30.4.1975 - 30.4.2010

Tuesday, November 4, 2008

Thành Kính Phân Ưu


Nhận được tin buồn hiền mẫu của Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là:

Cụ bà HỒ VĂN KỲ TRÂN

Nhủ danh Liễu Cẩm Hồng


Đã thất lộc lúc 5giờ 45 sáng ngày 1 tháng 11-2008
Nhằm ngày mồng 4 tháng 10 năm Mậu Tý

Tại Garden Grove, California

Hưởng Thọ 94 tuổi


Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và tang quyến, nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm được siêu sanh tịnh độ.

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (THSQ-QLVNCH)
Đồng Thành Kính Phân Ưu.

No comments:

Post a Comment