30.4.1975 - 30.4.2010

Wednesday, May 13, 2009

Thành Kính Phân Ưu / Chiến Hữu Tô Phạm Thái


Vô cùng xúc động hay tin,
Thứ Nam của Chiến Hữu TÔ PHẠM THÁI / Sư Đoàn 18BB / KBC Hải Ngoại là:

TÔ PHẠM NGỌC TOÀN

Pháp Danh PHỔ SIÊU
vừa từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2009
(nhằm ngày 18 tháng 4 năm Kỷ Sửu)
tại Pomona, California.

Hưởng Dương 31 Tuổi

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (THSQ-QLVNCH)
xin chân thành chia buồn cùng Chiến Hữu TÔ PHẠM THÁI và tang quyến.

Nguyện cầu Hương Hồn Cháu TÔ PHẠM NGỌC TOÀN sớm siêu thoát về miền Lạc Cảnh.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

No comments:

Post a Comment