh Tung gốc XDNT
  .Lúc hành quân thực tập mãn khóa trên núi bạn có nghe vụ cướp cò súng không ? Đạn xuyên từ lều nầy sang lều khác..may quá chỉ bị thương có một mống . Thằng bạn của mình là Nguyễn Thành Nhơn tức Nhơn lé gốc Long Xuyên .Hắn nằm gối đầu lên bắp vế của bạn hắn .Bạn hắn bị vỡ đầu gối còn hắn thì gội đầu bằng máu...hú hồn...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xin lổi bạn là ai? Tôi là Nhơn, hiện định cư ở Mỹ. Xin liên lạc tại oldq45@yahoo.com. Sau Đồng Đế tôi về Vũng Tàu học Truyền Tin và sau đó TDTT SD 18 BB. Rất mong liên lạc với các chiến hữu ngày xưa.

   Delete
  2. Vây đúng là mầy rồi!Ê cho hỏi còn chơi đờn,còn kiếm thuốc hút cho thơm râu hông?
   Có lần xuống Long Xuyên tao có gặp lại Hòa lùn và Chí Tâm.
   Năm mới Xuân về chúc mầy và gia đình tràn đầy HẠNH PHÚC!
   ĐĐ Khai Thác Chỉ Huy TĐ 18 TT.KBC 3695 đây!
   !

   Delete
  3. Đúng rồi! Mình mất liên lạc với Chí Tâm, Ngọc Rạng, và Hòa lùn sau năm 1977. Bạn hiện nay ở đâu? Lúc nầy mình cũng còn chơi đàn, nhưng không còn hút thuốc nưã. Vậy là bạn cũng ở Long Khánh và sau về Long Bình phải không? Mình đang ráng nhớ tên các bạn, nhưng trí óc có lẽ không còn minh mẫn như xưa !!! :-) Chúc bạn và gia đình năm mới vui khoẽ. Thân ái.

   Delete
 33. Đêm đó ĐĐ mình án ngữ chân đèo rù rì đối diện đồi của Đại Hàn, tối đó ko nghe được tiếng súng nhưng nhận được thông tin qua PRC 25 của ĐĐ.
  Mà chắc thằng Nhơn sau này giải ngũ là chắc. May ra người anh em đó thế mà may.
  Nếu ko chắc cũng xanh cỏ. hìhì

  ReplyDelete
 34. Oh! sao trang nhà mình lâu nay sao vắng vẻ thế nhỉ.
  Thông báo! Thông báo!
  Tất cả các chiến hữu thuộc Tiểu Đoàn Trần Hưng Đạo K6/72 Đồng Đế TẬP HOOOỌP
  Tiểu Đoàn chú ý NGHIEEEEÊM! CÁC ĐẠI ĐỘI BỐN HÀNG DỌC TRƯỚC THẲNG.

  ReplyDelete
 35. @ Hoang Giap !

  Chút kỷ niệm xưa...Sau ngày mãm khóa bạn về đâu ? Tôi thì về Binh Chủng Truyền Tin.
  Ngày ấy toán tui nầy về ở tạm Điểm Tiếp liệu Truyền Tin Nha Trang & đêm cuối trước ngày về Trường TT Vũng Tàu học Chuyên Môn lại chính là đêm NOEL 1972.
  Hôm đó vui lắm...Thiếu Úy Bùi Cát Điểm Trưởng ĐT ĐTTL TT Nha Trang lấy tiền đơn vi & bỏ thêm tiền túi làm tiệc Noel tiện dịp đưa tiễn tụi nầy lên đường .
  Beer Con Cọp QTV uống quên thôi..tàn tiệc điểm danh lại rớt đài hết 60% quân số...Sáng hôm sau vẫn còn nghiêng ngả mà phải vác ba lô lên xe GMC vào Cam Ranh đáp C 130 về Vũng Tàu.
  Mình rời Nha Trang từ dạo ấy..& chưa một lần trở lại...Mới đó mà đã 43 năm rồi đó !
  Viết xong đúng 12 h ĐÊM NOEL viễn Xứ .

  ReplyDelete
 36. Gửi tặng bạn Hoàng Giáp .
  Bạn Phạm Hoàng Long.
  Các bạn khóa H VTVA CB1.
  & Toàn thể các bạn Khóa 6/72 HSQ Trừ bị

  Mùa hè đỏ lửa ta vào lính
  Một chín bảy lăm phải tan hàng
  Súng gươm đã gãy cùng năm tháng
  Ta vẫn còn đây nhuếch nụ cười

  Thời gian dừng lại tuổi đôi mươi
  Chí cả nam nhi nhiệt huyết đầy
  Tôi thấy-anh thấy...ta cùng thấy
  Tay súng-tay gươm diệt bạo tàn

  Bây giờ mái tóc đã hoa râm
  Nhiệt huyết có còn cũng như không
  Hẹn một ngày kia...hỏi lại lòng
  Nụ cười ngạo nghễ còn âm vang ?!

  Thôi thì chấp nhận hồn phiêu lãng
  Chứng nhân còn đó bốn phương trời
  Hướng nhìn về lại chân trời mới
  Đẹp bước quân hành rộn tiếng ca....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Không biết Anonymous tên thật là gì và Ds bao nhiêu thuộc ĐĐ nào? nhưng cứ nghỉ nếu ra trường mà vê Truyền tin thì chắc biết Hùng ĐĐ 714 cũng về Truyền tin. Mình về TTHL/SĐ 1 BB.
   Đến năm 1973 mình gặp lại Hùng tại BTL SĐ5 BB ở Lai Khê, anh em chưa kịp cà phê với nhau rồi xa nhau từ đó.
   Bây giờ tất cả đã về chiều, mong gì được gặp lại bạn bè xưa cũ, đứa còn đứa mất, đứa lưu vong.
   Ôi sao buồn quá.
   Các bạn ơi nếu còn sống thì cố liên lạc với nhau nhé.

   01/01/2015 " Đây khúc ca vang nơi quân trường đầy hào hùng..."

   Delete
  2. Mình DS 164 ĐĐ 713.
   Khóa mình học là Vô Tuyến Viễn Ấn chỉ có một bạn tên Hùng về TT SĐ 1,còn về TT SĐ 5 chỉ có 4 bạn là An,Phi.Thuộc & Phạm văn Sỏi ( tên nầy bị tử nạn năm 74 khi trên đường về nhà thăm người vợ mới cưới )
   Còn Hùng như bạn nói có thể học bên Siêu Tần Số nên mình không biết.
   Vậy bạn có biết bạn Hoàng ĐĐ 713 gốc SG người nhỏ con cũng về SĐ
   1 làm bên An Ninh SĐ không?
   Qua rồi 40 năm...bạn thời quân ngũ đưa còn đứa mất có khi tãn lạc bốn phương trời. Thôi thì vào năm 2015 cứ chúc nhau những gì tốt đẹp để cùng vương lên trong cuộc sống.

   Delete
  3. Mình có nghe nói Đ/ Đế có một người về AN SĐ nhưng giai đoạn đầu hắn phải thụ huấn khóa ANQĐ nên không gặp. Mình DS 203 ĐĐ 714 về TTHLSĐ1BB đồn trú tại LaSon Huế.
   À bạn biết tay Mai Xuân Thịnh ở ĐĐ Mình không? hắn bây giờ là Đạo diễn và Diễn viên Mai Trần đó.
   Ừ mà sao các chiến hữu mình đi đâu hết ha, sao chẳng thấy ai vào đây để tìm bạn cả. Một tiểu đoàn có cả thảy trên dưới 1000 em chứ ít sao.
   Thôi bước sang năm mới mình chúc bạn cùng gia đình AN KHANG THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE DỒI DÀO, TRÁNG KIỆN VÀ MINH MẪN.
   để định hướng cho con cháu sau này.

   Delete
  4. @ Hoàng Giáp !
   Ồ ! Mai xuân Thịnh hắn ta dân gốc Huế. Sau 75 mình có gặp hắn ta vài lần ở nhà của thằng bạn mình là Đoàn Đình Thái trong cư xá SQ Cảnh Sát.
   Năm mới mình cũng chúc bạn và gia quyến MỘT NĂM TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

   Delete
 37. Anh còn nhớ Tôi đây cũng nhớ
  Tháng ngày qua nơi Đồng Đế quân trường
  vai sánh vai bước đi cùng nhịp đập
  của con tim rực lửa của thời trai

  Cùng năm đó 72 mùa đỏ lữa
  Bình long kia An Lộc với Chơn Thành
  Nới Quảng trị Thành xưa đà đổ nát
  Ta vẫn còn luyện tập chí làm trai

  Mùa đông đến tháng 12 năm đó
  Tung cánh chim ra trường về đơn vị
  Bao chí trai giờ thỏa chí tang bồng
  Cùng vùng vẫy trên bốn vùng chiến thuật

  Tôi Một trắng nền xanh làm đơn vị
  Nơi La Sơn căn cứ chốn biên thùy
  trên đỉnh cao của miền trung vĩ dạ
  hướng tầm nhìn về Chốn Phú Cam

  Đêm Noel nơi đỉnh cao của Huế
  Đèn nhà thờ Phú Cam đêm rực sáng
  Lòng hân hoan đón Chúa tại điểm cao
  Cầu mong cho Hòa Bình mau lập lại

  Để cùng đi dự lễ với gia đình
  với người yêu với tất cả bạn bè
  cùng xây đắp ước mơ ngày trở lại
  xây cuộc đời tươi đẹp với ước mơ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @ Bạn Hoàng Giáp !

   Noel đầu tiên ở Nha Trang
   Beer QTV uống say mèm

   Noel thứ hai về Long Khánh
   Xuống phố buồn hiu chẳng có em

   Noel thứ ba về Long Bình
   Cấm trại...nhìn sao đính trên trời

   Noel thứ tư đời gãy súng
   Đi kinh tế mới kiếp lưu đày...

   Noel Hai Không Mười Lăm
   Bó gối co ro ở xứ người

   Nhớ lắm Sài Gòn xưa thắm tươi
   Trước năm Bảy Lăm đẹp rạng ngời
   Cái thời đi học lo chưa tới
   Vẫn đi bên em dạo phố phường

   Tiếng súng xa đưa về muôn hướng
   Người vẫn bình an đón Noel
   Sài Gòn ngày ấy vẫn bình yên
   Cùng đón Noel...Đêm nguyện cầu!

   Delete
 38. @ 164/713

  Đời vấn nạn? con người ta có số
  tôi bảy lần vượt biển phía trời đông
  nuôi ý tưởng nhưng không thành hiện thực
  kiếp lưu đày cơ cực cháy đời trai.

  Trong ký ức ta mơ về quá khứ
  của một thời binh lửa đạn bom rơi
  vẫn khí phách oai hùng vang bốn bể
  tưởng như là chí khí của đời trai.

  Tháng tư đó Bảy lăm ta chợt tỉnh
  Oh my God đây là thực hay mơ
  thời gian đã thoi đưa thắm thoát
  ta bây giờ tóc đã điểm sương mai.

  Buồn quá không thể viết được nữa, Sài gòn VN 03/01/2015.

  ReplyDelete
 39. @ Hoàng Giáp !

  Chí nam nhi hoài bảo có còn
  Nhưng tuổi tác gió sương nặng trĩu
  Niềm ưu tư riêng mình ta hiểu
  Vó ngựa chồn chân mỏi bước đường

  Thiên lý quan đường xa muôn hướng
  Ta vẫn còn đây mắt dõi nhìn
  Mơ ngày ai đó trao gươm lịnh
  Lớp trẻ lên đường phá cùm gông..

  ReplyDelete
  Replies
  1. @ 164/713

   NHỚ BẠN, XUÂN BUỒN,CÔ ĐƠN.
   Anh đã nghĩ, Tôi cùng đã nghĩ
   Phút thiêng liêng ân sủng ngất trời
   Phút hạnh phúc quá tuyệt vời
   Phút đau thương không tài nào xóa nổi

   Biết bao nhiêu bạn thân nay đã?
   Trả nợ trần ai vãn kiếp người
   Anh cảm thấy lòng nặng trĩu
   Nên cô đơn khi mỗi độ xuân về.

   Ta muốn hưởng xuân trọn tiếng ca
   nhưng lòng trĩu nặng bởi nhớ ra
   quanh ta còn có bao người khác
   chẳng phúc phần nên đã đi xa

   kẻ đi xa mang theo luôn tình bạn
   kẻ tại trần vì nhớ bạn, chẳng vui
   khi xuân đến lòng buồn, luôn nhớ bạn
   nên độ xuân về nỗi nhớ lại nặng thêm.

   Nổi buồn nhớ bạn phương xa. SG - VN 06/01/2015

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Bạn nhớ tôi là hồn tôi nhớ bạn
   Thuở hào hùng chinh chiến vẫn ngược xuôi
   Bạn Sư Đoàn I biên trấn xa xôi
   Tôi 18 miền đông...tay súng

   Bạn của bạn và tôi riêng Binh Chủng
   Đứa Dù,đứa Biệt Động,Thủy Quân...
   Đứa về vùng IV, đứa Đia Phương Quân
   Đứa nào cũng vì nước vì dân chiến đấu

   Gót giầy sô qua Bốn Vùng lưu dấu
   Niềm tin yêu gửi lại khắp thôn làng
   Từ Quảng Trị tới Cà Mau Năm Căn
   Qua Cao Nguyên Trấn..Biển Đông Bình Hải

   Bây giờ tự mình ta điểm danh lại
   Đồng đội xưa còn mấy đứa vào hàng
   Nghiêm !!! Hiệu lệnh xưa còn mãi âm vang
   Nhưng !! Cố Gắng !!! Đã chìm trong hư ào

   Thôi ! Thời thế xoay dần theo con tạo
   Mình đành buông tay theo ý của ông trời
   Chiến hữu ngày xưa mỗi lần nhắc tới
   Rót rượu hư không... gửi tấm chân tình ....

   Delete
 40. Gui cac cuu khoa sinh HSQ. Trang web nay chi danh rieng cho cuu svsq tu nam 1972 den het nam 1973. Web chi de tim nhung ban cu trong thoi ky quan truong, chu khong phai de qui ong lam tho, xa rat bua bai. Neu muon, qui ong nen tu lam lay trang web cho qui ong tha ho ma xa rat.

  ReplyDelete
 41. @??????
  Mấy xếp SVSQ khi đặt chân vào Quân Trường HSQ NHATRANG ( ĐỒNG ĐẾ) Mấy xếp có thấy Khẩu Hiệu được Kẻ TRANG TRỌNG trên tường không ? " TIỂU ĐỘI TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH CHIẾN TRƯỜNG "
  Mấy xếp là cái thá gì .Lặn đi NHÁI,!!!
  NHững vần thơ trên NÓI GÌ ? Có gây chia rẽ KHÔNG ?
  Các xếp còn nhớ những khóa đầu tiên của mấy XẾP không ? Bày đặt ÁP ĐẶT chế độ HUYNH TRƯỞNG với KS HSQ bị đánh chạy dài ở Quán Chè TÂY Không?
  Yêu cầu vị nào comment bên trên nên rút lại Ý KIẾN trên .Chào Đoàn Kết !

  ReplyDelete
 42. Toi SVSQ Nguyen duy Thong Khoa 3/72 tru bi Tieu Doan 1 SVSQ Dong De yeu cau xin dinh chanh lai la Tieu Doan 1 Svsp khoa 3/72 co 5 Dai Doi /719, 720. 721, 722, 723 ( DD723 thuoc Tieu Doan 1 SVSQ khoa 3/72

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bạn vui lòng cho hỏi?
   Bạn có biết tin về SVSQ Tạ Minh Hoàng trước nhà có tiệm sửa Vô Tuyến ở gần chợ Bình Đông Q 7
   SVSQ Nguyễn Mạnh Giống trước nhà ở bến Nguyễn Nhược Thị Q 8 ( hồi còn ở trong Quân Trường Đồng Đế cuối tuần đi phép thường đi chơi chung với SVSQ Nguyễn Văn Ba em của nghệ sĩ cãi lương Minh Vương.
   Nếu biết bạn để tin lại nơi đây tôi sẽ lien lạc sau. Xin cám ơn!

   Delete
  2. Nếu bạn nào biết tin tức về Tạ Minh Hoàng TĐ 1 cho tôi xin,Tôi ở TĐ 6. Nhưng thời gian ̣đầu TĐ của tôi ở gần CLB Đông. Đêm đêm T M H hay ngồi đàn hát một mình chỗ̃ giảng đường gần đó, tôi thường mò ra ngồi nghe và tán dóc với Hoàng,và quen nhau từ đấy. Mới đó mà đã 44 năm qua rồi. Tôi tên Nguyễn Hoàng Dũng danh số 022 Đại đội 743 Tiểu Đoàn 6 SVSQ Đ/c Email: dnkybinh@yahoo.com--Phone: 714-797-8022. Cám ơn các bạn. Chúc mọi người luôn an vui và khỏe mạnh.

   Delete
  3. @ DulongNguyên
   Những ngày sau 75 tôi chỉ gặp Tạ Minh Hoàng một lần ở đường Phạm Đình Hổ Q6 và cho đến bây giờ cũng như bạn chưa gặp lại.
   Hoàng thường đàn và hát tôi chỉ nhớ đoạn đầu:Trên nước sông Lô thuyền ai...
   Tôi và Hoàng quen nhau lúc sinh Hoạt trong đoàn Thanh Thiếu Niên Q10 và cùng dự Hội Trại Thanh Thiếu Niên ƯU TÚ Toàn Quốc ở Vũng Tàu đầu năm 1972 và tụi tui cũng được đai diện cho Trại Đồng Tiến III vinh dự tặng huy hiệu Trại cho Tông Tông và quàng phu la cho quan khách.Mới đó...

   Delete
  4. Hoàng cũng là Tác Giả khúc nhạc sử dụng chính thức cho Hội Trại Thanh Niên ƯU TÚ Toàn Quốc TRẠI ĐỒNG TIẾN III tổ chức tại Vũng Tàu 1972
   'Trại Đồng Tiến III anh em ta về đây kết đoàn.Trại Đồng Tiến III anh em ta về đây chung sống.Không quên nhau suốt cuộc đời nầy...Một lời nhớ cho mai sau.Trại Đồng Tiến III...Trại Đồng Tiến III...'

   Delete
 43. Chi tiết các khoá SVSQ Trừ bị trong năm 1972, bấm đường link phía dưới
  http://members.westnet.com.au/haing/k472b/Truyen/Hai%20SVSQ.htm

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chào Bác, cho cháu hỏi ở Mel có cô chú bác nào khóa 5/72B THSQ QLVNCH nhu Ba cháu hay không.
   Cảm ơn Bác

   Thien(NTTBK2002@YAHOO.COM)

   Delete
  2. Ba cháu tên gì Đại Đội nào của khóa 5/72b , Cháu hiện ở đâu!!!

   Delete
  3. Thay đổi địa chỉ mới, xin bấm đường nối kết mới:
   http://members.westnet.com.au/~haing/k472b/Truyen/Hai%20SVSQ.htm

   Delete
  4. Hau the chung con nguong mo Vo cung QL VNCH vi nuoc quen minh , than tuong cua con la : nguoi Linh lai hung cua QL VNCH truoc 1975. To quoc Việt Nam Mai Mai ghi nho ko bao gio quen cac Bac, Cac Chu ....

   Delete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 45. Các chiến hữu K6/72 TĐ Trần Hưng Đạo các đại đội 713 - 714-715 tập họp.
  Đã tìm được 4 chiến hữu còn sống:Nguyễn văn Cung đđ 713 Nguyễn Tấn Hiệp, Nguyễn huỳnh Hoa đđ 715, Mai xuân Thịnh đđ 714,tất cả còn khỏe mạnh.
  Cấc chiến hữu đọc được tin này nếu biết thêm ai thì xin liên lạc hoanggiap54@gmail.com
  Huynh đệ chí binh.

  ReplyDelete
 46. xin nói rõ thêm về khóa 4/72B tđ 3 svsq có 4 đđ :727(đđt đ/úy TRƯƠNG TẤN ANH)728,729,730 th/tá TRẦN KIM ÁNH là tđtrưởng,đi công tác ctct tai BÌNH THUẬN và PHÚ YÊN,mãn khóa 20/6/1973 được đặt tên khóa"vì dân",các bạn cùng chung đđ 727 như PHẠM VĂN BÉ,VĂN HIỆP,VŨ PHAN ĐỨC CƯỜNG,PHẠM VĂN HÀO,ĐINH HỒNG ANH,NGUYỄN TRỌNG ĐĨNH,LƯƠNG TẤN HỒNG,TIÊN A LAM v.v.v giờ ra sao ở đâu,,tôi chỉ biết được LÂM THANH VÂN ở SG,HUỲNH VĂN CỦA(lùn)ở HK..mong rằng cuộc chiến kết thúc oan ức bi đát nhưng đời chúng ta vẫn vươn lên để sống cùng con cháu gia đình,,,tôi có anh bạn cũ(ở QUINHƠN) tuy đi HSQ nhưng gặp nhau tại QT ĐĐ là DIÊU XƯƠNG NGỌC hiện nay làm gì

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bạn tên gì? thuộc ĐĐ727. Bạn bấm vào đường nối kết phía dưới để vào trang nhà của khóa 4/72B TD3SVSQ:
   http://members.westnet.com.au/haing/k472b/
   Bạn sẽ gặp lại Anh, Bé, Của, Hiệp và nhiều nửa..
   Nguyễn phước Hải danh số 180 ĐĐ728

   Delete
  2. Xin bấm vào đường nối kết mới:
   http://members.westnet.com.au/~haing/k472b/

   Delete
  3. Co ai biet Thieu Ta: La (leaf ) Thieu Ta Cham ( co dau hoi ) Trung Ta Si ( si tinh ) truoc 1975 nha Ho o lien nhau :so 7-so - 9 so 11 duong Nguyen Tri Phuong ko ah, xin chi dum cac vi nay gio o dau.

   Delete
 47. thưa cùng hội ái hữu QT ĐĐ Nha trang:chúng ta là anh em chiến hữu dù SQ hay HSQ đều xuất thân từ trường cả,ầy là chưa nói đến bình diện là cùng ở trong hàng ngũ QL VNCH,nên gặp lại đây để tìm bạn bè cùng thăm hỏi chuyện xưa dỉ vãng,kẻ còn người mất.Thời đại khoa học CNTT chúng ta mới có dịp biết rõ tình hình,thời cuộc,,nay tất cả đều tuổi cao,thời trai trẻ qua đi với bao tang thương mất mát,,trang mạng nầy quý giá là niềm an ủi cho quãng đời còn lại đ/với người lính của tr.hạ sĩ quan ĐĐ thôi thì cùng chúc nhau vạn sự may mắn,nếu có điều kiện chia ngọt xẽ bùi,giúp đở lẫn nhau,,,đừng gấu ó nhé các bạn .Tướng tá còn thân bại danh liệt huống hồ chi ch/úy hay tr/sĩ,,,người đồng minh HK quất ngựa truy phong cùng với số cận thần của ngài tt kiêm tổng tư lệnh bất tài,kém cõi,chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay hơn 40 năm qua

  ReplyDelete
 48. thưa cùng hội ái hữu QT ĐĐ Nha trang:chúng ta là anh em chiến hữu dù SQ hay HSQ đều xuất thân từ trường cả,ầy là chưa nói đến bình diện là cùng ở trong hàng ngũ QL VNCH,nên gặp lại đây để tìm bạn bè cùng thăm hỏi chuyện xưa dỉ vãng,kẻ còn người mất.Thời đại khoa học CNTT chúng ta mới có dịp biết rõ tình hình,thời cuộc,,nay tất cả đều tuổi cao,thời trai trẻ qua đi với bao tang thương mất mát,,trang mạng nầy quý giá là niềm an ủi cho quãng đời còn lại đ/với người lính của tr.hạ sĩ quan ĐĐ thôi thì cùng chúc nhau vạn sự may mắn,nếu có điều kiện chia ngọt xẽ bùi,giúp đở lẫn nhau,,,đừng gấu ó nhé các bạn .Tướng tá còn thân bại danh liệt huống hồ chi ch/úy hay tr/sĩ,,,người đồng minh HK quất ngựa truy phong cùng với số cận thần của ngài tt kiêm tổng tư lệnh bất tài,kém cõi,chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay hơn 40 năm qua

  ReplyDelete
 49. MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


  Đồng Đế nhớ tôi hay là tôi nhớ
  Ngày tháng Quân Trường nung chí người trai
  Thằng lính nhỏ mới tò te một sớm
  Tóc bồng bềnh mới đó đã thôi bay

  Da còn trắng búng tay là ra sữa
  Mắt học trò ngơ ngác thép Nhà Binh
  Vũ Đình Trường lơ ngơ bài thao diễn
  Bước vụn về đôi giầy bố mới tinh

  Giận lắm lắm trong lòng còn giận lắm
  Một lần sai hít đất hết trăm lần
  Vũ Đình Trường mà đo bằng chiếc tăm
  Tăm bé xíu cứ đo hoài trong nắng

  Vào nhà bàn ăn cơm chừng dăm phút
  Còi điểm danh tập họp chạy rong chơi
  Lòng thầm đếm học nay rồi mai trốn
  Cho quên đi cú phạt quá trời ơi


  Nhiều lắm món ăn chơi sao kể hết
  Ly rượu mừng rồi máu chảy về tim
  Vũ khúc lên đồi tình ca đi biển
  Hái hoa rừng vào tận phía đồi sim

  Ngày mãn khóa về qua đơn vị mới
  Võng đồng đưa nhớ quá thuở Quân Trường
  Nhớ Thượng Sĩ già hay kêu bằng Bố
  Nhớ hai quán chè em gái dễ thương

  Bao nhiêu năm phải gãy gánh giữa đường
  Giờ bạc tóc Xuân về thêm nhung nhớ
  Nón sắt mồ hôi bi đong nước mắt
  Giờ uống ngược giòng Đồng Đế trong mơ ./.

  Ngày mãn khóa

  ReplyDelete
  Replies
  1. Còn cái nầy mới đáng nhớ nà...các chiến hữu Đồng Đế ngày xưa ơi!

   Xin thọc huyết heo thêm giờ phép
   Thứ Bảy chiều có mặt Nha Trang
   Đường Duy Tân chiều bước lang thang
   Võ Tánh em yêu người trong mộng

   Vào Chợ Đầm tìm ai lóng ngóng
   Gái"Khánh hò"thơm tóc mùi khô
   Đưa mắt dòm cho đời bớt khổ
   Tỏ ra mình là lính mồ côi

   Xuống Cầu Đá tìm hương tóc rối
   Ai bỏ quên còn mấy sợi đây
   Nhặt một sợi bỏ lên bàn tay
   Nhắn với chủ nhân trả lại người

   Ý nghĩ ngu ngơ thấy tức cười
   Cho thằng ba xạo không chăn nuôi
   Không một bóng hồng nhìn đắm đuối
   Lại muốn rong chơi Chủ Nhật chiều./.

   Delete
 50. 714 Kính chúc các chiến hữu quân trường Đồng Đế Nha Trang một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, HẠNH PHÚC, SỨC KHỎE TRÁNG KIỆN VÀ MINH MẪN.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xin hỏi Hoàng Giáp hiện ở dâu? Tôi là Nhơn. Có lẽ mình cùng học TT tại Vũng Tàu vào cuối năm 1972 sau khi ra trường HSQ ở Đồng Đế.

   Delete
  2. Có phải"Nhơn lé"Nguyễn Thành Nhơn Long xuyên đó không?
   Nếu phải cho gởi lời thăm Hòa lùn,Ngọc Rạng,Tâm trâu&nhất là Chí Tâm Chưởng Binh Lễ nhé!
   KBC 3695 đây...

   Delete
  3. Đúng rồi! Mình mất liên lạc với Chí Tâm, Ngọc Rạng, và Hòa lùn sau năm 1977. Bạn hiện nay ở đâu? Lúc nầy mình cũng còn chơi đàn, nhưng không còn hút thuốc nưã. Vậy là bạn cũng ở Long Khánh và sau về Long Bình phải không? Mình đang ráng nhớ tên các bạn, nhưng trí óc có lẽ không còn minh mẫn như xưa !!! :-) Chúc bạn và gia đình năm mới vui khoẽ. Thân ái.

   Delete
  4. Giờ nầy còn biết tin nhau là quá mừng.Đứa nào cũng ngoài sáu bó hết rồi sao mầy quên hai tiếng mầy tao,làm tao phát rầu cho mầy!
   Thằng Hòa lùn sau nầy là GĐ một ct xăng dầu lớn ở Châu Đốc.
   Tao còn nợ thằng Chí Tâm chầu cháo lòng bên nầy cầu Hoàng Diệu LX
   Mấy thử điểm danh lại trong sam mình ở hồi đó có mấy đứa Đồng Đê,trong số đó có tao nè!
   Thân ái.

   Delete
  5. Bạn vui lòng cho biết họ tên DS ĐĐ TĐ và hiện đang ngụ ở đâu.
   Nếu được xin email về hoanggiap54@gmail.com hoặc DĐ 0938518248 Mình là 203 đđ 714 Trần hưng Đạo.
   rất mong tìm được các bạn cùng Trường HSQ ĐĐ năm 1972.

   Delete
 51. @ Nhơn!

  (Trước thềm Xuân viễn xứ tao viết tặng cho mầy cũng như mấy thằng bạn ĐỒNG ĐẾ ngày xưa đang sống lưu lạc trên đất khách!)


  Chiều Long Bình thèm cà phê Tam Hiệp
  Quán Xuân Đông ghé lại uống môi cười
  Con dốc nghiêng bàn chân nào biết mỏi
  Cầu Suối Linh đôi bận bóng nghiêng soi

  Kỷ niệm xưa giờ chen vào vũng tối
  Bạn và tôi lưu lạc bốn phương trời
  Khúc nhạc vàng năm ấy đã chơi vơi
  Thằng lính sữa giờ già theo năm tháng

  Bốn mươi ba năm bên trời phiêu lãng
  Còn sống đây thì đã quá vui mừng
  Biết tin nhau hơi thở bỗng chợt ngưng
  Nghe kỷ niệm lùa về qua ký ức

  Ngoài trời kia cành hoa xuân thắm rực
  Khóe mắt già heo hắt dấu chân chim
  Miệng móm mém nụ cười duyên mủm mỉm
  Rượu hư không mời bạn uống ly nầy

  Uống đi mầy hãy uống cho thật say
  Say đến nỗi quên trở về đơn vị
  Xuân trước mặt còn bao năm hoang phí
  Tết quê người uống cạn nốt đời ta

  Quê mình giờ bên trời xa xôi quá
  Nhánh mai vàng thắm nụ trước hiên xưa
  Nơi nầy mình rót tràn ly rượu nữa
  Mừng tuổi già heo hắt nhớ quê hương./.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tao đang ráng nhớ những tên người bạn xưa, nhưng trí óc giờ nầy không còn dược như lúc tuổi hai mươi. Đọc bài thơ của mầy thấy rất bùi ngùi nhớ lại thời xa xưa dó. Mầy phải nhắt khéo tao một chút đễ tao gợi lại trí nhớ. Có phải nhà mầy ở Sải Gòn không?

   Delete
  2. @Nhơn!
   Ngày trở về còn lành lặng là tốt số rồi.Chi bằng anh chàng Long người Bắc bị bắn sẻ ở bến xe Long Khánh.Thằng Xí âm thoại theo Đại Tá Hứa YẾn Lến bị tử thương trên đường zu lu.
   Riêng Nguyễn Văn Mỹ về 23 TT là đau thương nhất lúc BMT thất thủ nó bị chặt đầu tai TT TT Sư Đoàn 23 và bỏ xác lại đó luôn.
   Đúng ra tao để số phone lại cho mầy nhưng biết nói gì đây?Giờ biết tụi mình còn sống sót là đủ rồi nhé!
   Hy vọng một ngày đẹp trời tao mầy sẽ gặp nhau trên đường phố Cali.Thân!

   Delete
  3. Thôi xin hẹn một ngày nào trong tương lai sẽ gặp lại. Mầy là bạn lính đầu tiên tao lên lạc được sau năm 1977. Trước năm 1977 tao có gặp Nguyễn Viết Đệ, Chí Tâm, và Tâm trâu một lần. Mầy có liên lạc dược nhiều bạn cũ ở ĐĐ và TT không?̉́

   Delete
  4. @ Nhơn!

   Tư Tưởng đây nè Non Nước ơi
   Nghe rõ trên năm hãy trả lời
   Qua siêu tần số hay viễn ấn
   Liên hợp cầm tay sẳn đợi chờ

   Từ buổi zu lu mãi rong chơi
   Đường mây xa tít phía chân trời
   Mầy ở nơi nào trên đất khách
   Tao ở Cali buồn chơi vơi

   Xuân về trước ngõ sắc xuân tươi
   Sợ sóng giao thoa héo môi cười
   Lên máy đi mầy thằng Non Nước
   Tư Tưởng chờ nghe Non Nước ơi

   Ê khoang!Chờ lấy cái bình tông
   Rót rượu mừng Xuân cho ấm lòng
   Nước mắt quê nhà trời viễn xứ
   Đong đầy từng nắp thắm môi cong./.

   Delete
  5. Có phải Tùng râu, bạn nhậu của mình không?

   Delete
  6. Nguyễn Minh Tung mới đúng đó Nhơn ơi ! Lúc đó anh chàng ta dáng như mầy mặt xương nước da hơi ngâm ngâm...Còn tao mầy mà không nhớ nỗi là thiếu sót lớn...Đầu năm tám chút vui nhà nhá !!!

   Delete
  7. Xin mầy thứ lổi. Trí óc tao không còn minh mẫn như xưa nên quên rất nhiều chi tiết. Vã lại cũng hơn 40 năm qua. email cũa tao là oldq45@yahoo.com. Nều thuận tiện xin liên lạc. Chúc mầy cùng gia đình năm mới đầy sức khoẽ và hạnh phúc. Thân mến.

   Delete
  8. NHơn nếu là ở đai đôi ông Đức..có nhớ tên Hiển thư ký của đại đội ko nè

   Delete
 52. Năm mới thân tặng mầy và các bạn TD Quang Trung K6/72 bài nhạc Tango. Xin tổng chúc mọ̣i người cùng gia đình an khang và hạng phúc.

  https://www.youtube.com/watch?v=gcBT_EMGQnY

  ReplyDelete
  Replies
  1. @@@ Thân Gửi Bạn Hữu ĐỒNG ĐẾ & Những thằng bạn nối khố TĐ 18 TT.
   Trước thềm năm mới thân chúc bá quyến An Khang Thịnh Vượng & Phát Tài
   ( Nhơn!Nếu bài thơ nầy mầy phổ nhạc được thì hay biết mấy!!!)

   XUÂN ĐẾN HAI NƠI

   Đang đón giao thừa trên đất khách
   Bên nhà hoa nắng thắm nơi nơi
   Nắng ấm bàn tay không với tới
   Làm sao thắp được nén hương trầm

   Quê nhà khuất nẻo đường xa thẳm
   Cách trở trùng dương mấy dặm ngàn
   Làm sao trở về nơi nguyên quán
   Uống tách trà thơm với bạn bè

   Nghĩ đến phận mình nghe cay xé
   Nặng mối sầu riêng trĩu ưu phiền
   Quê nhà giờ nầy chim én liệng
   Nhạn đang kêu sương ở quê người

   Ngoài trời bây giờ sương tuyết rơi
   Cạn chén men cay vẫn lạnh lùng
   Nhang đón giao thừa vừa mới lụn
   Muộn khói còn vương bám quanh tường

   Xuân về nay bạc tóc pha sương
   Vẫn ước vẫn ao giấc mộng lành
   Bạn bè muôn phương cùng chắp cánh
   Nâng chén quan san uống rượu mừng./.

   Delete
  2. Có phải Nhơn đang đánh đàn guytar trong youtube ko?

   Delete
  3. @Hoàng Giác. Đúng rồi, đó là tôi chơi dàn guitar trên youtube.

   Delete
 53. Khóa 6/72 là TĐ Trần Hưng Đạo chứ bạn. còn TĐ Quang trung là bảng đỏ sau khóa 6/72.

  ReplyDelete
 54. @Non nước tao Hoàng Giáp DS 203 ĐĐ 714 TĐ Tràn Hưng Đạo xin hỏi bạn ở TĐ nào và DS bao nhiêu? ở đây mình đã tìm được 6 chiến hữu còn sống tại Việt Nam, chuẩn bị họp mặt, vui lòng cho tao biết rõ nha,
  Anh em đang trông tìm lại các chiến hữu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Hoàng Giác, tôi không còn nhớ chi tiết, nhưng DS tôi là 282 bảng đỏ. Hình như DD 714 ( cái nầy thì không chắc).

   Delete
  2. Bảng đỏ là Tiểu Đoàn Quang Trung gồm 3 Đại đội: 716, 717, 718 nhâp học cùng thời gian với Đại đội đặc biệt fulro sắc tộc.
   Quang Trung mãn khóa sau Trần hưng Đạo 1 tháng tức vào cuối tháng 12/72.

   Delete
  3. @Hoàng Gíác. Đúng rồi, tôi mãn khoá tháng 12/1972 , và còn nhớ TD Quang Trung. Vậy là tôi thuộc về ĐĐ 717. Tôi chỉ còn nhớ ràng mình ở giữa hai đại đột kia. Thắm thoát đã hơn 40 năm. Nếu vậy thì tôi thuộc về khoá ̉HSQ 6B/72 phải không?

   Delete
  4. Oh no no Bạn ở khóa 7/72HSQ/TB, tất cả các khóa sinh HSQ không có khóa B, chỉ có SVSQ mới có thôi.
   Sau khóa của bạn thì các Khóa Sinh HSQ đều được đưa qua Dục Mỹ Lam sơn học, còn tại trường HSQ QLVNCH ĐĐ tạm thời trưng dụng cho svsq.đến cuối năm 1973 thì HSQ bắt đầu trở về học lại tại trường.
   À mà hiện nay bạn đang ở đâu, nếu có dịp tìm được các chiến hữu thì liên lạc với tôi nhé.
   Mến.

   Delete
  5. Cám ơn Hoàng Giác cho những chi tiết nầy đễ gợi lại trí nhớ. Mình đã quên rất nhiều. Mình hiện ở Mỹ đã hơn 35 năm qua. Đây là lần đần tiên liên lạc được với chiến hữu HSQ/TB ở Đồng Đế. Nếu mình liên lạc dược thêm, mình sẽ thông báo cho Hoàng Giác. Thân ái.

   Nguyễn Thành Nhơn , DS 282, HSQ/TB K7/72, ĐĐ 717, TD Quang Trung.

   Delete
  6. Ơn trời chiến hữu tôi đã nhớ lại rồi.

   Chúc sức khỏe.

   Delete
 55. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sáu chiến hữu đã tìm được đang sống tại VN gồm có:
   Nguyễn văn Cung 713
   Hoàng Giáp 714
   Mai xuân Thịnh 714
   Nguyễn tấn Hiệp 715
   Nguyễn huỳnh Hoa 715
   Lê văn Chương 715

   Delete
  2. Và mới thêm được một chiến hữu tại Hoa Kỳ.
   Nguyễn thành Nhơn, 717 TĐ Quang Trung.

   Delete
 56. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 57. Mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân.
  Kính chúc các chiến hữu và các đồng môn một mùa xuân an lành, hạnh phúc, sức khỏe vững bền,không quên các chiến hữu xưa.
  Hoàng Giáp K6/72.

  ReplyDelete
 58. Mình Lê Duy Thống, Tìm bạn thân hữu Khóa 5B/72, Tiểu Đoàn 4-375, Đóng tại Đồng Đế, Nha Trang.
  Mong sớm hội ngộ cùng ôn lại kỉ niệm xưa. Thân chào đoàn kết! Tell: 084-0908477672

  ReplyDelete
 59. yen linh quang!
  Nếu bạn đã từng ở ĐĐ 727 ( TĐ3 SVSQ/ Khóa 4/72B )thì về mái nhà xưa tại khoa4_72bdanchu@googlegroups.com để gặp lại bạn bè cùng Đại Đội thuở xưa.
  HUỲNH VĂN CỦA DS: 005/727

  ReplyDelete
 60. LẦN TRANG NHẬT KÝ

  Một ngày đẹp trời cuối tháng Năm
  Một Chín Bảy Hai bước lên đường
  Quân Trấn gọi mời dừng chân bước
  Mai nữa ta về lối muôn phương

  Ngay trưa hôm đó hướng Quang Trung
  Trung Tâm nhập ngũ rộng tay chào
  Đời trai sương gió vào nghiệp lính
  Chí cả ngang tàn mộng bay cao

  Gối túi quân trang đêm thao thức
  Lạ chỗ xa nhà ngó mái tôn
  Ngoài trời hàng điệp ve rả rít
  Hạ buồn mê mãi tiếng di ngôn

  Hôm sau điểm danh từng khuôn mặt
  Lên xe trực chỉ hướng Tân Sơn
  Đường băng bỏ lại khung trời cũ
  Ô cửa cánh bay đọng dỗi hờn

  Hơn một giờ sau thành phố biển
  Đón chào ngơ ngác mắt Tân Binh
  Phi cảng Nha Trang chiều nhạt nắng
  Rộn ràng chân bước áo nhà binh

  Xe qua Xóm Bóng vô Đồng Đế
  Nghe gió Bãi Tiên mát cõi lòng
  Nầy Trại Tiếp Nhận dương soi bóng
  Chở che hình bóng một đàn ong

  Hai hôm sau nữa qua trường chính
  Nón sắt ôm chầm ma ninh cua
  Ba chạc,ba lô,cây súng trận
  Lần đầu nắng gió lại phân bua

  Mới đó mồ hôi đầy nón sắt
  Bình tông nước mắt lại theo chân
  Nhìn lên đỉnh núi thao diễn nghỉ
  Thấy chàng mãi ngắm áng phù vân

  Vũ Đình Trường một sớm vào đông
  Lời vang tuyên thệ dưới bóng cờ
  Trăm cánh tay cao lời nguyện ước
  Tang bồng hồ thỉ vẹn đường tơ./.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @@@!!!
   Khổ thơ sau xin điền tiếp vào đoạn thứ tám mong các bạn miễn thứ(Mắt mờ ham vui nên thiếu sót heheee:

   Từ đó không còn mơ thấy em
   Chỉ thấy tay chân buốt rã rời
   Thấy chàng cơ hữu lo sốt gió
   Giậc mình còn sợ món ăn chơi

   Delete
 61. TÌM BẠN.
  Phải chăng bạn ở Trần Hưng Đạo
  cho biết số danh, Đại Đội nào?
  mà sao tâm sự cùng chí hướng
  cùng cả tháng năm cái thuở nào

  Trại tiếp nhận ngày xưa còn nhớ
  Thiếu tá già, tục Đầu bạc FM
  với lều bạt và gà men sớm tối
  Trung sĩ "Nghèo" thay tiếng hô Nghiêm.

  Nếu bạn nhớ thì cho mình biết
  Đại đội nào danh số bao nhiêu?
  Để còn nhận ra nhau phút cuối
  Sức khoẻ đã hưu tóc bạc nhiều,

  Bạn xưa giờ có đứa tiêu diêu?
  Ước mong nhỏ thâu đêm thầm ước
  Cuối cuộc đời tao ngộ mong sao.
  Cũng buồn lắm những thằng đi trước.
  .

  ReplyDelete
  Replies
  1. @ Hoàng Giáp !
   Mình chung Tiểu Đoàn mang bảng nâu
   Bảy Trăm Mười Ba Đại Đội...đầu
   Ông Phin Trung Úy Đại Đội Trưởng
   Sáu tháng Quân Trường tình nghĩa sâu

   Trưởng trại tiếp nhận Thiếu Tá Hỷ
   Ông nầy kỷ niệm mình nhớ lâu
   Vác gạo Quân Nhu về nực nội
   Cuổng trời nhà bếp tắm không lâu

   Ông vào bắt gặp quần mặc vội
   Máu chảy về tim nhỏ lệ sầu
   Nửa tiếng trôi qua teo hết cỡ
   Mồ hôi nhuể nhại lại phờ râu

   Mười Tám / Mười Một rời Đồng Đế
   Tiếp Liệu Truyền Tin bắc nhịp cầu
   Tháng sau Cam Ranh mình trực chỉ
   Về Trường Truyền Tin ở Vũng Tàu

   Nửa thế kỷ non mòn gót ngọc
   Tuổi già gậy chống mắt quầng sâu
   Bạn hỏi?Vài câu vào nhung nhớ
   Nhấp ngụm trà B'Lao vuốt cọng râu./.

   Delete
  2. @Hoàng Giáp!
   Quân Trường Đồng Đế mình nhớ mãi
   Thiếu Úy"Hòn Khô"-Trung sĩ"nghèo"
   Nhớ hai quán chè em gái nhỏ
   Tối nào không ghé nhớ gieo neo

   Nhớ phiếu hớt tóc đổi chuối chiên
   Khi đói mà ăn thấy ngọt ngào
   Sáng sáng cà phê trong thùng đạn
   Nhạt nhòa mà uống thấy lao xao

   Cuối tháng hết tiền ra Duy Tân
   Đi lên,đi xuống xem đá gà
   Qua ngang chợ Đầm xem đôi mắt
   Của người em gái xóm Hà Nha

   Trưa đón xe lam về Đồng Đế
   Qua cầu Xóm Bóng nhớ vượt sông
   Cuộn chiếc poncho làm phao nổi
   Niềm nhớ còn mang mãi trong lòng./.

   Delete
  3. ĐÊM NÚI MỘT

   Đêm gác đầu tiên trên núi Một
   Gành Thiềng thấp thoáng chiếc xuồng câu
   Lính mới mấy thằng chia điếu thuốc
   Nhìn trời thi phú viết vài câu

   ĐÊM DI HÀNH

   Tinh tú nào soi rõ mặt người
   Đoàn quân lầm lủi bước chân đi
   Sương khuya thấm lạnh hồn chinh khách
   Dõi mắt đi tìm cánh chim di

   TUỘT NÚI

   Chưa uống mà say rượu lưng đồi
   Nghiêng người chao đão cả đôi chân
   Nhắm nghiềng đôi mắt nghe trống ngực
   Loạn nhịp con tim biết mấy lần

   BÒ BẢY MÓN

   Áp sát thân mình nghe mùi đất
   Nghe réo trên cao đạn phủ đầu
   Kẽm gai còn đó chia hai ngã
   Mà hồn trôi giạt ở đâu đâu

   SÂN BẮN 5

   Viên đạn đầu tiên buông khỏi nòng
   Đầu rùi chưa thấy lỗ chiếu môn
   Thấy bụi mù sa trên vách núi
   Tay nào thép súng hãy còn ôm

   VƯỢT SÔNG

   Poncho cuộn lá tròn hơi thở
   Nước mát giòng sông chảy lửng lờ
   Bước xuống từng thằng trôi trên sóng
   Xóm Bóng mây trời nhả chút thơ

   TIẾP TÂN

   Thứ Bảy chiều nay có thăm nuôi
   Lòng vui như Tết pháo lân giòn
   Thứ Bảy chiều nay con bà phước
   Nhận đại xưng con cho đỡ buồn

   THƯ TÌNH VÔ GIÁ

   Chiều nay đi bãi trở về
   Có thư Đại Đội lãnh về phát cho
   Thư tình em gái ốm o
   Năm mươi hít đất đáp đền cho xong

   CHÀ LÁNG

   Sáng nay chà láng trước thềm
   Mơ em bên cạnh tóc mềm thơm hương
   Gà mèn không có vô phương
   Làm sao vuốt cạnh dễ thương của nàng

   Delete
  4. ĐẠI ĐỘI 713 lúc mới nhập khóa thì Trung Úy Hà Đại Đức nắm Đại Đội Trưởng.Sau nầy có nhiều Khóa SVSQ về thụ huấn thì Ông được chuyển qua phụ trách bên đó.
   Còn Trung Úy Phin thì nắm Đại Đội Trưởng 713 vào giai đoạn cuốithụ huấn cho tới ngày mãn khóa.
   Vài hàng bổ xung.Thân!

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. Nếu không có gì trở ngại thì cho mình biết tên vf địa chỉ email hoặc facebook nha.
   mong có dịp đàm đạo cùng bạn, đúng cùng TĐ Trần Hưng Đạo rồi cùng K6/72 luôn.

   Delete
  7. Đại Đội 713 sỹ quan cán bộ đầu tiên là Trung úy Hàn lợi Nguyên.
   Còn Tr/uy Hà Đại Đức khi rời ĐĐ 713 thì qua chỉ huy đại đội 717, thuộc TĐ Quang Trung.
   Bổ sung thêm cho rõ.

   Delete
 62. Đúng Tiểu đoàn rồi bạn mình ơi
  Bảy trăm mười bốn đại đội mình
  Thiếu uý Dom: e lờ mươi chín
  Tiểu đoàn trưởng là Đại Uý Quý

  Nếu bảy mười ba chắc còn nhớ
  Nguyển văn Cung danh số Ba Hai
  Hiện đang ở Nha trang Diên khánh
  Tỉnh Khánh hoà, liên lạc thường xuyên.

  ReplyDelete
 63. Nếu bạn biết Nguyễn văn Cung danh số 032 thì liên lạc DĐ:01229793892 hoặc với mình: 0938518248: email: hoanggiap54@gmail.com; giap.hoang.148@facebook.com, Nick FB: Phó Thường Dân.có hình nền là trường của anh em mình.

  ReplyDelete
 64. Bạn mình vui lòng cho anh em biết tên và danh số, có thể sẽ nhận được nhiều tin tức hơn.
  Đại đội 713 còn có trung uý Hàn Lợi Nguyên nữa phải không? vì tôi nhở không lầm thì 713 có tới 3 đời ĐĐ trưởng.Vậy bạn có nhớ được Nguyễn văn Cung danh số 032? hình như bạn vẫn đang nghi ngở việc gì đó thì phải, anh em đồng môn tìm gặp được nhau là quý, có gì đâu mà ngại.
  Mong nhận được thông tin đầy đủ của bạn.
  Giáp 714.

  ReplyDelete
 65. CÒN ĐÂU KHÚC QUÂN HÀNH


  Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ
  Còn trong tâm thức tuổi đăng trình
  Mười tám,đôi mươi vào nghiệp lính
  Anh là bóng dáng của chinh nhân

  Em nằm xõa tóc đợi chờ ai
  Nắng gió Nha Trang tóc buông dài
  Bao năm còn đó người em gái
  Tiết liệt trung trinh phận má hồng

  Cuộc chiến đi qua bao nhiêu năm
  Tan tác tha phương mấy dặm trường
  Kẻ mất người còn xa khanh tướng
  Đồng Đế chưa nhòa dưới ánh trăng

  Ngùi thương men rượu khơi niềm nhớ
  Văng tục khơi khơi lại nghẹn ngào
  Còn đâu màu Cờ bên sắc áo
  Vang khúc quân hành giữa núi sông./.

  ReplyDelete
 66. NHỚ BẠN ĐỒNG MÔN
  Từ thuở quân trường vang tiếng gọi
  Quân hành nhịp bước vững đời trai
  Mồ hôi đổ chiến trường vơi máu
  Chí tang bồng hổ dể mấy ai
  Khoảnh khắc tung hoành chưa thoả chí
  Nợ nước chưa xong oán chất chồng
  Giang sơn còn lại màu tang tóc
  Ngày ấy bây giờ mang hư không

  Hơn nữa cuộc đời mong tìm bạn
  Đứa còn đứa mất biết nơi đâu
  Xa phương ngàn dặm hay kề sát
  Mỏi ngóng trông tìm bạn hoài lâu

  Giờ đây tóc đã pha màu muối
  Vẫn hoài trông ngóng bạn mình ơi
  Bao năm xa cách ngôi trường đó
  Quân trường Đồng Đế vang muôn nơi.

  23/6/2016.

  ReplyDelete
 67. GẶP BẠN.
  Bỗng một ngày mày và tao gặp lại
  Ngồi hàn huyên bên chén rượu ly trà
  Chuyện vui buồn thời lính trẻ hào hoa
  Ôn kỷ niệm thuở quân trường chung khoá

  Thương nhau lắm nên lòng thường hiểu rõ
  Đời lính là kiếp lãng tử phong lưu
  Áo trận bạc màu luôn cùng chiến hữu
  Trên bốn vùng chiến thuật dấu chân lưu

  Thời cuộc đã không cho toàn ước nguyện
  Chí làm trai nay phải lỗi lời thề
  Bao nhiêu năm luôn mong bạn trở về
  Để ôn lại kỷ niệm thời trai trẻ

  Và cứ thế thời gian trôi qua mãi
  Bỏ quên ta trong nỗi nhớ lặng thầm
  Bạn phiêu bạt nơi phương trời xa thẳm
  Bỏ lại tao ôm cuộc sống thăng trầm

  Bạn lang thang nơi nước người rộng lớn
  Tao tủi hờn như hoá hạt mưa xa
  Nỗi nhớ bạn lòng buồn ray rứt quá
  Nên tâm thường mang nỗi nhớ riêng ta

  Ngày gặp lại, nhìn nhau rơi nước mắt
  Bạn cùng ta nay đã quá Lục tuần
  Tóc điểm bạc mắt mờ tay run rẩy
  Ôm chầm nhau mà như ngỡ hôm qua.

  Vai hai đứa ướt đầm đìa nước mắt
  Khóc vì sao tao chẳng hiểu vì sao
  Mày đi mãi biệt tăm từ năm nảo
  Tao tưởng là không còn gặp được nhau

  PTD 02/8/2016

  ReplyDelete
 68. 8 chiến hữu đã tìm được đang sống tại VN gồm có:
  Nguyễn văn Cung 713
  Hoàng Giáp 714
  Mai xuân Thịnh 714
  Nguyễn tấn Hiệp 715
  Nguyễn huỳnh Hoa 715
  Lê văn Chương 715
  Nguyễn Thành Nhơn 717
  Hồ Quang Hiển 717

  Chiến hữu thứ 8 là Hồ Quang Hiễn ĐĐ 717 TĐ Quang Trung, K7/72.
  Rất mong nhận được tin tức các chiến hữu đồng môn năm 1972.

  Mọi liên lạc xin gởi về: hoanggiap54@gmail.com, hoặc nick name FB: Phó Thường Dân. DĐ:0977062277 Việt Nam.

  Thân chào.

  ReplyDelete
 69. Có bác nào biết bác của con tên là Lê Quang Nghĩa sinh năm 1956 quê thủ dầu một bác con cũng học Đồng Đế con chỉ có nhiêu đó thông tin bác con mất năm 1976 rồi ạ các bác có ai có thông tin gì vui lòng cho con được biết hoặc email cho con : taithu137@gmail.com con cảm ơn các bác và thật nhiều sức khỏe ạ

  ReplyDelete
 70. CHÚC CÁC CHIẾN HỮU ĐỒNG MÔN MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý.

  ReplyDelete
 71. Cần tìm tin tức ông nội . Thiếu tá Lưu Văn Cả . KBC 4311 Trường hạ sĩ quan đồng đế . Ai có thông tin gì về ông xin vui lòng liên hệ email luuthehuy77@gmail.com . Đt 0908616755 xin chân thành cảm ơn rất nhiều

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nghe gia đình nói lại , sau khi đi học tập cải tạo về nhà cửa ko còn , bị chế độ chèn ép , ông lên đất sét hái thuốc nam kiếm sống và nghe đâu mất trên đó , gia đình có lên đó kiếm nhưng ko biết ông sống tại chỗ nào , mong những chiến hữu của ông khi còn ở việt nam biết tin tức gì của ông xin liên hệ với cháu , xin chân thành cám ơn rất nhiều ạ . luuthehuy77@gmail.com đt 0908616755

   Delete
 72. Có ai khóa 7/74 Tiểu đoàn Quang Trung , Đại đội 835 không ?

  ReplyDelete