30.4.1975 - 30.4.2010

Friday, October 3, 2008

Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang

(Quân Trường Vang Tiếng Gọi)

Đây khúc ca vang lên nơi thao trường đầy hào hùng
Vai ghé vai ta thi tài trong tình quân ngũ
(Tình quân ngũ)
Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm
Một hai ba bốn...một hai ba bốn

Anh em ơi (Anh em ơi)
Đem sức trai noi chí hùng lưu dấu ngàn thu
(Lưu dấu ngàn thu)
Anh em ơi! (Anh em ơi)
Ta quyết thề đem mồ hôi rửa gội căm thù
(Rửa gội căm thù)

Thao trường đổ mồ hôi
(Thao trường đổ mồ hôi)
Chiến trường bớt đẩm máu
(Chiến trường bớt đẩm máu)

Bước bước bước trong hăng say
Ta thi gan lòng hào hùng
Làm rạng ngời giống nòi con cháu Tiên Rồng
(Tiên Rồng)
Thao trường đổ mồ hôi
(Thao trường đổ mồ hôi)
Chiến trường bớt đẩm máu
(Chiến trường bớt đẩm máu)
Cố lên cố lên dù nhọc nhằn
Đem mồ hôi pha máu hồng viết thành sử xanh.
Một hai ba bốn...một hai ba bốn

No comments:

Post a Comment