30.4.1975 - 30.4.2010

Monday, December 8, 2008

Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang Diễn Hành TếtCựu Chiến Binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam tham dự Diễn Hành Tết Nguyên Đán

No comments:

Post a Comment