30.4.1975 - 30.4.2010

Saturday, March 14, 2009

BẢN TUYÊN CÔNG PHỦ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA
Cố Thiếu Tá Nguyễn Hữu Diệp
Ngày 15 Tháng3 Năm 2009

Cố Thiếu Tá Nguyễn Hữu Diệp Sinh ngày 2 tháng 10 năm 1931 Tại Hà Nội Gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà vào năm 1953, Tốt nghiệp khóa 1 Sỉ Quan Hiện Dịch tại Trường HSQ/QLVNCH / Ðồng Ðế Nha Trang và Mãn khóa ngày 23 tháng 7 Năm 1960.

Sau khi ra trường, Ông đã liên tiếp phục vụ trong các đơn vị tác Chiến tại vùng 4 Chiến Thuật và đơn vị sau cùng là Cục An Ninh Quân Đội phụ trách về An Ninh Quốc Ngoại và yếu nhân, trong thời gian tại ngũ, Ông đã cống hiến lòng nhiệt thành, tinh thần phục vụ cùng tài năng để góp phần vào công cuộc chiến đấu chung cho Quốc Gia, Dân Tộc và Chính Nghĩa Tự Do. Ông đã được Chính Phủ và Quân Lực VNCH ban thưởng nhiều Huy Chương và Tưởng Lục.

Cố Thiếu Tá Nguyễn Hữu Diệp đã cống hiến cả cuộc đời trai trẻ cho Quân Lực và Tổ Quốc Việt Nam với những hy sinh cao quý, được Tổ Quốc Việt Nam ghi công. Ông đã được cấp thưởng ÐỆ NGŨ ÐẲNG BẢO QUỐC HUÂN CHƯƠNG theo Sắc Lệnh số 626/TT/SL ngay 10/08/1972 của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.

Chúng tôi, Cựu Quân Nhân QLVNCH và Hội Ái Hữu Quân Trường Ðồng Ðế Nha Trang THSQ-QLVNCH long trọng và kính cẩn phủ lên lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà để vinh danh Cố Thiếu Tá Nguyễn Hữu Diệp đã một đời tận tuỵ phụng sự Tổ Quốc Việt Nam và Bão Tồn Chính Nghĩa Tự Do.

Miền Nam California, Ngày 15 tháng 3 Năm 2009
HỘI ÁI HỮU QUÂN TRƯỜNG ÐỒNG ÐẾ NHA TRANG


No comments:

Post a Comment