30.4.1975 - 30.4.2010

Sunday, February 1, 2009

Tân Xuân Hội Ngộ Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang


Từ trái qua phải: Trần Văn Giang, Nguyễn Huyền Thanh, Hoàng Đức Quynh, Trần Đình Nghiệp.Đại Úy Nguyễn Minh Ngân Huấn Luyện Viên THSQ-QLVNCH
No comments:

Post a Comment