30.4.1975 - 30.4.2010

Saturday, February 20, 2010

Lể Phủ Quốc Kỳ VNCH Thiếu Tá Nguyễn Vũ Đăng KhoaTrân trọng thông báo cùng Qúy NT Qúy CH thuộc Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (THSQ-QLVNCH)
Lể Phủ Quốc Kỳ VNCH cho Cố Thiếu Tá Nguyễn Vũ Đăng Khoa thuộc Khóa 2 Nhân Vị Hiện Dịch THSQ-QLVNCH

Nguyên Trưởng Phòng 4 Tiểu Khu Phước Tuy VNCH

sẻ được cử hành tại :
Harbor Lawn-Mt. Olive Memorial Park & Mortuary.
1625 Gisler Avenue,
Costa Mesa, CA

Vào lúc 6:00 PM Thứ Năm 25 tháng 2 năm 2010

No comments:

Post a Comment