30.4.1975 - 30.4.2010

Monday, April 27, 2009

Thành Kính Phân Ưu Anh Nguyễn Phú Hào K10B72 SQTB


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn
Cụ Bà Bùi Thị Trâm
Thân Mẩu của anh Nguyễn Phú Hào cựu SVSQ Khóa 10B/72 SQTB - THSQ-QLVNCH Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
Đã tạ thế lúc 10 giờ 45 ngày 27 Tháng 4 Năm 2009 tại Việt Nam
Hưởng thọ 78 tuổi

Thành kính chia buồn cùng Anh Nguyễn Phú Hào và tang quyến.
Nguyện xin hương linh cụ Bà sớm về nơi cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Ban Chấp Hành Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (THSQ-QLVNCH)

No comments:

Post a Comment