30.4.1975 - 30.4.2010

Sunday, July 5, 2009

Thư Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang 2009


Thư-Mời

Tham Dự Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
(Trường Hạ Sĩ Quan – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)


Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Đồng Đế Nha Trang trân trọng kính mời:
Quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, quý Thân hữu, Đồng môn cùng gia đình bớt chút thời giờ đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức tại:


Diamond Seafood Palace ( Lampson & Beach)
8058 Lampson Ave .
Garden Grove, CA 92841
Tel: 714.891.5347
http://diamondseafoodpalace.com/

Thời Gian:
Chủ Nhật, Ngày 06 Tháng 09 Năm 2009
Từ 06:00 pm - 10:00 pm

Sự hiện diện đông đủ của quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý thân hữu, cùng gia đình sẽ là một vinh dự lớn lao cho ban tổ chức.

Để việc đón tiếp được chu đáo, xin quý vị vui lòng thông
báo số người tham dự trước Ngày 06 Tháng 08 Năm 2009
qua các số điện thoại sau đây:

Phạm Hòa 310-245-2284 hoavanpham@yahoo.com or http://AiHuuDongDe.blogspot.com
Lưu Anh Dũng 310-951-7324
Trần Anh Tuấn 714-468-9226

Quận Cam, Ngày 4 Tháng 7 Năm 2009,

Ban Tồ Chức Trân Trọng Kính Mời

No comments:

Post a Comment