30.4.1975 - 30.4.2010

Friday, April 17, 2009

Thành Kính Phân Ưu


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn
Cụ Ông NGUYỄN ẢNH
Thân Phụ của anh Nguyễn Hoàng Dũng Khóa 8/72SQTB - Đồng Đế, Nha Trang
Sinh ngày: 05 Tháng 02 năm 1920 tại Phú-yên, Việt Nam
Đã tạ thế lúc 15 giờ 20 ngày 16 Tháng 4 Năm 2009 tại Phú-yên, Việt Nam
Hưởng thọ 89 tuổi

Thành kính chia buồn cùng Anh Nguyễn Hoàng Dũng và tang quyến.
Nguyện xin hương linh cụ ông sớm về nơi cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Ban Chấp Hành Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (THSQ-QLVNCH)

No comments:

Post a Comment