30.4.1975 - 30.4.2010

Thursday, December 18, 2008

Diễn Hành Tết 2009 Ở Bolsa


Diễn Hành Tết 2009 Ở Bolsa: 10 Giờ Sáng Thứ Bảy 31-1-2009 Việt Báo Thứ Năm, 12/18/2008, 12:00:00 AM
Westminster ( Cổ Ngưu )- - Lúc 11 giờ trưa Thứ Tư ngày 17 tháng 12 năm 2008, tại phòng sinh hoạt Thành Phố Westminster buổi họp báo diễn ra dưới sự chủ tọa của Bà Thị Trưởng Margie Rice, Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Ady Quách.
Các viên chức đã thông báo rằng ngày diễn hành Tết (TET Parade) sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 31 tháng 1 năm 2009 trên Đại Lộ Bolsa (từ Magnolia đến dường Bushard St). Hội đồng Thành Phố và Ban diễn hành Tết cho biết tổng số chi phí tốn khoản $ 60,000.00 đến $70, 000.00 ngàn Mỹ kim, tất cả đều do thành phố bảo trợ 100%.
Theo Ong Nguyễn Phương Hùng, Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết cho biết tính đến nay đã có 30 Hội Đoàn ghi tên tham dự chưa kể những đơn vị bạn tại địa phương.
Đặc biệt trong ngày diễn hành nầy Quân trường Đồng Đế và Ong Vũ Hưng sẽ có diễn hành 60 Quốc Quân Kỳ thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Năm nay các Hội Đoàn, Đoàn Thể ghi tên tham dự diễn hành sẽ không đóng một khoản chi phí nào cả. Riêng các cơ sở thương mại ghi danh diễn hành đóng $100 đồng lệ phí. Mọi chi tiết liên lạc: Nghị Viên Ady Quách (714 ) 287-8792, Nguyễn Phương Hùng ( 714 ) 469-0462 hoặc Call (714 ) 895-2860 vào www.westminster-ca.gov. Cá nhân hoặc các cơ sở thương mại muốn Sponsorship xin gởi về: 2009 Westminster TET Parade Committee, Attn: Diana Dobert, 8200 Wetsminster Blvd, Westminster CA 92683.

1 comment:

  1. برامج إقلاع سوفت - دليل برامج إقلاع سوفت
    حيرةوبم ميران المصريين العاملين
    الجودة :قطاع
    قطاع الاتصالات

    ReplyDelete